Vorige of andere levens (Nadia Daems)

Aura Oasis Logo

Reïncarnatie

Vorige of andere levens

Nadia Daems

Er worden steeds meer boeken geschreven over regressietherapie. Onder hypnose kunnen mensen terugkeren naar hun kindertijd en naar vorige levens. Er wordt vooral teruggegaan in de tijd. Vaak blijken de herinneringen echt te zijn omdat namen, plaatsen en data blijken te kloppen. Die mensen hebben dus werkelijke herinneringen aan levens in vorige eeuwen. Er worden minder mensen gehypnotiseerd om VOORUIT te gaan in de tijd. Hun verhalen, die zich soms op andere planeten afspelen, zullen waarschijnlijk science-fiction lijken en ze kunnen niet worden nagegaan. Fantasie of werkelijkheid? Een heel onontgonnen gebied ligt hier nog open. Daar tijd zich niet strikt lineair beweegt van punt A naar punt B, daar het universum vol wormgaten, krommingen en dimensiepoorten zit, kan het best mogelijk zijn om toekomstige levens te bezoeken. Alleen de weerstand van onze ‘logica’ houdt ons tegen.
Stel dat we slechts één leven krijgen. Tegen de tijd dat we een beetje doorzicht krijgen, moeten we dood. We hebben dan jarenlang tegen de muren van de materie gebotst en ons daarbij veel pijn gedaan. Als het bewustzijn daarna niet verder mag spelen, wat heeft dat leven dan voor zin gehad? Wat een wreed universum! We voelen, instinctief en tijdens onze nachtelijke droomreizen, dat het niet zo is.
Wat doen we hier? Wie zijn we? Indien er iets incarneert (in carne=in het vlees) WAT incarneert er dan? WIE beoordeelt en herinnert zich vorige levens? Er moet dus een toeschouwer zijn. Een soort Super-Zelf dat alles overziet. Een stille getuige. Daar komt het begrip ‘God’ vandaan.

Wanneer je spreekt over MIJN vorige levens…over WIE spreek je dan?

De therapeuten zien dat incarnaties uit vorige, of beter andere, levens soms weinig overeenkomsten hebben. Een simpele stalknecht kan in een ander leven een beroemde wetenschapper zijn. Een Aboriginal kan incarneren als Zweed of Chinees. Opvallend is, dat tijdens een regressiehypnose, de gehypnotiseerde niet veel interesse heeft in data, namen, locaties of historische achtergronden. Het zijn vooral de emoties en de indrukken die ze zich herinneren. Het kan, voor de therapeut, soms heel moeilijk zijn om hen een naam, leeftijd of geboorteplaats te ontfutselen. Toevallig allemaal gegevens die nodig zijn om alles te checken op waarheidsgetrouwheid.
Blijkbaar is een leven dus meer een innerlijke trip door de wereld van de emoties en de gewaarwordingen. Waar je woonde, hoe je heette en wie er op dat moment koning of president was, schijnt relatief onbelangrijk te zijn. De hypnotherapeuten die zich met dit boeiende onderwerp bezighouden kunnen dit bevestigen. Zou het kunnen, dat wij HIER en NU, al die levens tegelijkertijd beleven? Wat is tijd, behalve een hersenspinsel? Zijn plaats en tijd misschien krampachtige pogingen, van onze beperkte hersenen, om alles te willen verklaren, catalogeren en in te delen in ‘begrijpbare’ vakjes. Kunnen wij de gedachte van een eindeloos, tijdloos en onbegrensd heelal wel aan? Een spiraalvormig of rond heelal zonder rechte lijnen. We willen ons blijkbaar niet bewust zijn van onze oneindigheid en vrijheid. We verlaten liever niet de veilige handvaten van de logica waardoor we ‘grip’ krijgen op ons leven en de wereld. We verdwalen in onze eigen illusie omdat we willen begrijpen

	 Nadia

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt