Contact met geesten?

Aura Oasis Logo

Contact met geesten?

ouijaseance

Ouija en spiritisme

Men vroeg aan mij in ons forum: is ouija of glaasje draaien ook iets ideomotorisch en niets meer? Of is dat volledig aan het onderbewustzijn toe te schrijven?
Om dit te illustreren ga ik eens over naar iets straffers, pendelen zonder pendel en ouija zonder bord, nl. helderziendheid, meer bepaald psychometrie.
Wie de gave bezit, krijgt plotse informatie binnen welke hij weet te onderscheiden van fantasie en gedachten. De informatie komt onbewust binnen in de vorm van flitsen, gevoelens, begrippen die de helderziende dan bijeen puzzelt.
Persoonlijk geloof ik dat de informatie wordt ingegeven en niet uit een alleswetende reservoir komt. (collectief onderbewuste of bovenbewuste). Ik kan echter niet bewijzen dat het wordt ingegeven maar er zijn wel erg veel aanwijzingen voor.
Goed, we gaan nu naar pendelen. In een filmpje van Gili doet men de groep denken aan een bepaalde beweging die dan uiteindelijk de suggestie dat het ook zo zal bewegen bevestigt. Daar is niets abnormaal aan en het ontkracht ook niets.
Een ervaren pendelaar zal echter blij zijn als hij er na oefening erin slaagt zijn eigen gedachten te verhinderen de pendel te beïnvloeden (net zoals gedachten de helderziende niet mogen storen). Daardoor komt uiteindelijk dan toch een beweging zoals die op voorhand met jezelf is afgesproken voor ja of nee.
Door je gedachten af te sluiten en de pendel compleet ongesuggereerd te laten, komt een antwoord op de pendel welke niet uit onze bewuste redeneringen komen of door de suggestie “hoe zou ik dat weten” want dit is ook een suggestie. De pendel versterkt dus het antwoord dat VIA (en niet uit) onszelf te voorschijn komt. Als nu blijkt dat je bijv. 70% van de zwarte of rode kaarten juist pendelt ben je op de goede weg. De pendel is dus een hulpmiddel om zwakke helderziende gevoelens duidelijk te maken.
Nu naar ouija. Ouija zal slechts zeer zelden werken als je het alleen doet. Bovendien is dat zeer gevaarlijk. Je bent dus best in een ervaren groep.
Je mag van mij ook denken dat ouija niet via geesten komt maar vanuit je onderbewustzijn.  Het kan echter echt werken. Het werkte echter niet in de demonstratie van Gili waarbij de planchette toch bewoog naar yes. Daar was duidelijk geen contact of een zeer zwak en dus onbruikbaar contact. De gedachten van de aanzitters beginnen na een lange tijd idd. mee te denken en dat mag net niet. Dit veroorzaakt idd. erg trage minuscule bewegingen die door wensgedachten gesuggereerd worden. Dan gaat de planchette idd. naar yes bewegen. Tot daar is dus nog geen spraken van ouija. (vergelijk het met de pendel. Suggestie werkt een beetje als hypnose, iedere reclamemaker weet dat.
Ouija werkt pas goed waar de planchette echt met kracht en snelheid van de ene naar de andere letter schiet (letterlijk). Er is geen tijd om antwoorden te bedenken, je hebt al je gedachtekracht nodig om de letters te onthouden, op te schrijven en ineen te puzzelen.
Ik heb meerdere 100den seances gedaan met groepen over een periode van wel 35 jaar en weet nu zo’n beetje hoe het werkt en wanneer het werkt. Het zal idd. zeer zelden geblinddoekt werken omdat de onbewuste gedachtebewegingen dan verstorend werken in de groep. Ook als er één dergelijk storend element tussen de deelnemers zit, zal het niet werken. De beweging van de planchette of glas moet gelijktijdig GEVOLGD worden door de aanzitters. Gevolgd in de zin van nieuwsgierig en de planchette volgen. Dit moet vanzelf en gesynchroniseerd verlopen vanuit de collectieve groep die zich dan als één bewustzijn of één kanaal gedraagt. De groep moet natuurlijk ook ongestoord kunnen werken. Stel nu bijv. eens dat fietsen een stuk moeilijker zou zij en dat niemand het van kleinsaf geleerd heeft. Als je pas kan fietsen zal het ook niet lukken als een groep spotters je uitdagen en verstoren. Ook al zeggen ze niets en weet je alleen dat ze zitten te wachten om te spotten.

Hoe je het ouijabord ook verklaart, het werkt wel degelijk en kan antwoorden geven op zaken die niemand kan weten op de overledene na. Vraag je herhaaldelijk uitdrukkelijk dingen aan de overledene die hem zelf niet bekend zijn, forceer je ofwel een antwoord uit zijn vermoeden of een spottend antwoord. Ook als je herhaaldelijk naar een bepaald persoon vraagt die niet aanwezig is, zal degene die wel graag wil doorkomen ofwel stoppen ofwel die identiteit even aannemen om zijn verbinding niet te verliezen. Deze dingen zullen dan ook niet kloppen. Men weet immers ook niets van anderen. Af en toe zijn de doorgekregen gegevens van het ouijabord op te zoeken of te verifiëren via nog levende verwanten en die zijn dan bijna altijd juist.
Het ouijabord antwoordt niet uit een soort collectief onderbewustzijn omdat die afhankelijk zijn van wie doorkomt en of die het ook werkelijk is. Het bord zal bijv. niet juist kunnen antwoorden op toekomstvragen of persoonlijke moeilijkheden waar je een zekerheid wil over krijgen.
Ik moet er echter bij zeggen dat het ouijabord niet altijd lukt. Meestal moet zich uit een nieuwe groep een medium vormen. Niet dat je dit kan zien of dat het medium daar iets van voelt maar als die persoon even niet deelneemt zal het dan niet lukken. Uit iedere groep wordt iemand medium gemaakt, dit naargelang wie deze zelf rond hem/haar heeft.
Ik heb ouija zeer intelligente en lange teksten zien schrijven uit zichzelf, terwijl de persoon in tranche was en ik de handen vol had met schrijven zodat de planchette alleen schreef. Dit ging vliegensvlug en zo’n 10 min. aan een stuk door zodat ik een heel blad letters had. Helaas, ik heb het niet op video, die tijd bestond dat nog niet ook. Ik heb wel video’s van andere zeer geslaagde ouija.

Na al die jaren leer ik soms nog dingen bij uit ouija. Ik heb onmogelijke woorden zien vormen waarvan iedereen dacht dat het “algebra” was. Zo noemden we onsamenhangende letters.
Ik heb van die ongelooflijke lettercombinaties af en toe moeten constateren dat ze soms toch leken te kloppen zoals een bestaande naam van een Rus die lang in die buurt had gewoond.
Ik ben er meerdere keren in geslaagd mensen te laten praten met hun overledenen (het hangt af van enkele factoren) waarbij antwoorden doorkwamen die echt krachtig bewijsmateriaal bleken te zijn dat ACHTERAF bleek te kloppen en op het moment erg onwaarschijnlijk of zelfs fout leek. Hier stort de onderbewustzijnshypothese in ten voordele van de spiritistische verklaring.
Ouija werkt en ik heb er fantastische dingen mee meegemaakt, ook psychokinetische. Het is gevaarlijk indien beoefend zonder kennis of ervaring zonder iemand erbij die het heel goed kent. Vaak gebeurt er niets schadelijks maar eens op een aantal gevallen loopt het echt catastrofaal af waarbij iemand geestfenomenen thuis krijgt, stemmen gaat horen of zelfs bij momenten van persoonlijkheid verandert… Zoals je weet kan men daar medisch niets aan verhelpen (psychiatrie) en moeten anderen dan opletten wat ze doen dat op kwakzalver therapie lijkt. Bijgevolg zit je echt geblokkeerd tenzij je nog terwijl het gebeurt kan ingrijpen.

Betreft het niet werken met blinddoek zijn er gevallen omschreven van iemand die het geblinddoekt deed en ook een geval waarbij het medium de planchette vasthield van onder de tafel en zo met een arm erboven antwoorden te voorschijn kon halen. Beide gevallen met voorname getuigen. Meestal zal het echter geblinddoekt niet werken doordat we er beginnen over na te denken.
Betreft de sceptische uitleggers die geen enkele eigen ervaring hebben op het terrein het beter weten dan wie er tientallen jaren onderzoek naar doet, met open maar rationele geest hebben ze er totaal geen verstand van. Je moet leren uit ervaring.
Je weet dan gewoon wat zij niet weten, nooit hebben meegemaakt, nooit hebben waargenomen en welke beweringen dus gewoon niet kunnen kloppen.
Ik weet echter. HET WERKT en wel degelijk ook met antwoorden die niemand bekend zijn of zouden kunnen bekend zijn maar verrassend juist kunnen zijn. Het werken hangt wel van veel omstandigheden af. Je kan denken dat het werkt bij flauwe resultaten maar zo is het niet goed.

Aanvulling naar aanleiding van een andere vraag

Sceptici geven verkeerde informatie, zijn niet goed van alles op de hoogte en hebben op veel gebieden geen enkele ervaring. Dit is moeilijk ook voor bepaalde fenomenen omdat ze zich afsluiten.
Je kan bijv. een uitleg geven over hoe bijna doodervaringen ontstaan en wat ze zijn maar diegene die ze beleefd heeft zal hier bijna nooit mee kunnen akkoord gaan en hier heftig tegenin gaan. Ook betreft geesten en communicatie is dat zo. Wie er last van gehad heeft moet je niet meer vertellen dat het tussen de oren zit. Dit is namelijk echt en hier zijn bvb. getuigen van,  terwijl anders niemand aanwezig was.

Eerst even weerleggen dat het ouijabord niet geblinddoekt zou kunnen werken.
Uit de Parapsychologische encyclopedie (niet die van de sceptici maar de echte):
Eerst een compacte Nederlandse vertaling:
eens op snelheid komen woorden zo snel door dat het bijna onmogelijk is ze te lezen en ze te noteren.
Hester Travers Smith werkte het liefst met 2 en 1 die noteerde. Zij en haar compagnon werkten geblinddoekt en er werd niet gerept over welke letters er gespeld waren. Ze vond deze geblinddoekte zittingen erg uitputtend maar het sloot alle uitwerking van het onderbewustzijn uit.
Mrs. Hester Travers Smith, one of the best English automatists (See), found the ouija board very efficient. “The words come through so quickly that it is almost impossible to read them, and it requires an experienced shorthand writer to take them down when the traveller moves at its maximum speed.” She also believed that the co-operation of two automatists leads to the best results. Three seemed to create confusion. She and her fellow-sitter mostly worked blindfolded. The communications were recorded in silence by a friend. She found these blindfold sittings very exhausting. But they had the great advantage of barring any subconscious guidance of the indicator. As a rule the ouija board as a method of communication is slow and laborious. But it frequently works with those who fail to get automatic writing with a pencil.

      Denis

© 2015 Aura-Oasis – Denis Dhondt