Onderzoek

Aura Oasis Logo

Verschijnselen tussen het materiële en het psychische

Een wetenschappelijk eindcitaat

Zoek je zelf dringende hulp voor spookfenomenen klik hier

Algemeen wetenschappelijk onderzoek paranormale fenomenen

Heden zijn PSI (telepathie en helderziendheid) en PK (Psychokinese en de invloed op het materiële) wetenschappelijk bewezen feiten (Universiteit van Edingburg, Rhine Center, Stanford Research Institute (SRI) en andere). Nu kunnen en mogen we accepteren dat er méér bestaat tussen hemel en aarde. Vandaag zijn fysica en parapsychologie versmolten omdat men tot dezelfde conclusies kwam. Onze wereld moet een soort bewustzijnservaring zijn, die we materieel in ruimte en tijd ervaren. Achter de schermen bevindt zich de bron, waar alles samenwerkt in één “eenheid”. Onze wereld is een soort gematerialiseerde constructie van een holistische realiteit. Nu kunnen we besluiten dat onze materiële wereld een grotere werkelijkheid verbergt, waarin parapsychologische fenomenen een noodzakelijk bestaan innemen. Dit zijn de conclusies van diepgaande onderzoekingen zowel in de biologie (morfogenetische velden), in de fysica (kwantummechanica). Een extern bewustzijn schept de aard van de fysieke realiteit die wij kennen, inclusief de oorzaken. Dit is voor het eerst bewezen in 1991 door Prof. Wheeler in een geniale natuurkundige proefopstelling. Door vorderingen in het onderzoek van nabije doodervaringen weten we dat het bewustzijn los van onze hersenen voortbestaat.  De parapsychologische wetenschappelijke onderzoekingen met meta-analyses doorstaan nu iedere kritiek. (David Bohm; Brian Josephson; Rupert Scheldrake en anderen). Sceptici weigerden de resultaten te aanvaarden tegenover parapsychologen en daarom werden alle onderzoekingen opnieuw herbekeken door de universiteit statistiek op de mogelijke toevalskans (onder leiding van Jessica Utts). Het resultaat staat hieronder:

Gebruikmakende van de standaardberekeningen zoals ze ook gebruikt worden in de andere takken van de wetenschap, staat de conclusie vast, dat paranormaal psychisch functioneren is aangetoond. De statische resultaten van de studies liggen ver boven wat kan verwacht worden, van wat nog door toeval mogelijk is. Argumenten dat deze resultaten zouden verkregen zijn ten gevolge van gebrekkige methoden in de experimenten zijn krachtig weerlegd. Effecten van gelijkaardige krachtige resultaten, in vergelijking met deze verkregen bij de door de regering gesponsorde onderzoekingen in SRI (Stanford Reseach Institute) en SAIC (Science Applications International Corporation), zijn gerepliceerd in een aantal verschillende labo’s over de hele wereld. Zulke consistentie kan niet redelijk verklaard worden in termen van fraude of gebruik van gebrekkige methoden. Psychisch functioneren is betrouwbaar genoeg om gerepliceerd te worden in behoorlijke begeleide experimenten. Dit is aangetoond met voldoende proeven met de benodigde langlopende experimenten voor statistische analyse, die nodig zijn om met zekerheid de herhaalbaarheid te bevestigen. Voorkennis, in welke antwoorden gekend zijn door niemand behalve in de toekomst, blijkt ook zeer goed te bestaan. Het is daarom onzinnig deze experimenten nog verder voort te zetten om nog meer bewijs te verkrijgen, omdat er nog weinig meer geboden kan worden aan iemand die weigert de onderzoeksresultaten te geloven die verkregen zijn door de hedendaagse bekomen collectie van gegevens.

		Prof. Jessica Utts, 
		(Statistics University, 
		Davis; California.

Huidig citaat

Feit is in ieder geval dat bepaalde paranormale verschijnselen, zoals telepathie, helderziendheid en psychokinese inmiddels voldoende in experimenten zijn aangetoond

Laat een reactie achter