Tussen twee levens (Nadia Daems)

Aura Oasis Logo

Tussen twee levens

De bijna doodervaring

Nadia Daems

Nauw verwant aan het onderwerp reïncarnatie is de bijna dood ervaring. Kortweg BDE genoemd. Mensen treden tijdens een operatie, ziekte of ongeval, uit hun lichaam en ervaren allemaal bijna hetzelfde. Het bewustzijn trekt zich terug uit het stoffelijke lichaam en gaat een autonoom bestaan leiden.
Volgens sommige BDE-ers is die toestand échter en rijker dan het gewone dagbewustzijn, dat we enkel kunnen beleven dankzij onze gebrekkige zintuigen. Er is sprake van een genezend en weldadig ‘licht’. Men spreekt van heldere ‘levendige’ kleuren, mooie muziek, engelen en de sensaties van algemeen welbehagen, vrede en vrijheid. In die toestand worden plots verbanden gezien tussen oorzaken en gevolgen en trauma’s opgelost. Ze zien het waarom en het dààrom. Ze krijgen een panoramisch, 5-dimensionaal beeld van hun leven en zien opeens de verbanden. Dan krijgen ze de opdracht om terug te keren en hun leven af te maken. De meeste mensen keren naar de aardse dimensie terug met veel spijt en heimwee. Na de BDE zijn die mensen volledig veranderd.
Hun angst voor de dood is weg en ze zien het relatieve van winst en bezittingen. Ze zijn in alle opzichten een ‘beter’ mens geworden.
Er zijn duizenden getuigenissen opgetekend en het zou wel frappant zijn als al die mensen zouden liegen. Sommigen worden zeer emotioneel en huilen zelfs bij het vertellen van hun doodservaring. Sommigen vertellen het aan niemand omdat ze geen woorden vinden om deze ingrijpende belevenis te beschrijven. Ze vrezen kritiek en ongeloof. Ze zijn bang voor onbegrip en terecht. Hun mooiste ervaring zou kunnen besmeurt worden en dat willen ze niet. Wat zegt de vlinder tegen de rups? Ze koesteren in stilte deze ervaring.
Een bijna-doodervaring wordt beleefd, wanneer er, volgens de medische apparaten, GEEN hersenactiviteit meer opgemeten wordt. In principe KAN er dan ook geen ervaring of gewaarwording meer zijn. De hersenen zijn dood. Het bewustzijn is dus geen PRODUCT van de hersenen. Het is de energie die de lamp doet branden. Het bewustzijn gebruikt de hersenen slechts om zich in de materie te manifesteren. Het sterft niet na de lichamelijke dood maar beleeft en ervaart verder. De zintuigen zijn slechts een verlengde van de hersenen en zetten energieprikkels om in: horen, zien, voelen, ruiken, tasten enz. De hersenen interpreteren deze energie volgens de aard en het NIVEAU van bewustzijn dat iemand in dit leven bereikt heeft. Geen twee mensen ‘zien’ hetzelfde wanneer ze naar iets kijken. Gewone communicatie bestaat voornamelijk uit compromissen en algemeenheden.
We gaan er gemakshalve van uit dat de ander de wereld waarneemt zoals jij. De dief denkt dat iedereen steelt en de leugenaar denkt dat iedereen liegt. Een naïeve mens denkt dat iedereen goede bedoelingen heeft… tot iemand hem pijn doet. Slechts bij telepathie en ware energetische afstemming, op de andere, kan de ene beleven wat de andere beleeft. Dan is er overdracht en échte conversatie.
Sommigen hebben deze gave.
Probeer dan nog maar eens te liegen.
Voor alle mensen die lijden omdat ze iets of iemand kwijt zijn.
Voor alle mensen die eenzaam of verdrietig zijn.
Voor alle mensen die zich drogeren of drinken.
Deze negatieve dingen zullen over gaan. Zie dit leven dan als een kwade droom en de dood als een vreugdevol ontwaken.

	Nadia Daems
	 Nadia  

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt