WTC-aanslag voorspeld?

Aanslagen New York

Aura Oasis Logo

Voorspellingen

De ramp die op dinsdag 11 september in New York – Manhattan gebeurde, de aanslag op twee erg symbolische buildings, The World Trade Center waarbij 3 buildings instorten en in Washington: het Pentagon, zijn op het eerste zicht terroristische aanslagen. Het eerste symboliseert de Amerikaanse economische rijkdom. De tweede de militaire macht van Amerika en de president. Er was nog een derde zelfmoordaanslag met nog een gekaapte boeing, mogelijk bestemd voor Camp David die mislukte – waarschijnlijk neergehaald door de Amerikaanse verdediging. Palestijnen voeren vreugdedansen uit. Twee weken geleden was er een Israëlische aanslag op een voor hen zeer betekenisvol symbolisch gebouw. Op dit moment is niet gekend wie verantwoordelijk is voor de aanslag. Men noemt het een War-like zone. Amerika zelf noemt het “America under attack”

Later blijkt dat er ook nog een vliegtuig bestemd was voor The White House, symbool voor de Amerikaanse leiding.

Drie beroemde voorspellingen?

Michel de NostraDame (Nostradamus)

ndamuswtc1Nostradamus zag een aanval op de grote Nieuwe Stad waarbij vuur en rook de hemel in een hoek van 45 graden vult. Deze aanslag zou een Oosterse aanslag zijn. Inderdaad was de rook boven de stad New York inderdaad immens. De nieuwsbeelden tonen panoramische beelden waarbij de hele stad door een rookwolk gevuld is die ten hemel stijgt in een hoek van ongeveer 45 graden. Voor Nostradamus is deze voorspelling erg duidelijk en opmerkelijk. Hoe was in die tijd een Wereldoorlog al denkelijk? Hoe zag hij die schichten in de lucht en paddestoelachtige wolken toen dit nog helemaal science fiction leek? Het zou gaan om een godsdienstoorlog ontstoken door een persoon die snel een terroristische duivelse macht zou ontwikkelen. Daarbij vermeld hij de eigenaardigheid dat deze man een BLAUWE tulband heeft. Het blauw zou kunnen slaan op een plaatselijke gewoonte, terwijl de dader een andere tulband draagt. In een andere centurie is sprake van “het zevende jaar, vlak voor het grote millennium” wat een sleutel tot het misterie kan bevatten.

Nostradamus zag al zijn visioenen in zijn psychomanteum. Hij zonderde zich namelijk vaak af terwijl hij in een ketel in de waterspiegel keek. De datums probeerde hij af te leiden uit de berekening van de stand van de sterren die hij daarbij zag. Hij leidde de gebeurtenissen dus zeker niet af uit astrologie. Nostradamus was door de tijd dat de Inquisitie alles dat occult rook vervolgde, verplicht zijn voorspellingen als verzen te camoufleren. Vooral onder andere de voorspelling dat 70 jaar na zijn dood twee dronken mannen op zoek naar goud, zijn lijk zouden opgraven om uit zijn schedel te drinken. Daarbij de opmerkelijke vermelding, dat deze onmiddellijk zou doodvallen. Exact 70 jaar na zijn dood, graafde men zijn lijk op, stal zijn gouden neksnoer waarop de datum stond van die dag, en gebruikte men zijn schedel, waarin men wijn goot om uit te drinken, om zo zijn gaven te erven. De man werd echter getroffen door een verdwaalde kogel en viel dood neer.

Edgar Cayce

Tijdens een van zijn tranches – die eigenlijk uittredingen waren, vertoefde Edgar Cayce boven een vernielde stad. Enorme buildings waren totaal verwoest. Toen hij zich afvroeg welke beelden hij zag werd hem gezegd, dat dit New York, Manhattan was. Edgar Cayce veronderstelde een aardbeving. Rond dezelfde tijd voorzag hij ook wereldwijd steeds meer overstromingen en aardbevingen. Niet zomaar Edgar Cayse ontwikkelde zijn gaven toen onder hypnose geprobeerd werd hem te laten spreken. Later kon hij zich in zelfhypnose brengen en zo tijdens deze toestand spreken. Dit was alles wat nodig was voor vooral zijn medische bijna 100% correcte diagnoses via een overleden dokter te kunnen doen. (hypnose en spiritisme zijn zeer verwant)

Hopelijk heeft geen enkele van de twee gelijk want beiden spreken van een derde wereldoorlog.Cayce ziet dan wel meer en vooral ernstige natuurrampen door de opwarming van de aarde. Vooral overstromingen en aardbevingen. Het is een feit dat de laatste jaren een duidelijke trend is naar de ontwikkeling van deze natuurrampen.

In ieder geval, ik hou hier maar ontstelde gevoelens van over en vrees dat dit niet het einde is…

Fatima

Gezien over deze door het Vaticaan lang geheimgehouden voorspelling in begin 1900 al een artikel op de website staat, (ledenartikel “Het derde geheim van Fatima” onder knop “leden”) geef ik hier slechts een kort fragment.

Hij zal erin slagen de ziel van de grote wetenschappers te verleiden om krachtige wapens te ontwikkelen die grote delen van de wereld kan vernielen in enkele minuten. Hij zal de macht in handen krijgen om de hele mensheid te overheersen en Satan zal aanzetten om enorme hoeveelheden van deze wapens te produceren. Als de mens daar geen ommekeer maakt dan zul je zien dat God de mens zal straffen; nog harder dan hij deed door de zondvloed.

De tijd der tijd en het einde aller tijden zal komen als de mensheid zich niet bekeert en alles laat zoals het is. Mocht de macht nog toenemen dan zal de macht van de mens de zwakkere vernielen. De tijd voor het grote oordeel zal ook komen voor de kerk, Kardinalen zullen tegen Kardinalen opkomen, bisschoppen tegen bisschoppen, Satan zal met hen zijn en zal alles veranderen in Rome. Wat rot is zal vallen en nooit meer opstaan. De kerk zal in het duister geraken en de wereld door terreur overheersen. De tijd zal komen dat geen koning, keizer, Kardinaal of Bisschop zal wachten op hij die gaat komen, maar zal straffen zoals overeenkomstig de plannen van mijn Vader.

Een grote oorlog zal uitbreken in de tweede helft van de 20ste eeuw. Vuur en rook zal uit de hemel vallen, het water van de oceaan zal stoom worden, en het schuim zal alles doen ten onder gaan. Miljoenen en miljoenen mensen zullen sterven van uur tot uur. Degenen die overleven zullen de doden benijden. Waarheen men ook zal kijken zal er doodsangst en hulpeloosheid zijn. Overal zullen er ruinen zijn in alle steden. Zie, de tijd komt dichterbij en het wordt steeds hopelozer. Het goede zal verdwijnen met het slechte, de groten met de kleinen, de kerk met haar gelovigen en de heersers met hun volk. Overal zal er dood zijn door de dwaasheid van de gewetenlozen en de volgers van het kwade. De wrede heersers zullen over de wereld heersen en degenen die dit zullen overleven zullen God weer gaan verkondigen en hem dienen zoals vóór de wereld zo pervers werd.

Gemelde visioenen.

In augustus werd een visioen opgetekend. Ik citeer hier…
“een vrouw heeft mij gebeld en zij heeft een visie gehad op 21 aug van de brandende torens met het beeld van Bin Laden. Zij heeft het opgeschreven op 21 aug!”

Opgelet

Omdat deze voorspellingen alle ergens vooraf opgeschreven zijn en gelijkenis vertonen met het rampscenario dat ontstond door de terroristische oorlogsdaad, wil het helemaal nog niet zeggen dat Bin Laden de officieële verantwoordelijke zou zijn. Persoonlijk heb ik meer het gevoel dat dit meer een samenwerking is tussen het Midden-Oosten en terroristen. Dit wil evenmin zeggen dat nu onvermijdelijk een derde nucleaire oorlog ontstaat, ondanks de nauwkeurigheid van sommige voorspellingen in het verleden zoals in sommige boeken opgesomd zijn van vooraf opgetekende verslagen – (ook in een oude BRT-reportage)

In een boek van Lecturama – Toekomstvoorspellingen (dat menigen zullen hebben – destijds een gratis boek als kennismaking met de mysteriereeks die werd uitgegeven), staat een rijkelijke illustratie van wat EDGAR CAYCE in zijn lichamelijke uittreding zag. Als je deze tekening vergelijkt met de beelden op tv, dan is de gelijkenis ongelooflijk. Wegens copyrights van artikels en afbeeldingen uit boeken, kan ik hier slechts verwijzen naar alle boeken die over de beschreven personen gaan.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt