Instrumental Transcommunication

Aura Oasis Logo

Instrumental Transcommunication

Veel mensen zoeken contact met overleden verwanten of met Hogere Spirituele Entiteiten. Marconi; de uitvinder van de radio, dacht dat zijn toestel misschien ook een middel was om met de “doden” te communiceren. We leven in een tijdperk van technologische vooruitgang en zeker op gebied van elektronica is deze eeuw veel gepresteerd. Dat niet alleen wij soms contact met doden zoeken maar zij ook met ons blijkt soms uit diverse getuigenissen. Vooral communicatie met overledenen, daar waar het gaat om dingen die belangrijk zijn, of zaken die dienen rechtgezet te worden blijkt belangrijk.

De eerste ontvangsten: bandstemmen

raudiveHet begon werkelijk toen Jurgenson zijn naam hoorde roepen met de stem van zijn overleden moeder. Hij was bezig vogelgeluiden op te nemen. Samen met Raudive werd er werk van dit fenomeen gemaakt en het fenomeen bandstemmen was geboren. Ware het niet dat deze stemmen antwoorden op vragen, zich uitgaven voor gekende verwanten, meestal met hun stem spraken en dit fenomeen door in de bekendheid te raken ook door anderen werd geregistreerd dan zou men kunnen twijfelen. Maar als je je overleden kind met zijn stem je naam hoort roepen, erbij vertellend dat hij bij je is, en die opname keer na keer kan herbeluisteren, dan kan je er nog moeilijk aan twijfelen. Bijgevolg zijn de bandstemmen van Raudive onder wetenschappelijke controle opgenomen, soms zelfs zonder microfoon of radio. Een eigenschap die gemeenschappelijk is bij alle ITC-fenomenen is dat ze voortkomen uit de ruis. Daarom zijn ze niet altijd gemakkelijk verstaanbaar, maar sommige zijn zeer helder, zoals ik er ook al opnam. Iedereen kan dit trouwens, mits een cassetterecorder en veel, heel veel geduld, vooral bij het herhaaldelijk afluisteren.
(Foto = Raudive)

Sommigen zullen nu wel pleiten dat channeling veel verhevener is, maar betrouwbaar te controleren is ze zeker niet. Wetenschappelijk is dit niet te onderzoeken en alle informatie die een eventueel bewijs zou kunnen leveren wordt weggelaten. Dit is niet zo bij spiritisme waar wel betrouwbare en controleerbare gegevens werden verkregen. Maar van alle soorten communicatie zowel, spiritisme, channelings, als bandstemmen is ook bekend dat ze soms liegen (of fout zijn).

Fase twee: de video

Marc Macy is de president van de CLR1 . Hij is onderzoeker van het menselijk bewustzijn, met verdiensten op gebied van journalistiek en elektronische ontwerpen. Zijn belangstelling gaat vooral uit naar op dezelfde manier verkregen communicatie met overledenen via video, computerboodschappen en computerbeelden. Ook andere vormen van onderzoekbaar bewijsmateriaal zoals foto’s en dergelijke kunnen overtuigend bewijsmateriaal zijn. Dit is nodig om tot een doorbraak te kunnen komen op wetenschappelijk niveau. Zonder erkenning blijf je eigenlijk zelf steken.

Interactieve communicatie

De eerste interactieve videobeelden werden in 1986 ontvangen door een Luxemburger. Zo ontving hij bij een video-opname waarbij hij ruis van het scherm filmt een prachtige vervorming die in enkele beelden evolueerde in een in fotokwaliteit lachend gezicht…zijn overleden echtgenote. Als je beeld per beeld de video bekijkt zie je dat via enkele beeldjes de ruis vorm krijgt en er plots een zeer duidelijk beeld van zijn vrouw verschijnt, dat na enkele beelden weer afneemt en verdwijnt. Het vastgelegde beeld van zijn vrouw is echter niet afkomstig van enige foto en is zeer duidelijk! Dit kan wel niet altijd gezegd worden van de meerdere opnames die hij heeft.

Ook aan de andere kant van de lijn, vanuit de andere sferen wordt er duidelijk gezocht en gewerkt naar methoden om ons op deze manier te bereiken. De communicatie is een soms letterlijk interactief gesprek dat kan gevoerd worden met vraag en antwoord; te zeggen in de mate van het mogelijke als de opnames niet te veel gestoord zijn.

De organisatie die deze fenomenen bestudeerd zegt dat dit zich onderscheidt van alle andere vormen van contact doordat ITC technisch bekwame zenders uit andere dimensies of sferen vereist die leren omgaan met onze elektronica en er invloed trachten op uit te oefenen. Dit gaat om radio, cassette, video, telefoons in onze fysieke wereld.

Dit gaat ook om printers die plots vanzelf iets gaan beginnen uitprinten zonder dat het een kantoormop is. De volgende boodschap werd zo bekomen door entiteiten die zich de technici noemen:

Bescheidenheid en grootheid moet verspreid worden. De mens hoeft enkel boven de densiteit en de druk van de wereld uit te rijzen en hij zal niet langer ontgoochelt zijn. Zodra hij het Hogere Goddelijke nastreeft wordt hij verheven en zal hij altijd in een gelukkigere toestand zijn. Wie daarentegen zichzelf boven anderen wil stellen met zijn spirituele capaciteiten, hij die over zichzelf en zijn spirituele gaven spreekt, moet eerst zichzelf overwinnen. Het is niet goed te veel over zichzelf te praten. Men moet het persoonlijk ego overkomen. Welk een grootheid is het een bescheiden man te ontmoeten. (Fragment van een hele tekst – vertaling)
	 Denis  

CLR: afk. van Continuing Life Research

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt