Stemmen horen, psychose, DIS/MPS, paranormaal bezien

Stemmen horen, psychose en MPS

Aura Oasis Logo

Paranormaal bezien

Mijn inzicht

Het is fantastisch, maar tijdens het bestuderen van stemmen horen en andere dingen van dezelfde orde, ben ik van vermoeidheid in slaap gevallen. Ik was getroffen door de studies van niemand minder dan Swedenborg en Van Dusen. Twee kenners die zich herhaaldelijk konden bewijzen met controleerbare informatie. Tijdens de verdieping erin viel ik in een diepe openbarende slaap en kreeg ik nieuwe inzichten betreft gidsen, geesten die mensen gebruiken, stemmen horen, derden die aangevallen worden door geesten (zoals ik er ken), aanrakingen door geesten, MPS enz. Alles werd me nog veel duidelijker onthult. Waarschijnlijk omdat ik aan het proberen ben via een nieuwe methode mensen daarbij te helpen.

Maar wat me veel duidelijker is geworden en mij vooral heeft getroffen is dat een aantal gevallen ongelooflijke gelijkenissen vertonen en zo veel onthullen. Wat ik heb bijgeleerd uit die visionaire slaap is moeilijk uit te leggen, het is een inzicht dat zich moeilijk op papier laat zetten. Feit is wel dat dit inzicht zeer onthullend is.

Wat je zelf kan doen

Wat je zeker niet mag geloven, maar wat ik al lang weet is dat gidsen via deze weg geen contact hebben met mensen, in geen geval. Deze uiten zich via intuïtie, gevoel en ingevingen, ook helderziendheid (ik vraag daar altijd hulp voor als ik me afstem). Dit oud inzicht van mij vind ik nu bevestigd door Swedenborg en Von Dusen en nog enkele psychiaters die het via een alternatieve methode probeerden en slaagden.

Gevaren

Zowel channeling als ouija kunnen aanzetten tot psychoses en horen van stemmen en andere wanen die men zelf aanneemt omdat men deze channelings heilig verklaart en gelooft, is een feit dat zich al meermaals fataal psychiatrisch bewezen heeft. Mits afscherming een een afstandelijke innerlijk kritische houding is het echter wel degelijk mogelijk contact te hebben via spiritisme mits kennis en afscherming. Channeling laat ik buiten beschouwing omdat ze te weinig bewijskracht en heeft al dikwijls bewezen heeft totaal onbetrouwbaar te zijn. Zo zijn ook de stemmen die iemand met psychose hoort totaal onbetrouwbaar, maar toch geloven veel stemmenhoorders dat er een band is tussen hen, dat er een goede entiteit bijzit (wolven in schapenvel) en laten ze op deze manier verleidt toe.

Toelichting

Hoe ik mijn nieuwe juiste inzichten nu moet verwoorden is een andere zaak. Het bevat zoveel dat logisch begrijpelijk is, mits men de juiste kennis van een aantal basisfenomenen heeft, dat het een beetje onbegonnen lijkt dit te gaan opschrijven. In ieder geval zit ik juist dat het kan helpen als een derde de juiste dialoog kan weten te voeren met de stemmen terwijl het slachtoffer ze negeert. Die “derde” moet echter wel kennis hebben en inzicht in die wereld!!! In het verleden hebben een aantal wetenschappers daarmee gewerkt en dat lukte. Het wil daarom niet zeggen dat ik het zonder uitzondering zou kunnen. In ieder geval heb ik ook door die studies veel inzichten gekregen en vooral de visie van Swedenborg daarover is intelligent logisch. Deze inzichten kreeg hij zelf ook tijdens zijn intuïtieve visioenen.

Mijn raad op basis van ervaringen van slachtoffers

Een raad die ik in ieder geval algemeen heb voor mensen met DIS/MPS, die stemmen horen, aangeraakt worden of wanen hebben is, “laat je niet misleiden, al wat de geesten proberen is je te gebruiken”. Ze verachten de mens en proberen hun haat op hen uit te werken. Ze tegenwerken maakt ze kwaad, maar als je doet wat ze zeggen spotten ze en gaan ze nog meer door. Dus NEGEER hun gezever. Het zijn geen gidsen of hogere entiteiten! Het zijn ook geen overleden verwanten van je die je willen helpen. Ze kunnen zich wel zo voordoen omdat ze merken dat je je dan ontvankelijker opstelt.

Vergeet niet dat de stemmen of wat dan ook afhankelijk zijn van je. Bij MPS ligt de zaak al wat moeilijker door de black-outs en de volledige overname van de entiteit van het slachtoffer. Hierbij is verweer uitgeschakeld. Hier kan uitsluitend door derden worden gewerkt op de lichaamsberovende entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de totale karakterverandering bij totale geestelijke afwezigheid van degene wiens lichaam gebruikt wordt (en vaak intussen een uittreding ervaart). Daarvoor moet men die momenten herkennen en dat is niet bij alle entiteiten of persoonlijkheden even verschillend van het karakter van het slachtoffer. Iemand die geval wordt door een andere persoonlijkheid kan door helende aanraking van derden die inzicht daarin hebben worden verdreven. Meestal is de entiteit al immers zelf jaloers en kwaad op degene die hun overname van het slachtoffer willen beletten en dan zitten ze immers plots zelf in het lichaam en worden door hun vijanden aangeraakt. Ergens hebben ze daar schrik van en kan het slachtoffer plots weer zichzelf worden.

Naar aanleiding van enkele getuigenissen waarbij derden zelf de entiteit konden voelen of zelfs aangevallen werden door iets onzichtbaars, omdat hun bemoeienis of aanwezigheid niet werd geduld door die entiteiten, ben ik zeker dat deze zoveel overeenkomsten hebben dat ze wel moeten waar zijn. Aangevallen worden door de entiteiten van een ander kan soms lichamelijk. Ook kunnen soms stemmen gehoord worden door een verwante “derde” die probeert te helpen in de strijd tegen de entiteiten. Stemmen komen meestal van binnenuit het hoofd, maar kunnen zich ook zeldzaam extern voordoen. Ik ondervond al dat deze externe zich bij vooral MPS zelfs op band laten opnemen, al is dat zwak. Met moderne versterkerprogramma’s die tegelijk de ruis onderdrukken, kunnen die eruit gehaald worden.

Externe fenomenen

Het waarnemen van externe poltergeistachtige fenomenen wat een zeldzaam iets is om het geluk te hebben ze zelf te mogen tot eigen getuigenis rekenen, vertonen veel overeenkomsten met de getuigenissen van mensen die door entiteiten aangevallen werden. Beide zijn fysieke fenomenen. Meestal wordt het slachtoffer van de stemmen of de “psychose” niet aangevallen, maar vaak iemand die zich moeit met hun zaken. Ze worden kwaad als de slachtoffers goede raad krijgen en deze opvolgen waardoor de entiteiten hun vat en geloofwaardigheid verliezen. Zoals een van de stemmen die ik op band kon opnemen zei die op www.aura-oasis.be is te beluisteren dat ik me er niet moest mee moeien. “Van Mina afblijven” Dit is slechts een opname maar er staan verschillende op de tape van dit zeer extreem geval waarbij ik getuige was van verschillende zeer indrukwekkende karakterveranderingen na aanvallen. Het slachtoffer getuigde voor haar flauwvallen ook vaak hoe de entiteit mij wou aanvallen omdat ik probeerde haar een defensie te leren. In ieder geval, wat ik zeker tegen alle stemmenhoorders al gemakkelijk kan meegeven is: “laat je niet bedriegen, laat ze niet toe, wees niet bang om alles wat ze zeggen, verwijten en commanderen te negeren”. Dat alleen al doet wonderen al hoor je dan de stemmen nog wel.

Het geven van je toestemming

Voor degenen die beginnen geloven in wat de stemmen voorspellen, weet dat in de praktijk dergelijke stemmen en ook zogenaamde channelings (met automatisme) steeds liegen, waanzinnige dingen aan iemand proberen wijs te maken en al genoeg bewezen hebben dat er niets van klopt. De venusianen zijn echt niet de hogere scheppers en komen ons echt niet met hun ufo’s bevrijden van de wereldramp die op een voorspelde datum zou gaan gebeuren. Laat je niet vangen. Dit is in het verleden al telkens fout gebleken. Ze slagen er echter soms in, via kleine waarheden, die vaak voorspelbaar waren, een belachelijk spel met je te spelen. Hoe groter hun succes hierin door je geloof erin, hoe meer je in hun val trapt waarmee zij zich kostelijk amuseren.

Gidsen

Voor alle duidelijkheid: Gidsen manifesteren zich niet via stemmen, maar via je innerlijke gevoelens. Het zijn stilzwijgende helpers die je alle vrijheid in je leven laten. Vergeet dus zeker dat je hogere entiteiten die je geestelijk aan je opdringen hogere entiteiten zijn! Ze willen alleen dat je hen gelooft. Dan krijgen ze vat op u. Ook is het zeker een paranormaal fenomeen van lage entiteiten zoals de meeste slachtoffers ook zelf geloven. En toch trapt men vaak in de verleidingen die deze aanbieden om hen toe te laten. Niet doen dus. NEGEER…. Laat ze er zijn, maar handel of luister er niet naar. Dit scheelt al 50 % van je lijden. Spijtig geldt dit niet in alle gevallen. Zij die andere kwellingen moeten ondergaan, kunnen deze vaak niet meer negeren. Gelukkig is dit een kleine groep. Dus de meeste kunnen al veel doen aan zichzelf, negeer…

Healing

Belangrijk is ook je geestelijke gezondheid en je aura dus. Kwetsuren, trauma’s, depressies en ook bedwelmende middelen kunnen een gemakkelijkere prooi van je maken doordat je geesteslichaam verzwakt is en je aura net je bescherming biedt tegen binnendringen van andere persoonlijkheden. Als je je goed meent te voelen met een bepaalde behandeling die je geestelijke energie geeft, of iemand die je geestelijk steunt, kan dat al helpen voor je bescherming tegen nieuwe aanvallen waardoor je soms kan hervallen.

Ik ben de laatste tijd opmerkelijk veel gecontacteerd met mensen met dit probleem. Negeren en afschermen helpt al. Mits geduld en de juiste methodes kunnen ook entiteiten losgemaakt worden.

Hoe dan ook deze raad iets kan bijbrengen aan mensen die psychotische aandoeningen hebben (entiteiten) – als je een gevaar bent voor jezelf of anderen tijdens bijv. black-outs, is uiteraard hulp nodig. Soms is dagelijkse begeleiding het enige wat dan kan in die gevaarlijke periodes.

Ik hoop dat mogelijke slachtoffers hiermee iets geleerd hebben. In ieder geval bewijst negeren zich positief (uit verschillende ervaringen gemeld)

Oproep

Indien er derden zijn die merkelijke fysieke fenomenen waarneemden bij ernstige toestanden van slachtoffers, had ik graag daarvan een eerlijke maar niet overdreven getuigenis. Alleen meerdere onafhankelijke getuigenissen kunnen met elkaar vergeleken worden. Ik weet dat er zo’n meldingen zijn en het is belangrijk deze ook bij het fenomeen te kunnen betrekken. Vaak zijn er zo’n waarnemingen door mensen die dicht bij zo iemand staan, maar durft men dit niet te zeggen. Je kan dit gerust anoniem melden (via email of vanuit het forum via ledenopties en mail naar de beheerders).

	 Denis  

© 2003 – 2004 Aura-Oasis – Denis Dhondt