Terug in een ander lichaam

Aura Oasis Logo

Terug in een ander lichaam

uittred

Dood en terug in het lichaam
van een andere overledene?

De volgende gebeurtenis is ongelooflijk. Of dit waar kan zijn laat ik hier aan u over. Herinner je je de uittredingservaringen die opgetekend zijn in de boeken van Robert Monroe? Op een bepaald moment zat hij bij in het lichaam van een andere persoon, in een ander huis en was hij noodgedwongen te doen alsof hij werkelijk de echtgenoot van de vrouw was, die uiteraard haar man niet meer in zijn gedrag herkende.
Ook kennen we voldoende de uittredingservaringen die dikwijls optreden vlak voor de Bijna doodervaring begint. Misschien las je ook de boeken van Jozef Rulof die op zijn astrale reizen, begeleidt door zijn gids, kon toezien hoe tijdens hun leven verslaafde entiteiten, probeerden het lichaam in te nemen van iemand die bewusteloos viel van dronkenschap om nog eens die roes te kunnen beleven.
De volgende geposte ervaring is de vreemdste die ik ooit hoorde, maar op basis van wat we weten zou het mogelijk kunnen zijn. Kan iemand die uittreedt, bij zijn overlijden het lichaam innemen van iemand die ook net zijn lichaam verlaat omdat hij net gestorven is? Is het ons ook niet bekend dat sommige uittreders die bewust kunnen uittreden hun lichaam bij terugkeer in sommige gevallen bezet door een andere entiteit terugvonden en die moesten vechten om hun plaats weer te kunnen innemen in hun eigen lichaam, zoals ook Monroe eens beleefde? Normaal wordt het lichaam juist bewaakt door gidsen terwijl iemand uittreedt, maar toch blijkt het niet helemaal zonder gevaar te zijn. Op basis van wat we weten moet die getuigenis wel degelijk kunnen, mits er inderdaad voldaan wordt aan de juiste voorwaarden op het juiste moment. Dit wordt een ervaring die ongelooflijk is, maar waarvan correspondent ten stelligste beweert dat ze echt is. Aan u het oordeel…

Getuigenis over terugkeer na een Bijna Doodervaring

1998. Deze ervaring is opnieuw herschreven na mijn eerste ervaring als “Tom”. Veel is gebeurd tijdens al die jaren en daarom herschrijf ik mijn bijna doodervaring. Mijn ervaring is compleet verschillend dan de gekende bijna doodervaringen. Ik verliet mijn lichaam niet om erin terug te keren, maar keerde terug in een ander lichaam. Tom R. was net van een rotsklip gevallen en was buiten bewustzijn.

Terug in een ander lichaam

Het gebeurde allemaal toen Tom’s lichaam in coma in het hospitaal binnen gebracht werd. Tom was bijna 14 jaar oud. Bij mijn bijna doodervaring werd ik geïntegreerd door de potentiële mogelijkheid om te weten, of ik in dit duidelijk door de geest verlaten lichaam, plaats kon nemen.

Ik ging gewoon naar het lichaam toe, ging er zitten en legde me erin neer. Ik klikte er meteen in vast en het koste me moeite om me opnieuw te bewegen, omdat ik controle diende te krijgen over het lichaam van een ander dat ik nu blijkbaar had overgenomen. “Tom” was gewoon weg en het nog ademende lichaam bleek vacant. Het koste me enorme moeilijkheden om dat lichaam onder controle te krijgen…zelfs de meest doodgewone dingen zoals eten kosten me veel moeite en concentratie tot ik leerde hoe ik dit vreemde lichaam kon besturen. Ik had geen kennis van ook maar iets van Tom’s geschiedenis of van iets uit zijn geheugen. Het koste me ongeveer 7 jaar eer ik kon zeggen dat ik bijna alles onder bewuste controle had en terug normaal kon functioneren.

Eerst keerde ik terug naar Ohio nadat ik als “Tom” de val bleek overleefd te hebben. Ik begon terug naar school te gaan en werd een muzikant van de schoolgroep. Korte tijd later liep ik weg van Ohio met een ander lid van de groep en toen was ik pas 15-16 jaar. Ik besefte dat ik volledig over mijn intellectuele vermogens beschikte, vond werk en een onderkomen in een appartement. Gedurende die tijd was ik ook iemand die lak had aan alle sociale regels. Ook veroorzaakte ik verschillende verkeersongevallen. Ik gedroeg me als een opstandig kind. In 1966 verhuisde ik naar Los Angeles met 300 dollar en een valies. Een man in Chicago ontfermde zich uiteindelijk over mij en ik deelde een tijdje een appartement met hem. Ik huwde drie maal. Eigenlijk had ik nog steeds een kinderlijk gedrag, ook al was ik zeer intelligent. Ik was excentriek en gedroeg mij ongewoon.

Zoals gezegd duurde het zeven jaar eer mijn bewustzijn zijn thuis hervond. Ik begon toen mijn ervaringen en gedragingen te onderzoeken.

Ik begon mij ook te verdiepen in wiskunde en natuurkunde. Mijn kunsten met elektronica lieten me toe een comfortabele levenstijl te genieten. Ik drukte mijn verward bewustzijn uit door te schilderen en nota’s over mijn leven neer te schrijven. Dit alles is ongeveer 24 jaar geleden en ik ben nog steeds excentriek, een expert in elektronica, computer en netwerktechnologie. Ik hou van expressie en geloof dat dit een ware gift is van de mensheid. Ik schreef veel neer over mijn bijna doodervaring, over de dialogen met een vriend die ook een bijna doodervaring had.

Enkele vragen

Hoe ervaarden de ouders dat?

Ze wisten dat Tom na zijn val 20% kans had om te overleven en minder dan 20% om ook nog het bewustzijn terug te krijgen. Ik ging toen in een lichaam dat 14 jaar oud was. Zij erkenden dat ik anders was na het ongeval, maar geloofden dat dit door het ongeval kwam.

Je beweert dat je in de ruimte hing, wat bedoel je hoe leefde je dan?

Ik had niet echt een vorm, ik had wel bewustzijn.

Wat gebeurde er met het bewustzijn of de ziel van het kind?

Door verlies van bloed en zuurstof verliet de geest het lichaam. De geest leeft echter voort na de vorm. Men kan loskomen van het lichaam zoals zovele uittreders hebben ervaren.

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt