Het medium Mirabelli

Aura Oasis Logo

Carmine Mirabelli

mirabelli2Carmine Mirabelli was een medium die absoluut ongelooflijke psychische fenomenen produceerde. Vele zeer vooraanstaande wetenschappers van over de hele wereld gaven voor hem een expertverklaring af dat de psychische fenomenen die voorheen opzijgezet en zogezegd weerlegd waren, niet van de aard zijn om te kunnen weerleggen, met andere woorden, dat zij keiharde realistische feiten zijn waar geen bedrog of andere verklaring voor voorhanden is.

Getuigen en onderzoek

In 1927 verscheen in Brazilië een boek “O Medium Mirabelli” dat een 74-bladige opsomming was van de fenomenen die zich bij volle daglicht voordeden in aanwezigheid van telkens meer dan 60 getuigen die leidende wetenschappelijke sociale kringen van Brazilië vertegenwoordigden. Onder deze die hun naam gaven als getuigen, waren onder meer, de president van Brazilië, de staatssecretaris, 2 prof. in geneeskunde, 72 dokters, 12 ingenieurs, 36 rechters, 98 mensen van openbare diensten, 25 militairen, 52 bankiers, 121 handelaars en 22 tandartsen. Ook vele bestuursleden van religieuze gemeenschappen. (Zeitschrift fuer Parapsychologie 1927: 450-462). De getuigenissen van zoveel prominente geloofwaardige getuigen kan niet gewoon over het hoofd gezien worden en er werd in Brazilië een team van 20 leiders aangesteld, benoemd door de President, om de getuigen te interviewen en om uit te zoeken wat men kon doen om Mirabelli’s gaven wetenschappelijk te kunnen aantonen. In 1927 besloot men een serie gecontroleerde onderzoekingen te doen door de Academia de Estudos Psychicos. Dit onder dezelfde controlevoorwaarden en technieken als men bij Westerse mediums had toegepast. De onderzoekers werden in drie groepen verdeeld. Een groep onderzocht het gesproken mediumschap van Mirabelli in 189 geslaagde zittingen. Een tweede groep onderzocht de automatische geschriften en had 89 geslaagde testen en 8 zittingen zonder resultaat. De derde groep onderzocht de fysieke fenomenen waarvan er 63 positief en 47 zonder resultaat waren. Van de positieve zittingen, waren er 40 in daglicht gedaan en 23 bij helder verlicht kunstlicht. Het medium was telkens vastgebonden in een stoel in kamers die voor en na de zitting aandachtige gecontroleerd werden. (Inglis, 1984: 223).

26 vloeiende talen

Mirabelli had enkel een basisonderwijs genoten en sprak enkel zijn geboortetaal. In trance spraken de geesten door hem echter 26 verschillende talen, waaronder Duits, Frans, Nederlands, Italiaanse dialecten, Tsjechisch, Hebreeuws, Albanees, verschillende Afrikaanse dialecten, Latijn, Chinees, Modern Grieks, Pools, Syrië-Egyptisch en antiek Grieks. Als hij in trance was, leverden geesten van hoog niveau, door hem gesprekken over moeilijke onderwerpen, ver zijn eigen begrip te boven gaand. Deze betroffen onder andere geneeskunde, rechtsgeleerdheid, sociologie, politieke economie, politiek, theologie, psychologie, geschiedenis, algemene natuurwetenschappen, astronomie, filosofie, logica, muziek, spiritisme, occultisme en literatuur. (Greber 1970: 236).

Automatisch schrift in andere talen

mirabelli1Terwijl hij in trance was, vertoonde hij ook de mogelijkheid om automatisch te schrijven in 28 verschillende talen. Dit schrift was in een schoonschrift geschreven met een snelheid die menselijk niet te evenaren is. Zo schreef hij in 15 minuten, 5 bladzijden in Pools over de “Heropstanding van Polen”, in 20 minuten 9 bladzijden in Tsjechisch over “De Onafhankelijkheid van Tsjecho-Slowakije”, in 12 minuten, 4 pagina’s Hebreeuws over laster, in 40 minuten 25 Perzische over “De Instabiliteit van Grote Rijken”, in 15 minuten 5 pagina’s in Latijn over “Beroemde vertalingen”, in 12 minuten 5 blz. in Japans over “De Grote Russisch-Japanse Oorlog”, in 22 minuten 15 blz in Syrisch over “Allah en zijn profeten”, in 15 minuten 8 blz in Chinees over een “Rechtzetting over Boeddha”, in 15 minuten 15 blz in Syrisch-Egyptisch over “De Fundamenten der Wetgeving”, in 23 minuten 3 blz met hiëroglyfen die nog niet zijn ontcijferd. (Johannes Greber 1970: 236).

Levitatie

Bij een goed vertegenwoordigde séance in Sao Vincente rees de stoel waarop Mirabelli zat omhoog en zweefde zo’n 2 meter in de lucht. Getuigen namen de tijd op en constateerden dat de stoel zo’n 2 minuten in de lucht was geleviteerd. Bij weer een andere gelegenheid, was Mirabelli in het station van de spoorweg van da Luz met verschillend gezelschap, toen hij plots verdween. 15 minuten laten kwam een telefoon van Sao Vincente, 90 kilometer verder dat Mirabelli, daar zonet 2 minuten geleden verdwenen was, op dezelfde manier als waargenomen in da Luz.

Materialisaties bij volledig daglicht.

Na een seance in de ochtend bij vol daglicht, in het laboratorium van de onderzoekende commissie, legden ze een verslag af voor veel mensen, waaronder verschillende die een doctorsgraad hadden in de wetenschappen.

 • De figuur van een klein meisje verscheen gematerialiseerd naast het medium.
 • Een van de aanwezigen; Dr. Ganymede de Souda bevestigde dat het kind zijn 2 maand geleden overleden dochter was en dat ze de kleding droeg waarmee ze begraven is.
 • Een andere getuige, Colonel Octavio Viana, nam het kind zelfs bij de arm, voelde haar pols en stelde haar verschillende vragen die ze welbewust verstandelijk antwoordde.
 • Er werden voor de onderzoekende commissie foto’s genomen van de verschijning.
 • Na 36 minuten zichtbaar geweest te zijn, vloog het kind in de lucht en verdween.
 • De verschijning van Bisschop Jose de Camargo Barras, die even daarvoor zijn leven had gelaten bij een schipbreuk, was zeer herkenbaar in het kantoor.
 • Hij praatte met de aanwezigen en liet hen toe zijn hart, tandvlees, buik en vingers te onderzoeken vooraleer hij weer oploste.

Bij een andere seance in Santos omstreeks 13:30u, getuigden 60 personen van de gebeurtenissen.

 • De overleden eminente ziekenhuisdokter Dr. Bezerra de Menese verscheen.
 • Hij overtuigde de getuigen dat hij het zelf was, in levende lijve.
 • Via de megafoon vulde zijn stem droeg de hele kamer.
 • Er werden verschillende foto’s van hem genomen.
 • Twee dokters hadden hem 15 minuten kunnen onderzoeken en legden de verklaring af, dat hij anatomisch een volledig normaal mens was.
 • Hij schudde de handen van alle aanwezigen.
 • Tenslotte rees hij zwevend in de lucht en begon te dematerialiseren. Eerst losten de voeten op, gevolgd door zijn benen en buik, borstkas en armen en enkel op het laatst zijn hoofd.
 • Nadat de verschijning verdwenen was, vond men Mirabelli nog steeds goed vastgebonden aan zijn stoel, met intacte zegels. Ook de verzegelde ramen en deuren waren intact gebleven.
 • De foto’s die bij het rapport horen, tonen zowel Mirabelli als de verschijning gelijktijdig op de film.
 • Bij een andere gecontroleerde omstandigheid, dematerialiseerde Mirabelli. Hij werd later in een andere kamer teruggevonden. De zegels op zijn boeien waren intact, net zoals de zegels op de ramen en deuren. (Inglis 1984: 226)

Mirabelli, voorgeschiedenis en fenomeen

Mirabelli werd geboren in 1889. Zijn moeder verloor hij reeds zeer vroeg. Hij verloor in 1914 ook zijn vader, waarvan men aanneemt, dat hij een rol speelde in zijn paranormale vermogens als medium. Mirabelli werd zeer ziek toen hij na de dood van zijn vader ook nog in zware financiële problemen kwam. Bij zijn ziekte werd hij zeer paranormaal gevoelig. Hij beweerde dat zijn vader zijn leidende gids was. Hij was geen spiritist, maar zag de geest van zijn ouders, een oom, zijn wettelijke moeder en een dochter van haar. Hij studeerde in Sao Luiz waar hij snel de school verliet. Eens had hij zijn onderwijzers zeer onder de indruk gekregen door plots te spreken in vlekkeloos Latijn over Evolutie en Involutie. In 1916 verschenen de eerste krantenartikels over de vreemde gaven van de mysterieuze man.

Rondom hem gebeurden poltergeistachtige fenomenen.

Schoenen vlogen van de rekken en bewogen daarbij alsof ze geanimeerd waren. Mirabelli begreep zelf niet hoe zoiets kon. Omdat zijn bezoekers dachten dat zoiets het werk van de duivel moest zijn, werd hij omringd door fanatieke religieuzen. Drs. Francisco Franco da Rocha en Felipe Aché bevestigden dat hij een nerveuze energie had en na onderzoek van parapsychologen, werd Mirabelli bewust van zijn psychische gaven. Hij begaf zich aan experimentele spiritistische zittingen. Hij bleek mediamiek te zijn. Dat betekent dat hij in staat was om energieën en interacties uit het Hoger Zelf te ontvangen.

Onderzoek door vooraanstaande wetenschappers

Mirabelli kon een groot gala van psychische fenomenen veroorzaken. Hij werd onderzocht door talrijke vooraanstaande wetenschappers. Zijn fenomenen gebeurden op ieder moment, zonder voorbereiding, een groot aantal daarvan deed zich voor in verzegelde vertrekken. Hij zong ook in drie stemmen (tenor, baritone en bass) en speelde talrijke muziekinstrumenten. Dit zonder ooit muziekles gehad te hebben. De instrumenten speelden vaak uit zichzelf, ZONDER enige vorm van aanraking.
Hij kon tekenen en schilderen, zonder het ooit geleerd te hebben. Zo reproduceerde hij verschillende beroemde schilderijen. Naast het spreken van al die verschillende talen, die hierboven al vernoemd werden, kon hij ook automatisch schrijven met twee handen tegelijk en in twee verschillende talen tegelijk en dit terwijl hij praatte.

Materialisatie en verschijningen

Naast deze feiten, waarbij overledenen verschijnen, zoals hierboven al beschreven, produceerde hij ook paranormale lichtfenomenen en geuren.
Hij schreef een grote wetenschappelijke thesis van academische kwaliteit, terwijl hij niet eens zijn scholing had uitgedaan. Deze omvatten verschillende wetenschappelijke kennissen zoals, geneeskunde, filosofie, theologie, muziek, politieke wetenschappen, sociologie enz.

Slachtoffer

Mirabelli en zijn familie werden geregeld het slachtoffer van paranormale psychokinetische verschijnselen. Objecten vlogen in het rond en raakten hem af en toe. Toen hij ouder werd, kreeg hij dat meer onder controle.

Een niet vlekkeloze persoonlijkheid

Persoonlijk toonde Mirabelli zich minder beschaafd. Hij had vier huwelijken achter de rug, sprak op een vreemde en onbeschaafde taal, waarbij hij vaak woorden mixte. Hij deed in zaken, maar vele faalden. Een dagelijkse omgang was met Mirabelli niet gemakkelijk. Hij had een onstabiel karakter dat ook negatief beïnvloed werd als psychokinetische fenomenen hem als doelwit gebruikten. Zijn faam en teleurstellingen zonderden hem af van zijn familie. Hij schonk veel geld weg aan kanslozen en armen. Jarenlang kon hij alleen slapen in verlichte kamers. Hij was bang om door onplezierige paranormale fenomenen tijdens zijn slaap gestoord te worden.

De ander Mirabelli: andere overleden personen in trance

In trance schreef Mirabelli zonder naar zijn papier te kijken. Dit zoals reeds beschreven in verschillende vreemde talen. Zijn teksten werden ondertekend door Mozes, (antiek Hebreeuws), Virgil (Latijn), Mura Ka Ksi (Japans), Harun Ar-Rashid (Arabisch), Victor Hugo (Frans), Tarko (Albanees), La To (Chinees), Franz Joseph (Bulgarije) Galilei (Italiaans), Alexander (Perzisch), De Ruyter (Duits, Max (Pools), William Crookes (Engels)

“Harun Ar-Rashid”

verscheen ook bij bepaalde seances in volle licht. Dit werd dikwijls op fraude onderzocht. Dit werd onderzocht door The Cesar Lombroso Psychic Studies Academie in Sao Paulo. Hij was in trance toen men plots een harde slag hoorde, waarbij de verschijning over de tafel gebukt stond. Dit gaf een algemene verbijzing omdat men niet kon begrijpen hoe de man de kamer zou zijn binnengekomen die volledig gesloten was. De verschijning was zoals je op de foto ziet, volledig levensecht. Op eenzelfde manier verscheen ook Guiseppe Parini. Deze verschijning duurde twee minuten.

Bronnen:

 1. Johannes Greber 1970
 2. Medium Mirabelli (rapport in boekuitgave)
 3. Zammit (voormalige onderzoeker SPR) 1997
   Denis

© 2003 – 2004 Aura-Oasis – Denis Dhondt