Klasseren van wat we niet begrijpen

Klasseren in ons bewustzijn

Aura Oasis Logo

van onbegrijpelijke aspecten van de werkelijkheid.

We staan er niet bij stil bij veel intussen 100% zekere feiten die de laatste eeuw ontdekt zijn. Het is eigenlijk altijd zo met iets dat we niet kunnen begrijpen, of dat nu iets paranormaal is, of iets wetenschappelijks waar we niet bij kunnen, dat door ons bewustzijn geklasseerd wordt.

Zelfs iets dat 100% bewezen is en we dagelijks ervaren kunnen we niet snappen of denken we dat het niet geheel klopt.

We kunnen er niet bij dat iets in twee totaal verschillende toestanden bestaat. Ik ga even afstappen van geest en lichaam maar eens iets natuurlijks nemen.

Een radiozender verspreidt radiogolven. Die gaan vanaf de antenne naar alle richtingen. We vinden het “geestelijke” aspect van elektronen heel gewoon.

Elektriciteit verspreidt zich door onze leidingen door tegen de elektronen te duwen. Hier zijn het geen golven, maar deeltjes die zich verplaatsen. Nu we atoomenergie kennen vinden we deeltjes (materieel aspect) heel gewoon.

Tot daar waar we door onze dagelijkse realiteit niet meer over verwonderd zijn. Ondanks dat de deeltjesfysica heel wat verder zit, keren we even terug naar de vergeten mysteries die aanleiding gaven tot verder onderzoek.

100 jaar geleden:

Men ontdekt dat zowel golven als deeltjes eigenlijk een verschillende vorm van hetzelfde zijn.

Een golf verspreidt zich door het universum, tot deze ergens als een deeltje wordt waargenomen bijv. doordat een lichtgolf in een fotocel ineens een foton blijkt te zijn die een elektron losslaat die een klein elektronenstroompje (elektriciteit) ontwikkeld. Tot hier de dualiteit. Zowel golf die overal aanwezig is, als deeltje dat maar op 1 plaats aanwezig is.

Maar nu komt waar ons bewustzijn geen vat op krijgt, wat ook de fysieke verklaring is. De dualiteit doet zich ofwel voor als golf, OF als deeltje. Als een golf (ruimtelijk verspreidend in alle richtingen doorheen de hele kosmos) een deeltje wordt, houdt de golfversie ineens op!!!

Als men dus één elektron in een golf verspreidt, is die overal als golf aanwezig tot hij ergens als deeltje waargenomen wordt, waarmee hij ineens ophoudt als golf overal aanwezig te zijn. De waarnemer speelt een rol bij het ineenstorten van straling tot materie. De wereld zoals we die waarnemen is door ons bewustzijn gecondenseerde golfenergie die in oorsprong door de hele kosmos doortrokken werd.

We mogen deze eigenschap niet in een hoekje van ons verstand zolderen. HET IS LETTERLIJK ZO DAT MATERIE EN ENERGIE onderling uitwisselbaar zijn. Het is één en hetzelfde ding, overal aanwezig en plaatselijk als materie waargenomen.

Iets om eens over te mediteren. Je kan er niet onderuit dat wat we waarnemen en wat we zelf zijn, eigenlijk waarneming is van iets dat overal aanwezig is en vorm voor ons aanneemt.

Sta er eens bij stil dat een golf ineens ophoudt te bestaan als ergens een deeltje waargenomen is, al is de golf al verspreidt tot de uithoek van het Universum. (quantumsprong)

	 Denis  

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt