Op zoek naar een verklaring voor alles wat bestaat

Aura Oasis Logo

Op zoek naar een verklaring voor het bestaan

Geest zit inderdaad in materie. Om dat echter te bewijzen is het andere koek. Eigenlijk is alles geest. Het is gemakkelijker “Alles wat is” als een geestelijke constructie te verklaren dan vanuit Big Bang theorieën en de oorzaken ervan. Men kan nog steeds geen redelijke verklaring geven voor het bestaan van materie. De theorie der singulariteit (er zou meer materie dan anti-materie geweest zijn) is niet houdbaar op basis van het eeuwige speuren naar magneten met slechts 1 pool. Men scant gans de ruimte af. Ik kan hier niet veel uitleg bij geven zonder hiervoor een heel boek te citeren maar de theorie is intussen gefaald.

Er zijn zoveel gaten in wetenschappelijke niet bewezen hypotheses dat ze geen steek houden maar toch aangenomen worden op basis van het ontbreken van een betere verklaring. Ook de afkomst van de mens heeft nog steeds een ontbrekende schakel. Die slaat men dus maar over om de theorie toch te handhaven (die kan wel juist zijn, dit is als voorbeeld bedoeld).

Wat men niet kan verklaren op materialistisch oorzaak-gevolgdenken, schuift men terzijde als niet bestaand al zijn er nog zo’n harde bewijzen voor. Men kan er niet in geloven omdat er geen rationele verklaring voor te vinden is binnen onze kennis. Zo mogen 10.000 getuigen van de Belgische UFO beweren een driehoekig intelligent bewegend reusachtig tuig te hebben gezien, gefilmd, door F-16’s achtervolgd en op radar waargenomen, sceptici (scheldwoorden als handelsmerk) zeggen dat het een reclameballon was (aan 1800 km/uur!!!). Dit nadat hun eerste theorie “een experimenteel stealtvliegtuig” belachelijk bleek te zijn (om middernacht een testvlucht boven een zeer drukbevolkt Brussel!!! en vlak boven de huizen zwevend) – dus reclameballon, punt uit. Je kan er donder op zeggen dat als ze iets hard aanvallen, het is omdat het nodig is, omdat het zo sterk overtuigend is.

Maar mindstuff blijft een ongrijpbaar iets. Hierbij gaan de gangbare wetenschappelijke onderzoeksmethoden niet op, dus is het onwetenschappelijk.

Zolang we geen verklaring vinden om van niets, iets te maken blijven we geconfronteerd met een wonder van kosmos en bestaan welk men nu maar moeilijk kan verwerken. Anders ware dit ongetwijfeld al gebeurd. Als er iets is, is er een oorzaak voor anders bestaat het niet (ook filosofie). We worden dus geconfronteerd met een harde werkelijkheid waar langs geen kanten een verklaring voor te vinden is en die men dit keer NIET KAN aan de kant schuiven. Een verklaring dat alles geest is, is dan weer wetenschappelijk niet aanvaardbaar, dus dumpt men het.

Alles is bestaande uit een basis, trilling (golf). Een trilling is het gescheiden uiteenrekken van een opgesplitste nulwaarde (+ en -) waardoor een bewegende ronddraaiende golf wordt waargenomen. Voor wie met de golven meegaat omdat hij er zelf uit bestaat, is dat een ronddraaiend veld (atoom).

De zinnen die je nu leest zijn eigenlijk bits en bytes. Deze zijn echter even ontoevallig als degene die ze hier zit te schrijven en deze is even ontoevallig ontstaan als deze tekst een toevallige verzameling bits en bytes (+ of -) zou zijn. Het concept daar erachter zit, is geest. Probeer dat echter maar eens met een bekrompen blikveld (wetenschappelijke methoden) te verklaren.

	 Denis

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt