Engelen?

Aura Oasis Logo

Engelen?

channel

Bestaan beschermengelen?

Ik zat er nogal mee dat ondanks de “engelenrage” van afgelopen jaren, ik zelf onwetend ben betreft hoe dit nu eigenlijk zit. Bestaan Engelen?
Loopt er zo een met ons mee die ons allerlei dingen influistert en ons beschermt? Zijn het gewone overleden verwanten die ons begeleiden?

Het probleem is dat ik zo’n vervelend persoon ben, die graag dingen wil geloven maar daar toch eerst overtuigd moet van worden door ervaring of bewijs. Anders blijft het zo’n zweverig iets waar ik me niet in verdiep. Ik houd me ver weg van allerlei persoonlijke New age literatuur die veronderstellen dat de auteur een specialist is.

Op 35 jaar studie uit zeer ernstige en betrouwbare onderzochte bronnen zoals van de SPR, verkrijg je een zeer betrouwbaar inzicht in paranormale fenomenen die je in de meeste boeken niet vindt. Ook door de ervaring die ik en anderen opdeden door wettelijk geregistreerde vzw heb ik heel veel geleerd. Deze ervaring is misschien wel keihard nodig bij de boekenkennis.
Er wordt teveel gekletst en op internet vind je veel bronmateriaal dat gebaseerd is op ander onzeker bronmateriaal. De blinden van de ene website leiden vaak de blinden van de nieuwste website. Het is nogal zoeken naar authentieke informatiebronnen en als je die vindt, is die vaak gebaseerd op studies zoals SPR, ASPR, Rhine research centre en andere.

De laatste jaren waren “Engelen” een heel populair onderwerp in boeken. Een nieuwe rage die natuurlijk tegemoet kwam aan de commerciële belangen van de uitgever. Maar bestaan Engelen wel? Ik vond er nooit iets over bij ernstige studies. Daarom is dit onderwerp echt een gat in mijn kennis.

Dat we intuïtief een gevoel krijgen bij het doen van bepaalde zaken, is een feit. Dat beschouw ik echter niet van een engel of geestelijke verwant die hier rond ons is, maar een gevoel dat ons bereikt vanuit gene zijde, die onze echte “thuis” is.

Ik denk op dit vraagstuk echter een betrouwbare theorie te hebben gevonden die het kan uitmaken of Engelen nu wel bestaan of niet. Laatst werden me talrijke geestfoto’s getoond die helaas niet meer online staan omdat men ze van zichzelf wou houden. Deze waren indrukwekkend en laten geen hypothese heel dat het om een natuurlijk of verklaarbaar resultaat zou gaan.
Zo’n goede geestfoto’s maak je niet iedere dag maar er worden dagelijks wel veel foto’s gemaakt. Vooral op plaatsen met een grauwe geschiedenis, kan je deze slechts met heel veel geluk op foto krijgen.

Ik heb echter nooit een foto gezien waar een engelbewaarder naast iemand staat. Wel met een overleden verwant die nog rond iemand rondspookt of zich nog eens wil tonen. Dit is dus een aanwijzing dat engelen, geen geestelijke figuren zijn die hier rond ons hangen.
De oplossing op dit vraagstuk moet dus gezocht worden aan gene zijde. Net zoals veel mensen voelen dat hun overleden partner of kind nog met hen in contact staat, kan je daarvan geen teken of geen foto krijgen. Dit komt omdat ze er wel zijn, maar het contact vanuit gene zijde komt. Men volgt zogezegd ons leven mee en bemoeit zich niet met onze, te leren lessen. Men grijpt wel in als onze taak nog niet volbracht is. Zo stuurt men ons terug bij bijna doodervaringen.

Dit is een tweede lichtpunt op wat we “engelen” zouden kunnen noemen. In dat geval zijn het verwanten van gene zijde die niet met ons mee geïncarneerd zijn maar ons wel toegenegen volgen. Geen gevleugelde afgezanten van God dus. In dat geval speelt het ook geen enkele rol of die “engelen” aparte figuren zijn met een speciale eigenschap en doel. Dit lijkt me niet nodig en dus ook erg onwaarschijnlijk.
Als we onze groepszielverwanten aan gene zijde echter Engelen noemen, dan kunnen we zeggen dat ze bestaan. Ik denk niet dat “Het Licht” anders afgevaardigden heeft om het vele werk dat hij niet zou aankunnen, te helpen.

Een andere aanwijzing is dat “ingebeelde vriendjes” bij kinderen vaak overleden personen blijken te zijn die ze geestelijk waarnemen. Dit blijkt toch bij de serieus onderzochte gevallen. Geen engelen dus en ook geen fantasie.

Mijn eigen conclusie: Engelen zijn dus gewoon uit religieuze hiërarchie veronderstelde wezens om ons voor het kwaad te behoeden. Puur een religieuze bewering dus. Om dezelfde reden bestaan ook de gevallen engelen: duivels.

We hebben wel gidsen en overleden zielsverwanten aan gene zijde die ons naar staan. Dit lijkt me voldoende. Het verklaart ook het feit hoe zoveel mensen nooit een teken krijgen van een overleden verwant die aan gene zijde verkeert, terwijl een geest die nog aards is, dat soms wel kan door bijv. klopgeluiden te maken die antwoorden op vragen.

De Engelen uit de boekenrage zijn dus niet meer geweest dan een nood aan een nieuw spiritueel onderwerp om commerciële belangen.
Persoonlijk zijn er voor mij dus meer aanwijzingen en bewijzen nodig dat zoiets wel bestaat.

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt