Voorspellingen voor de kranten van morgen

Aura Oasis Logo

Voorspellingen voor de kranten van morgen

seance8

De krantentesten

Ik herinner me dat via spiritisme de overleden vader van iemand heel precies stukken krantenberichten kon doorgeven. Dat experiment is wetenschappelijk gecontroleerd en opgetekend door de SPR (Cambridge professors). Het experiment noemde de newspaper tests en werden uitgevoerd met het medium Leonard onder wetenschappelijke onderzoekende leiding van Charles Drayton voor de SPR (Society for Psychical Research (Engeland)).

Ik ging dus even op zoek omdat ik wist dat het bij de SPR nog moest te vinden zijn. En ik had geluk, ik vond het ook! Het was dus 1918…

In 1918, for a period of three months, she was exclusively engaged by the S.P.R. Out of 73 sittings all but three were anonymous. The report of Mrs. W. H. Salter states that the sitters generally agreed that good evidence of surviving personality had been obtained and the complete trustworthiness of the medium could not be questioned.
The Rev. C. Drayton Thomas carried on experiments with Mrs. Leonard for years. Important book and newspaper tests were evolved. The story is told in Some New Evidence for Human Survival, 1922, and Life Beyond Death with Evidence, 1928. The deceased father of the Rev. Drayton Thomas acquired the ability to come through without Feda, who usually acted as interpreter for others, and he spoke directly from Mrs. Leonard’s mouth. Evidential messages came numbers of times in this form: “In tomorrow’s Times, on page 8, column 5, about six inches from the bottom, you will find a name which will recall intimate associations of your youth between the ages of 16-18.” The Times appears to have been “invaded” systematically for information by this communicator who also disclosed personal traits in referring to his favourite books, indicating passages on certain pages in answer to questions put by his son.

Vrij vertaald: Thomas Drayton deed de krantenexperimenten met het medium Mevr Leonard waarlangs Feda, haar geleidegids als tussenpersoon functioneerde voor contacten met andere overledenen aan gene zijde. Dit deed Feda door Mevr. Leonard over te nemen en direct door haar te spreken.
Bewijskrachtige boodschappen zoals “In The Times van morgen, op pagina 8, 5de kolom, ong. 15 cm van onderaf, vind je een naam die je bekend is uit je 16 tot 18 jaar uit je jeugdjaren. De antwoorden van de vader aan de zoon kwamen zo herhaaldelijk en onder wetenschappelijke supervisie door, via nog te publiceren tekst die in de krant zou verschijnen. Zo verhaalde hij ook zeer persoonlijke uitdrukkingen die de vragen van zijn zoon beantwoorden. Hiermee bewees hij dus ook dat het zijn vader was door de herkenning van de persoonlijke citaten uit boeken die hij kende. Ook kwam hij rechtstreeks zonder Feda door.

Dus deze beroemde experimenten, bewezen dat de toekomst voorspeld kon worden waar dat mocht, zoals ter communicatie bijv. Belangrijk is om ook te vermelden dat dit via trance doorkwam. Zoals ik al zei ivm de visioenen langswaar zo’n toekomstvoorspellingen tot stand kunnen komen, is dit dus in droom- of tranceachtige toestand. In toestanden tussen slapen en waken kan je ze slechts alleen vatten zonder dat een tweede persoon nodig is die je bijv. onder hypnose of sprekend onder trance aanhoort. Cayse was ook steeds in een trance en wist niets van wat hij zelf gezegd had.

Maar als dit doorgegeven kan worden via gene zijde dan betekent het dat de dingen daar in grote lijnen uitgestippeld zijn. Daarom komen ze dus ook bij sommige bijna doodervaringen voor.
Ons leven lijkt dus wel een beetje op een soort hypnotische belevenis waar de dirigent voor de grote lijnen van ons leven aan gene zijde staat.

Dit kan dus in uiterste perfectie. Dat is erg nauwkeurig en wetenschappelijk vastgesteld. Maar voor wie nu goed nadenkt betekent het dat onze werkelijkheid, heel wat anders is dan ze ons wetenschappelijk voorkomt.

      Denis

© 2015 Aura-Oasis – Denis Dhondt