Gevaren van het Ouijabord

Categories:

Het gevaar van het Ouija-bord

Aura Oasis Logo
Op deze site staan nog talrijke ouija-ervaringen en informatie.

Waarschuwing

ouijaTerwijl dit verhaal nuttig kan lijken in sommige opzichten, wil ik ernstig op wijzen dat je voor je ermee begint, zowel maatregelen van voorzichtigheid als van bescherming dient te hanteren, vooraleer je het Ouija-bord als divinatiemethode toepast.

Inleiding

Zoals het meestal gaat… stel je een scène voor van enkele jonge studenten. Meestal is een vijftal ideaal. Daarvan gaat één de nota’s noteren, en doen de anderen mee om hun vinger op het omgekeerde glas te houden dat temidden van de tafel staat (Glaasje draaien). In een cirkel op de tafel, liggen letters van A tot Z, cijfers van 0 tot 9; en enkele kaartjes met ja, nee, stop, een vraagteken of nog andere directe woorden. Meestal vat men het geheel op als een spelletje met een curiositeit. Onervaren vraagt men of er een geest aanwezig is. Na enkele ogenblikken wachten, begint er beweging in het glas te komen tot het plots naar “Ja” schuift. Op deze manier kunnen dan vragen aan die geest gesteld worden, die deze kan antwoorden door de antwoorden letter per letter te spellen. Maar, let op als je onervaren bent, is dit zeker geen onschuldig spelletje…

Begrijp goed wat er gebeurt

Het Ouija-bord is een uitstekende divinatiemethode. Door je af te stemmen, trek je inderdaad mentaal een overledene aan. Alleen weet je niet wie, en waarom deze entiteit aardgebonden is gebleven, want Hogere entiteiten trek je slechts uiterst zeldzaam aan. Ook de overledenen waarnaar je vraagt komen bijna nooit opdagen omdat zij reeds zijn overgegaan. Zoals er goede en slechte mensen zijn, zijn er ook dus goede en slechte aardgebonden entiteiten. Ze hechten zich echter graag vast aan het contact omdat het meestal hun enige schakel tot communicatie is met de fysieke mens. Hoewel zij eigenlijk ook nog steeds aardbewoners zijn, worden zij niet waargenomen, en leven constant in een soort uitgetreden toestand, tot hun tijd er is dat ze kunnen overgaan. Waarom sommige entiteiten niet over gaan, bespreken we in een ander artikel.

Leugens, bedrog, en verkeerde toekomstvoorspellingen

Dit zijn zaken die meestal bij het Ouija-bord zeer veel voorkomen. Nu vraag je je waarschijnlijk af waarom. Wel, meestal wordt bijvoorbeeld naar een overleden kennis gevraagd die eigenlijk al is overgegaan. Doch de mentale oproep naar contact met geesten wordt opgevangen en dus komen er meestal meerderen op af. Dit is dan hun kans om communicatie te hebben. Vermits je echter een bepaald persoon vroeg en terwijl zij dat niet zijn, staan ze voor een moeilijke beslissing. Of zij blijven er af, dan missen ze hun broodnodige contact dat ze zo graag wilden, of zij geven zich uit voor de entiteit die je vraagt. Als je dan niet naar bewijzen gaat vissen en oude herinneringen ophaalt, kunnen ze dit verschillende sessie volhouden zonder door de mand te vallen.

Een andere verkeerde opvatting is dat deze geesten de toekomst kunnen voorspellen. Nu moet je goed weten, dat zij meestal van niet méér op de hoogte zijn dan wij. Maar de nieuwsgierige deelnemers dringen aan. Daarom proberen zij dus een gokje te doen, waarvan later zal blijken dat er niets van klopt. Ook zijn er entiteiten, zoals er ook mensen zijn, die graag de gek houden met iemand. Omdat deze entiteiten meestal al enkele andere zwervende geesten gevonden hebben en daardoor niet meer alleen zijn, kunnen deze met de groep wel enkele grappige scene’s uithalen, zoals iemands dood voorspellen, terwijl zij daar veel pret over hebben onder elkaar. (Soms spotgeesten genoemd)

Spellingfouten en algebra

Iets dat veel voorkomt zijn spellingfouten. Dat is wel normaal. Probeer zelf maar eens een verhaal te vertellen dat je letter per letter spelt. Maar indien je slechts onsamenhangende letters opvangt waaruit niets te halen is, dan heb je ofwel geen contact, of is er ofwel te veel storing. Het heeft dan ook geen zin meer om hiermee voort te doen.

Maar er zijn uitzonderingen.

Er zijn uiteraard ook goede entiteiten. Maar ook deze kunnen de toekomst niet voorspellen en zijn wel bang het contact te verliezen. Meestal ben je met onbekende entiteiten echter niet zoveel. Ze kunnen zich zowel als vrouw of als man uitgeven. Dus ze kunnen wel liegen om bestwil, en omdat jij bijvoorbeeld liever een man hebt waarmee je gemakkelijker over je persoonlijke problemen kan spreken. Maar ook deze entiteiten zijn geen psychologen. Mogelijk willen ze wel helpen.

De gevallen waarin het goed gaat

Deze betreffen steeds contacten met mensen die uit je kennissenkring komen en die plots, zoals bijvoorbeeld door een ongeval zijn overleden (zeker zelfmoord!). Deze entiteiten zullen zelf erg hun best doen zich te bewijzen. Je hoeft hun naam niet te vragen. Meestal geven ze dan zelf voldoende herinneringen, telefoonnummers, autonummerplaten en dergelijke door die kloppen. Blijf echter nog steeds op je hoede en let er altijd op dat je niet met het antwoord mentaal in je hoofd zit te spelen, waardoor zich toch een andere kan manifesteren, door dit mentaal op te vangen.

Als ik dit doe probeer ik soms een ander antwoord in mijn geest te nestelen en dit vast te houden. Een andere goede techniek om te weten of je wel degelijk de juiste entiteit hebt, is om deze opzettelijk voor iemand anders of voor komende uit je onderbewustzijn te houden. De geest zal protesteren zich met alle mogelijke middelen proberen te bewijzen. Informatie zoals de autonummerplaten, telefoonnummers en namen die je niet kent, die ik hierboven besprak en waarvan je de juistheid pas later kan controleren, heb ik zelf reeds meer dan eens meegemaakt en in geval van gekende, plots overleden entiteiten, bleken deze inderdaad juist te zijn. Dit was echter slechts het geval bij enkele entiteiten en dan meestal nog kort na hun dood. Meestal gaat het heel wat moeilijker als je bewijs wil, iets dat je zeker altijd moet vragen.

Bij de meeste van deze entiteiten, bijv; een verongelukte kennis, die juiste namen doorgaf van zijn beste vrienden die wij niet kenden, en persoonlijke zeer treffende boodschappen voor zijn vader, moeder en broer, over de dingen waar zij het net het moeilijkst mee hadden, blijft het contact echter niet. Na enkele maanden gaan zij meestal over. Net genoeg om de treurende familie een bewijs van hun voortbestaan te geven. Een tweede sessie bevatte persoonlijke informatie voor de moeder die daarvan getuige was, dat deze doorkwam. Daardoor gelooft deze nu dat haar zoon nog ergens bestaat. Bij deze sessies kregen we wel indrukwekkend bewijsmateriaal. Er bestaat geen twijfel over dat hij het wel degelijk was.

Andere goede entiteiten

Velen lopen hier niet op hun plaats. De ervaren spiritist zal praten met de entiteit en proberen uit te leggen waarom deze beter zou overgaan. Daartoe dien je eerst de reden te kennen waarom deze niet mee wilde naar het licht. Eens zij dat inzien, kan je hen naar het licht leiden. Meer dan eens zag ik een hartelijke bedanking doorkomen als laatste boodschap, om daarna voorgoed te verdwijnen.

De negatieve entiteiten

Eens ze contact hebben, wensen deze die nieuwe verworven mogelijkheid te behouden. Dit opent voor hen nieuwe mogelijkheden. Ze zijn eraan gehecht, en dit is meestal ook zo met degene die het bord gebruikt. Maar meestal begint dit na een tijdje te vervelen voor degene die dit contact op deze trage, lastige manier onderhoudt. Ook weet men uiteindelijk niet goed meer wat zeggen, vermits er geen gemeenschappelijke ervaringen zijn.
Dus dreigt het contact te verbreken. Daar is net die geest zo bang voor. Indien deze dat kan begrijpen en het toestaat, laat deze je gewoon met rust. MAAR…Indien de entiteit “geen gemakkelijke figuur” is, een agressie vertoont, of zich kwaad gedeprimeerd voelt, ontstaat het probleem. Omdat je geen contact meer neemt, proberen zij zich op alle andere mogelijke manieren op te dringen. Spookgeluiden, stemmen, negatieve of agressieve psychokinetische effecten kunnen ontstaan, naargelang het vermogen van de entiteit. Tot en met geduwd worden van de trap en dergelijke komen voor. (Positieve psychokinetische effecten bestaan ook, bij goede entiteiten: bij de verongelukte vriend bijvoorbeeld viel twee maal en boek van de kast voor mijn voeten. De titel was: “Na de begrafenis”; hij was dan ook nog niet begraven. Daarmee probeerde deze me alleen contact te doen opnemen, omdat hij wist dat ik dat deed.

Het gevaarlijkste

Dit is trance. Ga bij spiritisme nooit in trance! Nochtans zal je ervaren als je regelmatig aan Ouija-bord, planchetteschrijven, automatisch schrift of mediamiek ontvangen, doet; dat dit fenomeen je zeer moe maakt en dat je soms je ogen nog nauwelijks kan openhouden. Indien dit gebeurt, kunnen ze soms je lichaam binnen. Alleen de slechte zullen dit doen, bijv, een alcoholieker om vlug een fles cognac uit te drinken; iets dat hij in zijn toestand niet meer kon doen. Zo vormen verslavingen dikwijls de reden waarom iemand ergens weer eens een lichaam wil bezitten (ook een rookverslaafde, bijv.) Met andere woorden, dit kan eindigen in multiple persoonlijkheid. MPS/DIS in psychiatrie.

Andere hinderlijke nadelen

Wie veel “divinatiemethoden”, “channelt” of aan “spiritisme” doet, op gelijk welke manier, krijgt een grotere schare entiteiten achter zich aan. (Er zijn wel methoden om slecht één gekende entiteit toe te kunnen laten, bijvoorbeeld een regelmatig veranderend paswoord afspreken met de zich reeds bewezen kennis; deze mag dit uiteraard alleen gebruiken indien deze alleen is. Degene die het contact maakt, houdt zich alleen in met deze die het paswoord kent. Daarbij worden dan nog eens enkele vragen gesteld, die een andere entiteit niet kan beantwoorden) De meeste entiteiten kunnen zeer weinig schade doen, in ieder geval kunnen zij wel blijkbaar iemand goed schrik aanjagen.
Enkele zeer zeldzame geesten kunnen werkelijke poltergeistfenomenen veroorzaken die ernstige gevolgen kunnen hebben. Ook kan plotse bezetenheid (psychiatrisch Multiple persoonlijkheidssyndroom) voorkomen van de ene minuut op de andere, maar wel voor de rest van het leven!!! Je dient te weten waarmee je bezig bent en alleen met doordachte kennis is dit verantwoord.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt