Een spirituele kijk op de dagelijkse problemen

Een spirituele kijk

Aura Oasis Logo

De dagelijkse problemen

Je kent ze wel, de donkere dagen dat alles blijkbaar fout lijkt te gaan. Je komt in de problemen, financieel, op je werk of in je relatie. Ook sociaal kan je hevige problemen krijgen, denk maar aan de rechtbank, de fiscus, je buren, gepest worden, enz. Je geraakt over je toeren, weet niet goed meer wat te doen, en plots lijken er van alle kanten nog problemen bij te komen. Een probleem komt trouwens zelden alleen. Maar wat kan je er aan doen? Je geraakt niet zelden overspannen door zo een bepaalde situatie en je geraakt in een vicieuze cirkel.

Er zijn 5 soorten basisproblemen:

  • Financieel
  • Je werk
  • Je relatie
  • Je sociale contacten
  • Je gezondheid

Daarbij komen dan nog secundaire zoals bijv. drugs, alcohol, depressie, moedeloosheid, ziekte, agressie. Dit zijn vaak alle pogingen om je situatie uit de weg te gaan. Natuurlijk lukt dit niet. Als je deze problemen niet zelf oplost blijven ze geduldig op je wachten. Misschien geraak je erdoor nog meer in de put. Welk probleem je ook hebt, iemand anders lost het niet op. Dit komt omdat jij dit probleem moet oplossen. Bij jou is er iets waardoor deze problemen ontstaan en waarvan je dient te leren.
Dit onderwerp heeft niet zo veel met parapsychologie te maken, maar des te meer met het spirituele dat des te beter kan begrepen worden met een goede kennis van parapsychologie. Parapsychologie is de wetenschap dat er meer bestaat en die het fundament vormt van alle spirituele gedachten. Je leert geloven in een leven na de dood, karma, de kracht van de geest en het bestaan van een Hogere Bron. Alleen zelf ontdekte en ervaren wijsheden worden echt begrepen en parapsychologische fenomenen zijn een schakel tussen het te goedgelovig spirituele gefilosofeer en het te materialistische starre denken. Alleen je eigen opinie en niet die welke je in je oor wordt gefluisterd heb je echt begrepen. Je leert uit ervaring. Heel ons aards bestaan is een geestelijke school. Er is een Hogere werkelijkheid. Hier op aarde ontstaan de problemen die je noodzaken te gaan nadenken en een oplossing te zoeken. Strijden tegen je problemen is geen oplossing. Alleen de vrede die na de strijd komt brengt rust. Dit kan je dus precies letterlijk vergelijken met een oorlogssituatie. Meestal hebben beide partijen een meningsverschil, en haat en woede is er de oorzaak van dat er strijd onstaat. Dan beschuldigt men elkaar om medewerking te krijgen van anderen, en uiteindelijk wordt het nog een verdediging. Alleen het inzicht om het op te geven en een overeenkomst te zoeken schept vrede. Die vrede kan pas bereikt worden als je werkelijk gaat ‘inzien’ en dan heb je een spirituele les geleerd.

Veel mensen beseffen niet dat dit lessen zijn die moesten geleerd worden. Het zijn levenstaken. Omdat loze vertelseltjes niets helpen diende je deze te ervaren. Dit wil niet zeggen dat je niet kan leren door spiritueel op zoek te gaan, maar niet zelden ontstaat dit zoeken juist uit een verworven kennis van inzicht uit ervaring.

Ze blijven bestaan of ze blijven in een andere vorm terugkomen tot je de les begrepen hebt. Desnoods komen ze terug in een nieuwe reïncarnatie.

Onze vatbaarheid voor onze realiteit.

We worden zo in beslag genomen door onze dagelijkse leefwereld dat we ons niet af vragen wie we zijn, vanwaar we komen of hoe alles is ontstaan. Als je sterft en alles zou gedaan zijn, dan is dit hele leven totaal nutteloos. Het zou een fractie van een seconde in de eeuwigheid zijn, waarna een bewustzijn met volledig geheugenverlies zou uitdoven. Maar niets is minder waar.

Er is wel degelijk een verder leven na de dood, ons bewustzijn is niet afhankelijk van onze hersenen. Onze hersenen spelen slechts de transformator tussen ons bewustzijn en onze fysieke realiteit, waarbij ze voornamelijk de rol spelen van een processor zoals in een computer. Zonder deze hersenen zouden we slechts geest zijn en niet kunnen deelnemen aan het fysieke leven. Hoe alles is ontstaan vraag ik mij al lang niet meer af. Ik heb begrepen, en u gelooft me of niet; dat alles puur bewustzijn is, net als in een droom. In onze droom komt onze werkelijkheid immers ook zeer realistisch voor, en we snappen slechts de ongeregeldheden als we wakker zijn. Dat ontwaken gebeurt ook bij het sterven. De werkelijkheid die dan ontstaat, zoals beschreven door vele bijna doodervaarders, is werkelijker en het lijkt alsof dit leven een droom was, waaruit men zonet ontwaakte. Met een filosofie dat alles bewustzijn is, dat zich voordoet als een levende realiteit, hoeven we geen theorieën meer te zoeken voor een schepping. Ze is compleet overbodig, daar ze geschapen is in een groeiend bewustzijn, dat steeds creatiever wordt en daardoor zichzelf evolueert. Ook begrippen die paranormaal genoemd worden vinden hier uiteraard een logisch, zelfs noodzakelijk gevolg.

Wie dat weet, weet dan ook dat hij hier slechts een ervaring komt opdoen. Ondanks het feit dat we ons telkens weer laten misleiden door de vat die onze ervaringen op ons hebben, beseffen we nauwelijks dat de dagelijkse problemen slechts beproevingen zijn waar men niet zo hoeft aan te wegen, ook al kunnen ze een zeer reëel probleem vormen en dienen ze te worden opgelost. Wie het echt begrijpt weet dat als men de beproeving aanvaardt en weet dat men daaruit enkel lessen hoeft te leren tijdens ons kortstondig leven, is in staat de problemen als mist voor de zon te laten oplossen door zijn weten.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt