Email met overledenen?

Categories:

Instrumental Transcommunication

Aura Oasis Logo

E-mail met overledenen?

Na bandstemmen, videobeelden nu ook email met overledenen?

Rond 1850 begonnen de eerste spiritistische verschijnselen bij de gezusters Fox. Al gauw ontwikkelden ze een communicatiemethode om met de geest te kunnen praten. Toen zegden ze het alfabet op en bij de juiste letter liet de entiteit 2 klopgeluiden horen. Zo begon de eerste geestcommunicatie. Later werden andere methoden gevonden. Daaruit ontwikkelde zich het Ouijabord, daarna het automatisch schrift, tot en met zeer krachtige spiritistische gecontroleerde fenomenen bij D. Home. Geloof in het spiritisme blijkt daarin een cruciale rol te spelen.
Maar de geesten gingen met hun tijd mee. Ook techniek begon als communicatiemethode bij hen intrede te doen. Zo begonnen in 1959 de eerste bandstemmen te verschijnen. Hoewel het fenomeen momenteel een beetje uit de media verdwenen is, vooral omdat de stemmen die je opneemt zeer moeilijk te verstaan zijn en omdat een zeer duidelijke stem een paardegeduld vereist, blijven sommigen dergelijke dingen meemaken. Zo kan je een telefoontje krijgen van je zopas overledene kennis (blijkbaar op voorwaarde dat je dat nog niet weet), of kan je plots een beeld van een overleden kind op je tv zien (momenteel zijn ook vele video-opnamen gemaakt waarop duidelijk bekende en minder bekende dode personen redelijk goed herkenbaar zijn). Dus verdwenen is het zeker niet. Alleen houden er zich echt weinigen mee bezig, het vereist zoals gezegd een sterk geloof, en een soms jarenlang geduld. Meest merkwaardig zijn de telefoongesprekken die tot een ½ uur blijken te kunnen duren (het is me niet bekend hoeveel de telefoonrekening kost aan gene zijde). Maar dit is geen grap.

Maar nu zijn we ondertussen in 1997, het tijdperk waarin de PC in vele huiskamers staat, en waarmee wereldwijde communicatie mogelijk wordt (Internet). Maar je hoeft geen geestelijke aansluiting te hebben. Sedert 1980 werden er af en toe spiritistische communicaties ontvangen op het computerscherm, waarna de printer het dan nog vanzelf begint af te printen. Een zeer bekend en bestudeerd geval betreft een persoon uit 1500 die merkwaardig goed kan typen in Oud Engels. De tekst verschijnt zo maar op het scherm en het is mogelijk om er een volledige communicatie mee te voeren. Dit deed hij één jaar lang, tussen 1984 en 1985. (Nu, dat noem ik pas meegaan met zijn tijd, een middeleeuwse kenner van informatica, alhoewel zijn spelling en grammatica blijkt te zijn achtergebleven). Maar alhoewel ik hier grapjes maak, is het geen grap. Deze entiteit noemt zich Thomas Harden, die beweert in hetzelfde huis geleefd te hebben en nog te leven. Harden beschreef de computer als “een witte doos met lichtsterktevarierende verlichting naast zijn schouw”

Een ander voorbeeld is dat wat Holmes en Malkhoff ontvingen op een geprinte boodschap in 1989: “212 Print “centraltostationrivenichwegre” alles zonder spaties. De volledige tekst luidt:

Centrale aan station Rivenich. We groeten je allemaal Fritz. Wees geduldig om een steen te maken (???). Treuren is momenteel gemakkelijker voor ons dan een dialoog voeren met Schweich. We kunnen niet alles herhalen. Zelfs je tien instructies zijn slechts eenmaal neergeschreven. Wilhelm Bush zal terugkomen op 22 september 1989 op station Rivenich omdat de contacten niet te transfereren zijn. God is Liefde en Liefde is God. Centrale groet je allemaal vanuit de derde sfeer 17/7/89 00:40

Het fenomeen komt zowat overal ter wereld voor, meestal in onbewaakte momenten. Plots staat een tekst op het scherm, terwijl men even achter een tas koffie was. Meestal echter gebeurt dit net als de telefoontjes en de tv-beelden slechts éénmaal.

Het bovenvermelde éénjarige geval met de communicatie van de Oude Engelsman uit de 16de eeuw is dus wel uniek te noemen. Dit experiment was herhaalbaar. (Dit materiaal is afkomstig van “Nederlands onderzoekscentrum voor transcommunicatie”, een soort voortzetting van de destijdse activiteiten van Raudive, die duizenden bandopnamen maakte onder gecontroleerde omstandigheden van bekende en minder bekende personen. Geregeld hoorden getuigen ook de stem van een overleden verwant met een boodschap voor hen.) Ook ikzelf deed talloze experimenten met EVP (Bandstemmen) en naast af en toe een stem maar die je niet kon verstaan, slaagde ik er toch in na jaren éénmaal een duidelijke zogenoemde “A-stem” op te nemen die duidelijk antwoordde op mijn vraag. Deze is opgestuurd naar een Amerikaans onderzoekscentrum, die deze enthousiast heeft onthaalt (alhoewel zij een mogelijk bedrog van mijn kant wel niet 100% kunnen uitsluiten, hebben wel hun technieken om dit te onderzoeken). Het is trouwens “echt”.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt