Missing links

Missing links?

Aura Oasis Logo

Controversen uit de geschiedenis.

Grootvader aap

Na een hele tijd zoeken naar de missing link tussen de mens en zijn apegrootvader, meenden we met het vinden van een zeer oude voorvader/moeder, meerbepaald “Lucy” genoemd, een stukje dichterbij het sluitstuk te zijn gekomen dat moet bewijzen dat we hier niet ineens op aarde zijn geland.

De laatste tijd rijzen er boeiende nieuwe ontdekkingen op, die het herschrijven van de geschiedenis bijna noodzakelijk maken.
Er is een schedel gevonden die één miljoen jaar ouder is dan Lucy en die is meer mensachtiger dan aapachtig. Dit doet Lucy meer als tot mens vereerde aap lijken dan een aapmens. Als dit waar is, moet de geschiedenis grondig herschreven worden daar de opvattingen erover dan in de tijdslijn grondig door elkaar worden gehaald. Eén miljoen jaar is namelijk erg veel. De nieuwe MENSELIJKE schedel zou 7 miljoen jaar oud zijn en dus zo’n 1 tot 2 miljoen jaar ouder.

Aanvullende correctie bij Lucy en evolutie 2018: 1- Lucy zou een samenraapsel zijn van een schedel, kaakbeen en andere en zo dus niet van dezelfde aap of mens afkomstig zijn. Dit is dus een geknutselde toestand en deze bevat zeker beenderen die gewoon aapresten zouden zijn. 2- De Darwiniaanse evolutietheorie die zo omarmd werd gedurende 150 jaar zou nu niet meer kunnen vanwege een aantal paradoxen. Wanneer kreeg een vis die amfibie werd bvb. longen, zonder kan die immers niet uit het water? Hoe kon de motor van een bacterie die zichzelf niet kan voeden zonder roterende flagellum, een elektrische cellulaire motor voor de staart waarmee de bacterie beweegt en waarvan geen enkel onderdeel kan gemist worden, zijn geëvolueerd.  De motor moet in één keer meteen juist zijn geweest want een lagere organische motor is onmogelijk. Dan is er ook nog het feit dat DNA niet aangepast wordt als in een levend wezen een verandering ontstaat, waarmee de theorie dus onmogelijk juist kan zijn. Hoe kan een zeer complex eiwit, dat de basis is van alle leven ineens uit zichzelf ontstaan en leven?

Afbeelding: flagellum en bacteriële motor

Ramp voor de piramidetheorie

Ook in verband met de piramides die volgens de Egyptische piramidologen, versleept zijn door de woestijn, getrokken door duizenden slaven, zou nu niets meer kloppen. De steensoort is niet dezelfde samenstelling. Het lijkt er meer op dat de stenen ter plaatse gegoten zijn, of met behulp van machines gemaakt zijn, wat ik intuïtief ook al lang dacht. Maar goed, ook dat is nog niet 100% bevestigd, wel hoogstwaarschijnlijk waar. Maar voor we dat als absolute waarheid uitroepen zien we in, dat we al langs om minder de werkelijkheid kennen.

Dat de piramides 10.000 jaar oud zouden zijn is ook nogal tegen de zin van de geleerden, want wat klopt er dan nog van hun studies?

Totale afgang voor Egyptologen

En dat er in Bosnië een gigantische piramide zou zijn, is helemaal de genadesteek voor de Egyptologen. Het lijkt er steeds meer op dat gissingen omtrent het verre verleden, een verkeerd beeld geven van de werkelijke geschiedenis.

Het gezicht van Mars heeft afgedaan, wat nu weer?

Wie beweerde eigenlijk dat we van een aap komen als er een missing link is? Dit gat is ferm groot genoeg om dat ook in twijfel te gaan trekken. Komen we toch vanuit de ruimte? Dat zou zeer vergezocht zijn, maar stel nu dat voyager binnen een miljoen jaar, DNA sporen achterlaat op een verre planeet waarvan we er blijkbaar ook steeds meer in ons zonnestelsel krijgen. Ook daar zouden nu tientallen kleintjes bijkomen door nieuwe ontdekkingen die nog te jong zijn om hier heilig te gaan verklaren.

De “face van Mars” heeft lang tot allerlei fantasiën geleid, terwijl het niets meer was dan een lichtinval in een gebergte. Geen gezicht dus. De legende is enkele jaren geleden ingestort.
Maar wat blijkt nu? Er ligt een schedel op mars dat haarscherp door de marsrobot haarscherp naar de aarde is verzonden waar het voor enige opschudding zorgt. Is het een schedel, of is het ook een schedelvormig gesteente?
De geleerden die de wetenschap schrijven, hebben net nog maar de marsface de kop ingedrukt, of er duikt al een harder voorbeeld op. Of is het een broertje van de 7 miljoen jaar oude schedel, die toen een hartaanval kreeg toen hij voet aan Mars zette in zijn ruimtereis? Ik fantaseer natuurlijk. Maar het blijkt dat onze wetenschap dat ook gedaan heeft…
http://gva.typepad.com/tomdesmet/2006/12/mensenschedel_o.html

Stof tot nadenken…

	 Denis  

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt