Droom of werkelijkheid?

Categories:

Droom of werkelijkheid?

Aura Oasis Logo

Droom

Voor degenen die zich net als ik al ooit eens in een droom afvroegen of het nu werkelijkheid was of een droom zal het duidelijk zijn dat het niet zo eenvoudig is om vanuit een droom tot de vaststelling te komen dat het een droom is.
Hoe meer we die vraag stellen, hoe werkelijker en bewuster onze droom wordt. Mijn antwoord was dat ook, “maar nee, alles is gewoon te echt en te tastbaar en dus wel werkelijkheid”.

Hallucinaties

Wie ooit hallucinaties had door uiterlijke omstandigheden van hypnose of door psychedelische drugs, maar dan in de zin van werkelijke hallucinaties ziet een werkelijkheid die er anders uitziet en die zeer haarscherp waar te nemen is maar niet meer klopt met wat anderen waarnemen. Na de hallucinatie zal men weten dat “de aard van onze werkelijkheid” een moeilijk vraagstuk is. Bij hallucinaties wordt werkelijkheid tijdens bewustzijn, vermengd met een andere geestelijke waarneming met een astraallichaam. Geestelijk kan men door astrale projectie waarnemingen doen op andere plaatsen. Hierdoor zijn er twee waarnemingen. Het bewustzijn probeert beide waarnemingen in 1 model van de werkelijkheid te vatten en hierdoor krijg je onrealistische maar haarscherpe waarnemingen. Zo kan iemand onder hypnose gesuggereerd werd dat iemand aan de deur belt, die gaan opendoen en met iemand staan praten. Zelfs al is dat met posthypnotische suggestie gedaan (na wakker gemaakt te zijn), de persoon neemt alles haarscherp waar en het is zijn werkelijkheid. Na de waarneming kan je discussieren maar hij zal beweren dat er wel iemand aan de deur kwam bellen. (experimenten van mij 25 jaar geleden)
Stemmen horen is nog iets anders. Daar betreft het geen multizintuiglijke en visuele waarnemingen.

Het is dus heel goed mogelijk, zowel in een zeer duidelijke droom waarbij men experimenten probeert te doen om te zien of men droomt, of bij hallucinaties waarbij men duidelijke andere waarnemingen doet tijdens waakbewustzijn dat onze werkelijkheid die we nu beleven ook een soort bewustzijn zou kunnen zijn. Hoe kunnen we het te weten komen?

Wetenschappelijk

We vinden geen duidelijke verklaring voor ons bestaan. Eigenlijk is onstaan van een hele kosmos uit niets een wetenschappelijke onmogelijkheid. Toch proberen we de waargenomen werkelijkheid te verklaren met big bangs, ongelooflijke energieën, extreem hoge temperaturen van enorme massa opgesloten in een nietig punt, maar we verklaren nog steeds niet waar dat dan zou vandaan komen. Onze waarneming lijkt zich te bevestigen. Verder afgelegen sterrenstelsels verplaatsen zich sneller van ons af dan dichterbijgelegen. Die bijna lichtsnelheden zijn waargenomen door roodverschuivingen. Toch klopt een en ander niet van onze werkelijkheid. De veraf afgelegen stelsels versnellen ipv vertragen door de interne aantrekkingskracht zoals in een melkwegstelsel.

Op quantumniveau kan een beslissing van een deeltje dat twee wegen kan kiezen wachten tot de waarneming op de plaats van aankomst, die van die gekozen weg afhankelijk is (Proef van Wheeler, proefondervindelijk bewezen, ook proef van Aspect maar ouder en minder duidelijk). Hier wijst alles erop dat de draak steekt met ons grondbeginsel van causualiteit. Oorzaak en gevolg zijn puur bewustzijn en hoeven niet in die volgorde voor te komen op het zeer kleine quantumniveau.

wheeler

In die zin vraag ik me twee zaken af? Is dit werkelijkheid en zo ja, is het de absolute werkelijkheid zonder hogere werkelijkheid? Hoe kunnen we dit te weten komen door een proef?

	 Denis  

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt