Geluks- of pechvogel?

Geluk hebben kan je leren

Aura Oasis Logo

Een wetenschappelijke studie

Geluksvogel of pechvogel?

Sommige mensen hebben opvallend veel geluk in hun leven. Veel dingen vallen hen toe en als er ergens iets te winnen is, zijn ze bij de gelukkigen. We hebben het hier over de geluksvogels. Zoals er geluksvogels zijn zo zijn er ook pechvogels, die overal achteraan op de lijst staan, die het altijd slecht treffen of pech hebben. Deze gekende typering; is dit een werkelijke realiteit, en zo ja, welke factoren spelen daarin een rol? Zijn daar al studies over gemaakt en welke zijn dan de uitslagen? Hoe weet ik mijn geluk meer naar mij te laten keren? Is deze formule dan bruikbaar?

Bestaat dit of is het een illusie?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zonder er naar te mikken kan je niet anders dan een grootschalige studie rond het project starten. Dit is momenteel in onderzoek op de Amsterdamse Universiteit en deze publiceerde de eerste “voorlopige” rapporten. Het onderzoek is dus nog niet af, men wacht om méér en méér gegevens om statistisch te kunnen verwerken, zodanig dat een toevallig verkregen uitkomst, waarvan het resultaat onbetrouwbaar is kan worden uitgesloten.

De eerste uitkomsten zien er al heel goed uit. Geluksfactoren blijken te bestaan. Sommige personen oefenen dus onbewust een invloed uit op het gunstig of ongunstig evolueren van bepaalde zaken. Tegelijkertijd werd onderzocht welke psychische factoren dit kunnen begunstigen. Uiteraard is dit deel van het grondige onderzoek juist het interessantste, want als we weten hoe het werkt, kunnen we misschien zelf meer geluk hebben.

De factoren

Een grote lijst van factoren die mogelijkerwijze het tot stand komen zouden kunnen bevorderen werd uitgeselecteerd. Dan werd een uitgebreide vragenlijst ingevuld door de vele proefpersonen zodanig dat het duidelijk wordt, bij welk type ze behoren. De mogelijke factoren die een rol kunnen spelen zijn:

 • Weten dat je een geluksvogel bent.
 • Ervaring in PSI (beïnvloeding of aanvoelen)
 • Geluk kunnen laten gebeuren (psychokinetische invloed met de wil)
 • Geluk beïnvloeden
 • Bijgeloof
 • Goklust
 • Fantasie en levendige verbeelding
 • Vroeger veel geluk gehad.
 • Geloven in een geluksmoment

Daarbij kunnen bovendien nog enkele andere psychische (sub-)factoren meespelen:

 • Regelmatig kopen van loterijbiljetten
 • Geluk in dromen
 • Toevalligheden opmerken
 • De mogelijkheden om dromen te kunnen herinneren
 • Een dagdromer zijn.
 • Een lucide dromer zijn.

Dus dat zijn dus bij mekaar genomen heel wat punten die men heeft onderzocht. Zeker als je bedenkt dat een combinatie mogelijk is, kan je wel begrijpen dat dit onderzoek slechts een voorlopig resultaat publiceert, ook al zijn ettelijke proeven gedaan.

De resultaten

Aan de hand van het onderzoek komen verrassende inzichten voort. Het hele experiment, waarbij men de proefpersonen ter motivatie telkens echt iets liet winnen, toont opmerkelijke resultaten die het bestaan van een positief stimulerende factor aantonen. Ook al zijn enkele resultaten negatief, alhoewel dan bijna niet of zeer weinig, zijn de meeste positief. Maar door de manier van het onderzoek kwam iets heel merkwaardig aan het licht.

 • In één van de gevallen waren de resultaten werkelijk indrukwekkend significant te noemen (p=8×10-6 !) De eigenschap die daarin significant naar voor springt is:
  • Geloven een geluksvogel te zijn (p=0,000.008)
 • Andere sterke krachten die toch de resultaten zeer duidelijk lijken te beïnvloeden, maar die niet echt significant zijn in volgorde:
  • Ervaring met ESP (p=0,012)
  • Geloven geluk te kunnen laten gebeuren. (p=0,016)
  • Beïnvloeding door PSI of PK (p=0,15)
 • Andere goede aanwijzingen voor succes zijn:
  • Geluk in dromen beleven (p=0,5pos)
  • Bijgelovig zijn (iets gebruiken waarin je gelooft) (p=0,5)
  • Opmerkzaam zijn voor toevalligheden
 • De volgende beïnvloeden eveneens, maar wel licht (p=0.7 tot 0.8)
  • Regelmatig loten kopen
  • Lucide dromen
  • Een dagdromer zijn
  • Altijd al meer geluk gehad in het verleden
 • Deze volgende factoren blijken neutraal: (p=1)
  • Fantaseren
  • Een gokker zijn
 • Deze werken blijkbaar negatief.
  • Gelukscontrole (negatieve p=0,3)
  • Levendige verbeelding (negatieve p=0,3)

Deze laatste: Levendige verbeelding, mag niet verward worden met visualisatie. Iets dat bij de proeven ook in de vragenlijst had moeten staan, maar wat dan natuurlijk suggereert, dat je dit kan gebruiken.

En nu onze gebruiksaanwijzing voor geluk

Na deze statistiek is het wel heel duidelijk. “Geluksvogel zijn” geloven is wel degelijk de significant sterke factor nummer 1. Maar dit is uiteraard niet voor iedereen weggelegd. Een rotsvast geloof, inderdaad een geluksvogel te zijn, komt hier waarschijnlijk voort uit het feit dat deze personen werkelijk al voor het experiment geluksvogels waren. En om dat anderzijds zo maar van jezelf te gaan geloven, is niet eenvoudig en gaat niet echt van vandaag op morgen. Aan de andere kant lijkt het me logisch dat juist dit geloof aan de basis van het feit ligt. Een vicieuze cirkel dus; een effect dat zichzelf versterkt. “Positief denken” is hier buiten de kwestie, het komt er op aan wat je werkelijk denkt dat waar is.
Dus voor de meesten onder ons die hun geluk willen wagen is er misschien wel één weg naar de gunstige vicieuze cirkel van de geluksvogel die eruit kan groeien, naarmate de resultaten beteren. In ieder geval is ook het omgekeerde mogelijk: door ontgoocheling bouw je een soort ongeloof, of sterker een “ik heb altijd pech” geloof. Het is logisch dat dezelfde werkwijze er dan voor kan zorgen dat je inderdaad een pechvogel wordt.

Paranormale beïnvloedingen

zijn uiteraard de andere factoren die toch zeker duidelijk een begunstigende werking hebben, ook al is deze niet zo effectief. Dit zijn dus de pogingen DOELBEWUST met paranormale krachten het geluk te gaan beïnvloeden. (Zie in tabel 2) Ook al heb je geen Helderziende of Psychokinetische vermogens, onbewust MOET je die hebben anders zou de eerste significante regel niet kunnen. Maar weerom opgelet: als je er NIET echt in gelooft die gaven van nature te bezitten die je onbewust eigenlijk dagelijks gebruikt; zou het kunnen dat je door dit geloof te willen opdringen aan jezelf het tegenovergestelde gaat geloven. Dit komt door jezelf nu maar te suggereren dat je dit wel kan terwijl je inwendig eigenlijk jezelf tegenpraat omdat je niet gelooft wat je zou willen geloven. Dit creëert dus net het tegenovergestelde. Dus hoort u het al, ik ben persoonlijk niet een direct voorstander van het zogenaamde “positief denken”, maar het helpt beslist als je daarin gelooft. Let er alleen op dat je niet “denkt” iets te geloven, terwijl je het innerlijk betwijfelt. Let dus op wat je gelooft. Het is niet altijd dat, wat je denkt te geloven. Let eens op je gevoel. Gelooft dit in de bewuste opgedrongen “positieve gedachte”? Nee, stop er dan maar gauw mee, want je beïnvloedt dan negatief. De werkende factor is dus niet het positief denken, maar je INNERLIJK GELOOF.

Voor wie geen Paranormale gaven heeft

schiet er niets anders over dan in tabel 3 te gaan kijken. Leer het paranormale ontdekken, leer het te zien in de wereld rond je. Probeer te geloven door iets te gebruiken waarin je gelooft. Dit kan een klavertje vier zijn, een edelsteen, een ritueel, maar ook een religieus geloof. Tracht op iets te vertrouwen en dan werkt het. Wat dacht je van de God in je? Deze Goddelijke vermogens werken alleen als je geleerd hebt die te VERTROUWEN.

   Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt