Verbreking van het zilveren koord bij uittreding

Kaping van je lichaam door uittreding

Aura Oasis Logo

Verbreking van het zilveren koord

De verbinding met je lichaam betekent dat je nog gedeeltelijk in je lichaam bent. Daarom noem ik die types uittredingen “astrale projecties”.

Mocht je lichaam in nood komen, dan is je astraal lichaam daar nog wat van bewust. (Monroe werd zo dikwijls teruggetrokken. Hij is ook nog geconfronteerd geweest dat er iemand anders in zijn lichaam zat) De waarnemingen tijdens de uittreding zijn op een geestelijk niveau en de aardse waarnemingen kloppen grotendeels maar vaak zijn er toch vreemde verschillen. Bijv. je neemt je kamer spiegelverkeerd waar. De deur is bijv. links ipv rechts.) Ook dromen zijn een vorm van astrale uittredingen.

Er is echter niet altijd nog een koord. Als er geen koord meer is, betekent dat je lichaam geestelijk leeg is. Het betekent ook dat je overleden bent. Mensen die uittreden door een zwaar ongeval, een hartaanval, of simpel uitgedrukt een BDE meemaken, hebben geen verbinding meer via een koord. Bij mijn weten wordt dat nergens gemeld bij uittredingen die voorkomen bij deze ervaringen. De uittredingen zijn ook een beetje verschillend. Ik noem dit de etherische uittreding. De waarnemingen van de werkelijkheid zijn 100% kloppend met wat ergens gebeurd.

De zilveren koord zorgt er dus inderdaad voor dat we nog fysiek blijven. Zo zijn we eigenlijk ook grotendeels beschermd voor overname van ons nog levend lichaam. Als daar toch iemand zou inkomen, kan deze die plaats niet blijvend verdringen. Misschien wel gedeeltelijk of misschien een invloed proberen blijven uitoefenen op de persoonlijkheid.

Velen laten zich bij uittreden helpen door te vragen of anderen (entiteiten) hun eruit willen trekken. Dit gaat heel wat gemakkelijker en zonder jarenlange oefening. Hierdoor stellen ze zich open voor onbekende entiteiten.

Ongekende entiteiten blijven een gevaar. Waarom lopen ze hier nog rond? Ze willen nog iets gedaan krijgen of ze willen nog een lichaam want ze leven immers nog. Ze proberen dus bij alle die vrij is, die toestaat of die niet goed meer in zijn aura zit en er half buiten hangt. Dan krijg je verschijnselen zoals psychose, gespleten persoonlijkheid, stemmen horen…
Ook personen met deze verschijnselen hebben soms uittredingen maar deze zijn dan secundair aan hun toestand want terwijl er een andere persoonlijkheid hun lichaam gebruikt , zijn zij ergens anders. Zo melden zij ook uittredingen.

De verleiding is groot om los te proberen komen. Dat kan als er bijv. via hulpmiddelen geprobeerd wordt uit te treden. Drugs bijv. Dan bestaat ook de kans even totaal los te komen (dood) en te overlijden of na een comateuse toestand een andere persoonlijkheid te hebben doordat iemand anders inderdaad in je lichaam zit en je er niet meer inlaat.

Dan ben jij ineens aardgebonden geest… Want naar gene zijde kan je nog niet, het is je tijd immers nog niet.

Zo krijg je dan een fenomeen van iemand die merkwaardig genoeg een ongeval of coma overleefd maar terug wakker wordt met ander karakter, stem en taalgebruik en die ZELF beweert iemand anders te zijn.

Dit zijn de problemen die optreden als je lichaam op deze manier of om een of andere reden, geheel of gedeeltelijk gebruikt wordt door vreemde entiteiten, of gekweld wordt door entiteiten die toegang verkrijgen tot je fysiek bewustzijn (stemmen horen). Maw. waardoor je niet geheel jezelf meer bent.

De geboren uittreders hoeven er heel weinig voor te doen. Zij zijn meestal ook begeleidt en hun lichaam wordt meestal bewaakt. De anderen des te meer en meestal lukt het nog niet ook. Dan bestaat er een hele grote verleiding andere technieken en hulpmiddelen te gaan gebruiken waarbij andere entiteiten veel gemakkelijker naar binnen kunnen.

Het is dus wel nodig verbonden te blijven met je lichaam al geeft dat beperktere uittredingen. Niet iedereen is een Muldoon of Monroe die deze ervaringen spontaan hadden of kregen op een bepaald moment. De zo gegeerde uittredingen zijn deze waar je werkelijk tussen de levenden rondwandeld als ben je er zelf nog echt fysiek aanwezig. Van zo één uittreding kan ik getuigen. Die ZIJN ONVOORWAARDELIJK ECHT. Wat je ziet klopt met wat er gebeurt. Ze komen meestal maar voor bij zwaar ongeval of bijna dood. Deze ervaring is veel indrukwekkender dan een astrale projectie. Maar dat is ook de gevaarlijke. Geen koord en op de grens van leven en dood… Mocht je echter in die toestand overlijden dan is het je tijd.

Als je die toestand bereikt door hulp van bijv drugs en je overlijdt (dan als gevolg van een overdosis) dan ben je in niemandsland…

Ik ken iemand die naar gene zijde ging nadat hij zich waagde aan een superdosis LSD. Zijn ervaring slaagde, maar intussen was hij dood verklaard. (dit wordt de ultieme trip genoemd waar zoveel druggebruikers naar streven vanwege de ervaring) Dit grapje koste hem nog een scheiding bovenop omdat zijn vrouw dacht dat hij dood was en daar getraumatiseerd door was, + natuurlijk zijn verslaving. Zij moest niet meer weten dat hij een fantastische ervaring had beleefd.

Maar het kan dus ook fout lopen op andere manieren. Meestal wel als er hulp gezocht wordt omdat men het van nature niet kan.

Wij moeten hier helaas nog een tijdje in dit jasje blijven op onze fysieke bol. Naar mijn mening komt dit wel het meeste voor waar het niet vanzelf lukt en men dus dan maar psychedelische hulpmiddels gebruikt om al dichterbij te komen of waar men de techniek gebruikt om zich door andere entiteiten uit het lichaam te laten trekken. Dit kan steeds goed gaan als het een overleden kennis is, maar daar zou ik niet teveel op rekenen. Die zijn normaal aan gene zijde en niet meer hier.

De problemen komen ook voor bij onoordeelkundig gebruik van elke vorm van occulte, waar entiteiten worden uitgenodigd. Waar het nog toegestaan wordt je lichaam te gebruiken loopt het al zeker fout.

	 Denis  

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt