Vrije wil en wetenschappelijke consequenties

Aura Oasis Logo

De consequenties van het filosofisch vraagstuk

Bestaat vrije wil of is het een illusie?

Het lijkt misschien logisch dat vrije wil bestaat, maar toch is dat een eeuwenoud filosofisch vraagstuk. Immers vrije wil kan niet bestaan in onze materialistische wereld waar alles het gevolg is van een oorzaak.

http://www2.fmg.uva.nl/honours-psychologie/FP%20Essays%2003-04/Floor.htm was een universitair werk waar ik zelfs tot mijn verrassing als bron vermeld werd.

Hebben we een vrije wil? Zo ja, daar gaat het materialistische denkbeeld.

Zijn we een reeks hersenprocessen die vastliggen? Dan hebben we alleen de illusie om een vrije wil te hebben en heeft een rechtszaak geen zin omdat de persoon die een daad begaat immers geen keuze had.

Als je in google “vrije wil” intypt zie je hoe immens het vraagstuk al eeuwen is. Het houdt immers drastische consequenties in voor wie de logica snapt. Als we een vrije wil hebben, dan hebben we ook geest los van de hersenen. Dat verdedig ik natuurlijk, maar dan vallen de hersenprocessen en de wet van oorzaak en gevolg. Ik schreef er al eens een stuk over. Ligt ons lot vast of hebben we een vrije wil (echte titel is determinisme of vrije wil) Denk eens door, het is niet zo eenvoudig.

Denis – Stel, ik bewandel een weg die eindigt in een T splitsing, heb ik dan de keus om naar rechts of links te gaan of is dat voorbestemd. Stel het is voorbestemd, is het dan ook voorbestemd welke weg ik in ga als ik een muntje op gooi en het muntje laat beslissen welke weg ik in ga. Is het dan niet mijn vrije wil om het lot te laten beslissen. Of zit ik ernaast? (Richard)

Vrije wil bestaat niet volgens de wetenschap

Eerst eens enkele wetenschappelijk links aangeven die aanduiden dat vrije wil niet bestaat. Het zou trouwens een enorme confrontatie veroorzaken in de wetenschap die dan het bestaan van het bovennatuurlijke moet toegeven.

Onze wetenschap is bijzonder afgestemd op empirisch onderzoek dat aantoont dat bepaalde interpretaties van de hersenen genomen worden door de hersenstructuur in bepaalde cortexen. Er rijst echter een probleem bij het meisje dat de linkerhelft van de hersenen verwijderd werd waarin zich o.a. het spraakcentrum bevindt en nergens geen verandering laat zien op geen enkel gebied.

Geest

Misschien is het dus toch zo dat er iets is als GEEST die losstaat van de hersenen, en waarbij de hersenen het fysiologisch uitvoerend mechanisme zijn van dit fysiek lichaam. Deze stelling is al eens ondersteund door Pribam (neurochirurg) die tot de bevinding kwam dat men kennis niet kan verwijderen uit de hersenen, of men moet de gehele hersenen wegsnijden waarbij dat uiteraard niets meer kan onderzocht worden. consequenties
Maar het vraagstuk houdt enorme metafysische consequenties in. Als vrije wil bestaat, kan er men er bij doordenken niet omheen dat er bovennatuurlijke eigenschappen bestaan die dus los werken van de fysieke hersenwerking.

Als vrije wil niet bestaat, dan kan men iemand niet veroordelen wegens een misdaad, want hij kon niet anders dan zo handelen.

De vraag van het muntje is inderdaad een zeer terechte opmerking bij dit ingrijpend vraagstukje. Je werpt een munt op om te beslissen welke weg je gaat bewandelen bij de splitsing van een weg. Dit zou dus toevalligheidprocessen insinueren in de hersenen als vrije wil bestaat. Ook dit is afgewogen en onmogelijk bevonden. Het werpen van het muntje is ook een beslissing en het vallen van het muntje hangt af van precieze gegevens over het gooien van het muntje, die mochten ze precies genoeg gekend zijn, een berekende uitslag zouden geven. De quantummechanica zegt echter dat dit niet genoeg in detail kan geweten zijn, maar dat toeval ook niet bestaat. Zelfs deeltjes lijken beslissingen te nemen.

Als vrije wil NIET BESTAAT zoals in veel wetenschappelijke kringen beweerd wordt, en het als illusie wordt ervaren, dan houdt het in dat het lot vaststaat, eveneens een metafysisch bovennatuurlijk verschijnsel. Want wie heeft dat dan in het begin allemaal bepaald?

Sommigen bewandelen dus een gouden middenweg al kunnen ze dan niet verklaren hoe de hersenen werken.

Het psychiatrisch model

Dit filosofisch vraagstuk is ook van ZEER GROOT BELANG voor het gerechtvaardigd bestaan en de waarheid van de psychiatrie. Naast externe omgevingsfactoren reageren de hersenen door neurologisch gedrag dat daarnaar zoals een computer reageert. Dit wordt zogezegd bewezen door het gebruik van chemische stoffen die de werking van de neuronen beïnvloedt. Het lijkt ook bewezen door hersenscans die actieve delen van de hersenen in kaart brengen, bij bijv. angst. Maar in dat geval heeft psychologie afgedaan!

Als de twee bestaan, zowel lot als vrije wil, dan komt men ook weer tot metafysische consequenties en is het voorspellen van onverwachte gebeurtenissen (voorspellingen) een natuurlijk fenomeen voor wie doordenkt en de logica kan volgen.

Ik pleit voor het laatste, het lot staat vast, maar waar men een keuze kan maken, is die keuze vrije wil. Dit is echter een vrijstaande mening die gerust mag aangevallen worden. Zie het artikel “ligt het lot vast” of “determinisme of vrije wil”. Dit gaat uit van het feit dat ik getuige geweest ben van ZEER PRECIEZE GEDETAILLEERDE voorspellingen zoals er ook op deze site te vinden zijn die de geschiedenis en de sceptici overleefden.

Er is volgens mij dus een soort eigen inbreng in dit leven dat uit een groter idee ontstaat (GOD of “het al”). We leven om uit onze beslissingen te leren.

De vraag vrije wil of determinisme is echter een spelbreker voor de wetenschappelijke theorieën die alle op causaliteit gestoeld zijn.

Dus Richard, welke weg kies je als je het niet goed weet? JE KIEST, zelfs als je het lot laat beslissen, of zelfs als je het laat beslissen door een ander. En dat heeft voor de wetenschap en sceptici dramatische impact.

	 Denis  

© 2005 Aura-Oasis – Denis Dhondt