Demonen en bezetenheid

Aura Oasis Logo

Demonen en bezetenheid

Duivels

Over demonen en andere verklaringen voor bezetenheid

Ik besloot te kijken naar een documentaire over de geschiedenis en de opvattingen over demonen. Eigenlijk geloof ik niet in demonen. Deze zouden volgens sommigen een soort dierlijk duivelsgedrocht zijn die mensen aanvallen. Volgens mij bestaat er geen hel in de letterlijke beschouwing van de bijbel en dus ook geen duivels.
Het programma begon met het tonen van een geval van bezetenheid waarbij een priester de schreeuwende vastgebondene vol “blussend” heilig water sprenkelde. Daarna ging men langs bij enkele demonologen en exorcisten die beweerden dat je om een demon te verdrijven zijn naam moest kennen en dat het maanden kon duren.

Er bestaan wel hysterische verschijnselen die al eeuwen aan een demonische bezetenheid gewijd worden. Vaak is de bezetenen dan heel krachtig en wild. Dit komt voor bij sommige vormen van plotse gewelddadige vormen van persoonlijkheidsveranderingen.

De hoofdexorcist van de Roomse kerk vertelde dat hij op dit moment tegen een demon streed die messen uit de mond spuwde. Soms zijn er idd. paranormale verschijnselen mogelijk maar dit had ik nog nooit gehoord. Dit wil ik toch liever eerst zien wnat materialisatie is niet niets.

In de meeste gevallen betreft bezetenheid volgens mezelf een misgebruik door een andere entiteit maar ieder heeft natuurlijk zo zijn eigen opvattingen. Zo beschouwt de kerk ze dus als duivels, de psycholoog ze als dissociatieve of afgesplitste persoonlijkheden en de psychiater ziet de oorzaak hier bij een of andere chemische stoornis in de hersenen, ook al blijken er sommige paranormale activiteiten bij plaats te vinden die men niet kan verklaren.

Op een bepaald moment besloot de presentator van de documentaire bij een psychiater aan te bellen. Ik dacht dat deze, de soms bizarre verschijnselen en MPS of DIS zouden afromen tot het in hun stoornissengids past. Ook psychiaters kunnen ze niet genezen en ik verwachtte een complexe uitleg waarmee je geen stap vooruit komt en die ook niets oplost.

De oudere psychiater legde uit dat bezetenheid geen demonen waren en dat dit meestal extreme gevallen van meervoudige persoonlijkheid waren die veroorzaakt werden door overledenen die hier op onze aarde waren blijven hangen.

HOORDE IK HET GOED? Een psychiater die de spiritistische verklaring gebruikt? Jawel… Dit verraste me enorm. Bovendien was dit de enige die beweerde dat hij die mensen ook kon helpen door met die andere persoonlijkheden te spreken. En zo vind je soms controleerbare gegevens terug die kloppen. Dit is precies zoals ik al deed. Daarna help je ze overgaan en weg is alvast één persoonlijkheid.
Deze methode heb ik al heel lang bejubeld omdat een persoon daarmee op een zeer succesrijke manier, deze “geesteszieken” kon helpen. Hij deed dit samen met zijn mediamieke vrouw gedurende 30 jaar en had keer op keer succes. Dit terwijl die methode ondanks succes verworpen is en men heden een modernere verklaring verkiest die NIET WERKT!
Ik heb het over de methode van Dr. Wickland die ik al 15 jaar eerder beschreef in ons tijdschrift van de vzw aura-oasis en zoals het nog staat op onze website. In de geschiedenis werd hij erom bekend en hij publiceerde twee lijvige boeken.

Ik was aangenaam verrast met het programma. En eindelijk iemand die DIS/MPS slachtoffers kon helpen en die volgens mij het plaatje begreep. Tegelijk werden alle andere methoden zoals maandenlange gebeden, kruisen, wierrook en heilig water als een Rooms geloof gereduceerd met hoogstens een tijdelijk effect.

Dit programma en die psychiater verdienen een pluim! Ik was echt blij dat de uitkomst ervan zo verrassend uitdraaide. Misschien kan men er nog mensen mee helpen.

Ik moet bijvoegen dat het vaak ook nodig is om de bevrijde verder te beschermen tegen het aantrekken van nieuwe entiteiten/persoonlijkheden. Ze moeten afgesloten geraken.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt