Astrale projectie

Categories:

Zelf uittreden

Aura Oasis Logo

Astrale projectie

Plots merk je dat je aan het plafond zweeft en jezelf op bed ziet liggen, toch kan je alles omschrijven en zintuiglijk waarnemen. Je bent uit je lichaam en ziet alles wat er gebeurt, ook al lig je in coma. Je gaat naar de gang of de wachtzaal en hoort daar de ongeruste familieleden en kennissen over je praten. Bij latere verificatie blijkt alles waar te zijn wat je gehoord hebt. Je hebt een uittreding gehad…je merkt er behalve enkele ongewone dingen, zoals het naar jezelf kijken vanaf het plafond, eigenlijk verder niets van. Je vroeg je dat moment alleen af hoe dat kon

Soorten van uittredingen

De spontane uittreding

Spontaan uittreden doen de meesten slechts bij een ongeval, bijna-dood-ervaring of soms ook zonder dat er eigenlijk aanleiding toe is. Deze vorm is wel de meest indrukwekkende omdat hij met geen haar verschilt met je dagdagelijkse ervaring, totdat je merkt dat je lichaam ergens anders ligt of je merkt dat je vanuit een standpunt waarneemt dat anders niet kan. Je probeert de deur open te doen maar grijpt door de kruk. Je gaat uit de weg voor iemand die langsloopt, maar hij niet, omdat hij je niet opmerkt en loopt half door je heen. Een aantal dingen vind je vreemd maar je merkt het nog steeds niet direct echt wat er met je aan het gebeuren is. Zo’n ervaring maakte ik mee door een ongeval. Daarover later meer. Deze vorm van uittreding, waarvan de uitgetredene zich niet direct bewust is, blijkt de indrukwekkendste en de realistische te zijn, dit aldus personen die beide soorten uittredingen meemaakten.

De bewust veroorzaakte uittreding

Iedere waarneming, of die nu bewust of onbewust wordt geregistreerd is informatie voor onze geest. Bij opgewekte astrale ervaringen komt het er op aan om bewust toegang te krijgen tot je onderbewustzijn. Dit onderbewustzijn is een waarnemer die veel meer opmerkt dan het puur denkend bewustzijn. Daarom kan je dus ook een lucide droom als echt meemaken. Een uittreding is dan ook niets anders dan je bewustzijn verplaatsen. Bovenstaande wil dus absoluut niet zeggen dat een bewust veroorzaakte astrale projectie niet met de werkelijkheid overeenkomt. Er zijn genoeg gevallen bekend van astrale reizigers waarvan de waarnemingen met de feiten konden gecontroleerd worden. Moeilijker te bevestigen wordt het uiteraard als men naar hogere sferen begint te reizen. Sommige mensen kunnen deze ervaringen bewust oproepen, zie maar naar de boeken van Muldoon, Monroe of lees maar de rapporten van de testen die ze deden met Ingo Swan. Monroe richtte er zelfs een instituut (The Monroe institute for applied science) voor op, waar mensen met bijna dood ervaringen, mensen met uittredingservaringen onderzocht worden of mensen die willen uittreden dit kunnen leren. Ook wordt daar veel onderzoek naar gedaan met vrijwillige proefpersonen. Muldoon was een van de eersten die dit fenomeen af en toe spontaan meemaakte en er enkele van rapporteerde. Monroe’s eerste ervaringen waren ook spontaan, maar hij leerde langzamerhand een techniek waardoor hij dit bewust kun laten optreden wanneer hij wou. De uittredingen van Ingo Swan zijn meer half-uittredingen, waarbij hij dus wel, zei het onduidelijker, dingen kon waarnemen van andere plaatsen maar zich deels ook nog in zijn lichaam bevindt. Deze laatste soort, half-lichamelijk en half-astraal, komt wel het meest voor bij deze categorie van bewuste uittreding. Daardoor is de uittreding meestal, doch niet altijd, minder zuiver omdat men over een soort dubbel bewustzijn beschikt. Dit in tegenstelling tot deze van de eerste categorie waarbij men dus eigenlijk pas achteraf vaststelt niet in zijn lichaam te zijn, waardoor de waarneming 100 % via dit astraallichaam gebeurt.

De droom

Jawel, er zijn heel sterke aanwijzingen dat iedereen ‘s nachts uittreedt, maar dan wel onbewust. Deze zijn van een andere soort en betreffen meestal psychische sferen. Modern droomonderzoek bevestigt echter dat als je over Piet gedroomd hebt en dat aan hem vertelt, het heel goed mogelijk is dat hij je de rest van de droom verder vertelt, omdat je in je droom Piet werkelijk geestelijk ontmoet hebt en hij jou. Dit is experimenteel bevestigd bij droomonderzoek in het “Stanford Dream Researth’s center”. Je kan echter tijdens een droom op een bepaalde aardse locatie vertoeven en zo een beeld opvangen van een plaats die je later bezoekt en waarvan je meent een “déja vù” te hebben.

Bewust uittreden, de gouden regels

In’t kort samengevat gaat het als volgt;

Ontspan jezelf en ban angst

Zorg dat je niet kan gestoord worden en tracht zo goed mogelijk te ontspannen. Je moet vrij zijn van angst en ook zeker zijn deze niet te zullen hebben wanneer je plots “leviteert”, want dat brengt je onmiddellijk terug. Zo maakte ik er wel ook enkele mee, maar in het beste geval was de plotse levitatie aanleiding tot een lichte shock waardoor ik onmiddellijk terugviel, mijn beste en langste succes haalde ongeveer een 20-tal sec. Dus maakte ik op deze manier eigenlijk niet veel mee. Eén enkele keer vroeg ik aan geestelijke helpers of ze me wilden helpen om uit mijn lichaam te komen. Die avond vlak voor ik in slaap leek te vallen, voelde ik plots duidelijk een achttal handen aan mijn lichaam die me optilden, ik riep “Stop” uit paniek en ik viel direct terug met een schok. Ik was er blijkbaar niet klaar voor. Daarna vroeg ik dit nog maar ze kwamen me nooit meer uit mijn lichaam tillen.

Blijf wakker

Het is een hele kunst om wakker te kunnen blijven op het randje van de slaap. Dit schijnt echter de ideale toestand te zijn voor een uittreding. Je dient immers je bewustzijn en je herinnering aan je uittreding te kunnen bewaren wil je er iets kunnen bewust van kunnen meemaken en herinneren. Wakker blijven is de voorwaarde om je uittreding bewust te kunnen beleven en besturen, ik denk dat dit vanzelfsprekend is.

Wees attent

Zonder dat je het zelf beseft hang je soms gedeeltelijk uit je lichaam. Het voelt aan alsof je 15 cm naast of uit je lichaam ligt. Soms voel je dat je lijkt te zweven, of je hebt het gevoel op een afstand of in een andere houding te zijn. Dit is reeds een uittreding! Wees in het begin tevreden met het zwevend gevoel. Experimenteer uiteindelijk met verschillende voorgestelde posities en plaatsen waar je je bevindt, voel jezelf daar aanwezig. Probeer je een wiegend gevoel voor te stellen (als je teveel gedronken hebt lukt dit vanzelf, je ziet de kamer letterlijk over en weer wiegen en draaien, maar het nadeel is dat je als je zoveel op hebt, je ook niet zo goed meer voelt in dit geval). Spiegeltje aan de wand, wie is de echte in het land? Dit is geen grapje maar een gekende techniek. Als de bovenstaande technieken niet zouden lukken kan je het volgende proberen. Zet je voor de spiegel en kijk naar jezelf. Begin je stillaan te verbeelden dat je vanuit de spiegel naar jezelf kijkt. Eens je in de spiegel bent ben je uitgetreden. Meer kan ik hierover niet vertellen omdat ik tot heden met deze techniek. Nog een methode zou zijn je voor te stellen dat je uit je lichaam rolt. Je moet dit uiteraard letterlijk zo voelen. Dit kan dus een langdurig bewust ingespannen proces zijn.

Waarom uittreden?

Sommige mensen voelen de behoeft erachter te komen of er mee te experimenteren. Andere willen de sferen bezoeken. Weer andere zoeken deze ervaringen met hard drugs, zoals LSD dit kan veroorzaken. In ieder reikt mijn persoonlijke ervaring niet zover, behalve dan die in het geval van de spontane uittreding. Herhaaldelijk experimenteren met uittreden, met te zeer beperkte kleinschalige maar duidelijk voelbare successen deed mij besluiten om ermee te stoppen omdat dit misschien niet zo toegankelijk is voor mijzelf. Een gouden regel schijnt echter te zijn; geen angst voor je ervaringen te hebben. Dit was waarschijnlijk de reden waarom het mij weerhield en waarom het zoveel anderen ook niet lukt.
Door mijn persoonlijke ervaring ben ik er echter blijvend van overtuigd geraakt dat het geen pseudo-ervaring is maar werkelijk kan. Ik moet eerlijk toegeven dat ik de meeste tijd helemaal niet wist dat ik was uitgetreden en dat ik daardoor dus ook geen angst had. Toen de ambulance stopte en de ambulanciers uitstapten, me voorbij liepen, om me te gaan halen dacht ik op mijn lichaam en bevond ik me er spontaan weer in. Indrukwekkend was wel het tergend inwendig zoemende geluid dat ik gehoord had vlak voor de uittreding. Het leek erop alsof duizenden bijen in mij kop rondsuisden, dus niet via mijn zintuiglijke horen, maar inwendig en luid mentaal. Dit geluid blijkt typerend te zijn voor veel uittredingen, alsook het geluid van rinkelende bellen. Dit las ik pas later, door mij in deze materie verder te gaan verdiepen. Het voorval gebeurde 13 jaar terug. Het is me nog steeds bijgebleven, en ik ben er nog steeds van overtuigd dat ik iets heel bijzonders heb mogen meemaken. Ik maakte vele paranormale ervaringen mee, alsof dit noodzakelijk was, mogelijk vanuit een Hogere Bestemming, als ervaring om deze vereniging te kunnen beginnen.

      Denis

© 2001 Aura-Oasis – Denis Dhondt