Bijna doodervaring is mogelijk zonder hersenactiviteit

Bijna doodervaring is mogelijk zonder hersenactiviteit.

Aura Oasis Logo

Nu bewezen door nieuwe onderzoekingen

Nieuw onderzoek wees uit dat de Bijna doodervaring geen randverschijnsel kan zijn dat optreedt bij het bijkomen uit een doodstoestand.
Er zijn nu immers duidelijke waarnemingen gebeurd door bijna doodervaarders terwijl personen geen hersenactiviteit meer konden hebben. De waarnemingen die ze hadden en die klopten konden niet op de rand van het bewustzijn snel zijn waargenomen omdat ze toen gewoon niet plaatsvonden.
Bovendien is het theoretisch onmogelijk dat er nog hersenactiviteit is, als er een flatline is, als gevolg van zeer lang zuurstoftekort van de hersenen zoals wanneer het hart stilgelegd wordt.

De waarnemingen van de geest in die “dood”-toestand bevinden zich altijd als geest buiten het lichaam. Daarna volgde de bijna doodervaringen. (de onderzochte groep voldeed aan de voorwaarde een BDE gehad te hebben, dus deze die enkel een uittreding hadden vielen hier nog buiten)

De sceptische psychologe Susan Blackmore, die sceptici graag citeerden, is hiermee in haar bewering nl; – dat het een verschijnsel zou zijn aan de rand van het bewustzijn-, weerlegd. Ze geeft dit naar aanleiding van enkele gevallen ook toe. Haar verklaringen zijn immers ook aan geen enkele kant nog mogelijk. Ze is sedert dan ook niet langer geïntesseerd in onderzoek naar bijna doodervaringen.

	 Denis  

© 2007 Aura-Oasis – Denis Dhondt