Vragen aan een overledene. Antwoorden vanuit de dood

Aura Oasis Logo

Vragen aan een overledene

Bestaat de duivel?

Als een persoon zie ik niemand die er zo uitziet. Maar zeker bestaat er de slechtheid die in sommige geesten regeert. Daar zit wat jij als “Duistere kracht” ziet en die inderdaad in een individuele ziel kan inwerken op degenen die verlichting zoeken.

Wat gebeurt er als iemand zelfmoord pleegt?

Ik zal je zo goed mogelijk trachten te antwoorden beperkt tot mijn kennis. Ik ben niet direct betrokken tot het opvangen van degenen die zelfmoord pleegden, maar ik kan je wel zeggen dat het een moeilijk proces is zowel voor degene die de daad pleegde als voor degenen die proberen te helpen. Eerst en vooral zijn ze verrast nog te leven. Het is een beetje als ontwaken met het idee dat je gisteren iets zeer stom hebt gedaan. Je voelt je doodellendig omdat je de feiten niet kan terugdraaien.

Bestaat er een hel?

De hel is een toestand van de ziel en het bestaat hier net zoals het op aarde bestaat.

Hoe communiceer je met iemand in hiernamaals? Telepathie?

Wel er zijn hier in ieder geval geen telefoonlijnen.

Hoe gelijkend is het hiernamaals met onze realiteit?

Wel, je hebt hier een hoop meer mogelijkheden. De bestaansfeer is hier veel werkelijker. Er zijn ook veel meer realiteiten te exploreren. Men wordt zich bewust van de eenheid van ziel en universum. Dat is het grootste verschil. Een ander verschil is dat je aardse leven meer gekoppeld is aan zorgen voor fysieke en psychische behoeften.

Wanneer de meeste overgaan leven ze nog even verder zoals ze gewoon waren. Als ze geleidelijk aan beginnen te beseffen waar ze zijn worden ze vrijer.

Heb je inzichten in de toekomst in het hiernamaals?

Als je me de uitslag van de Supertrekking vraagt moet ik je teleurstellen. Maar er zijn hier waarschijnlijk wel zielen die verder geëvolueerd zijn en die een zicht op de toekomst hebben. Maar er is hier geen zicht op de aardse tijd zoals in jullie systeem. We wachten niet tot de aarde nog eens heeft rondgedraaid om nog een blaadje van de kalender te scheuren. Tijd vergaat hier niet, ze wordt ook niet gemeten. Alles hangt hier af van je ontwikkeling en waar je je bevindt. Zo kunnen we ook zowel achteruit evolueren als vooruit. We zijn ons niet bewust van een tijd die verloopt op aarde door de klok te volgen, maar zien wel wanneer iemand in evolutie verandert. De lichamen van de geliefden worden ouder, ze krijgen kinderen, er gebeuren bepaalde zaken enz. De mogelijkheid in de toekomst te zien is niet een techniek om in de tijd vooruit te zien op een chronologische manier. Het gaat meer om de veranderingen die iemand ondergaat. Het is een verschillend breder perspectief dat we slechts occasioneel kunnen waarnemen wanneer er iets evolueert. Laat me een voorbeeld geven. Als ouder van een kind kan je zien hoe het opgroeit en welk gedrag het vertoont. Daarop kan je verwachtingen baseren zoals bijvoorbeeld een ongeluk met de auto. Het kind zelf heeft echter niet hetzelfde gezichtspunt tot er iets voorvalt. Dit is een zeer simplistisch voorbeeld maar misschien helpt het u te begrijpen.

Hoe ziet het er daar uit?

Het werd mij niet onmiddellijk uitgelegd maar ik ontdekte dat er meer bestaansniveaus zijn. De realiteit die iemand in een bepaald niveau ervaart kan totaal verschillen van dat wat een ander ervaart. De ene sfeer is zeer gelijkend op de aardse, terwijl een hogere meer een bewustzijnssfeer is. Hoe hoger de sfeer die ik wil beschrijven hoe meer de taal om dit uit te leggen te kort schiet. Ik heb ook geleerd dat ik hier in een zeer elementair basisniveau zit, ik heb wel glimpen opgevangen van Hogere, maar daar werd me bij verteld dat het een tijd zou duren eer mijn bewustzijn dit zou gaan bevatten. Dit is eerst nodig om deze niveaus ten volle te kunnen beleven. Daarom moeten we juist groeien in onze evolutie. Eigenlijk dien je een hogere bron dan mij te raadplegen om hierop een goed antwoord te kunnen krijgen.

Er zijn verschillende namen die beschrijven waar ik ben afhankelijk van de soort afstemming van het bewustzijn tussen de zielen die deze informatie aan elkaar willen doorgeven.

We leven hier ook niet in de huizen zoals jij ze kent. Er is immers geen behoefte aan schuilen voor het weer. Maar nogmaals er zijn hier verschillende bestaansvormen. In ieder geval is het de gewoonte om zich te omringen met de dingen die men graag heeft.

Wie wil, omdat hij het zo graag doet, kan hier ook eten. Dit hoeft hier echter niet meer, laat staan, de schotels te wassen.

Zullen we daar terug bij onze geliefde zijn?

Dit is weer een vraag die verschillend is voor iedereen. Er zijn mensen die hun hele leven met iemand delen tot de dood hen scheidt. Deze paren beleven normaal een reunie als beiden hier zijn. De band wordt nog sterker omdat ze vrij zijn van weerstanden die ze in hun leven hadden.

Maar er zijn ook gevallen van mensen die in hetzelfde geval door een verschil in hun geestelijke evolutie verschillende wegen zijn opgegroeid.

Ik denk dat de kwestie van “verbonden zielen” hier meer op zijn plaats is.

Toen ik hier arriveerde had ik het gevoeld dat ik iemand ontmoette die ik reeds zeer lang ken. Deze ziel kende me ook door en door en nochtans was het geen romantische situatie.

Er is hier ook een punt waar we niet langer vrouwelijk, mannelijk, hetero, homo, man of vrouw zijn. Dit schrikt de meeste die hier arriveren af en daarom speelt men zijn rol maar voort. Hoe meer we hier in deze situatie wennen, hoe minder belangrijk dat dit gaat worden en hoe meer we weer worden wie we eigenlijk reeds voor dit leven waren. Dit betekent niet dat we dan ons gevoel voor relaties verliezen.

Verouderen we daar?

Hoe zou Cleopatra er dan nu hier uit zien, vreselijk nietwaar? De leeftijd waarop we hier iemand zien is hier meer een kwestie van de verschijning van zijn psychische karakteristieken.

Wat heb je daar dan nog te doen?

Ik ben nog steeds met persoonlijke kwesties bezig waarna ik, zoals ze me uitleggen meer betrokken zal raken in het lot van anderen, de betrokkenheid in het leven van aardse kennissen, maar ook om andere te proberen begeleiden en helpen. Vooral interessant is het om hier te ontdekken hoeveel je kon leren van je aardse leven. Een groot deel van je aardse ervaringen beleefde je immers onder het niveau van je bewustzijn. Je gaat jezelf onderzoeken en ziet in wat je leven had kunnen worden. Een van de opties die ik hier heb is om te ervaren hoe mijn leven er door andere beslissingen te nemen zou uitzien. Zo kan ik er verschillende proberen en daaruit leren.

Maar afgezien van het interessante van dit feit, wil niemand teveel tijd spenderen aan zelfonderzoek. Inderdaad speelt het ook hier een rol of men wil onderzoeken of genieten. Daarom spenderen we ook tijd in het leren over het aardse leven in het algemeen, de geschiedenis en de mogelijke bestemmingen van de mensheid. Zal de aarde de ziektes en de rampen overleven? Dit is een van de projecten waar sommigen hier aan werken. Ik help hier niet aan mee, omdat ik nog meer in een leerfase zit.

Kan je verklaren waarom geesten hier nog aards kunnen zijn?

Vooreerst is het zeer moeilijk om dat te doen, de meeste geven op. Er moet een grondige reden voor zijn zoals een onvoldongen zaak waarmee je geen vrede kan nemen of iets dat je aanwezigheid vereist. Als het gebeurt, gebeurt dit vlak na het overlijden wanneer de aardse gehechtheid nog sterker is dan de aangetrokkenheid om naar hier toe te komen. Het verschijnen als geest is een zeer moeilijk proces, omdat je dan als het ware in een moleculaire vorm moet gaan vibreren, iets wat zeker slechts kort houdbaar is met opperste inspanning. Ik moet mijn energie anders gaan focussen in een andere dimensie waarin ik niet meer thuishoor. Ik ben daardoor niet in staat lange antwoorden door te geven. Het is mij ook daarom noodzakelijk lange tussentijden tussen de geschriften te houden om die energie terug te recupereren. Ik ben soms erg verbaasd om te zien hoe veel aardse tijd er intussen verlopen is en ik vraag me dan af hoe velen van jullie, die me een vraag stelden er nu over denken.

Doet het pijn als je sterft?

Nee, maar de periode ervoor kan je wel veel afzien afhankelijk van de manier waarop je sterft.

Hoe krijg ik contact met mijn gids?

Zo werkt het niet. Je dient je eigen leven te leiden. Alleen zo kun je onafhankelijk gaan leven en leren. Maar gidsen en beschermengelen werken op de achtergrond en geven intuïtieve hulp. Als je naar je gids wil luisteren raad ik je aan om je innerlijke ruis op het minimum te draaien en naar je innerlijke te luisteren. Wees je indachtig van hun aanwezigheid en stem op hen af. Ze komen meestal door via inspiratie, plotse inzichten of gedachten. Als je met hen begint te praten is het tijd om je zorgen te maken.

Het ziet er naar uit dat je het moeilijker krijgt?

Je moet psychisch begaafd zijn. Inderdaad wordt het steeds moeilijker om door te komen, en dit hoe langer ik hier verblijf. Het wordt vooral moeilijker alles in woorden uit te drukken. Vooral naarmate ik me meer inleef in deze wereld en er meer begin van te begrijpen. Ook is er de geestelijke afstand die vanaf hier niet altijd meer te volgen is voor iedere individuele vragensteller op het fysiek niveau.

Weet je raad voor mensen die geplaagd worden door poltergeistverschijnselen?

Uw vraag is zeer algemeen. Ik weet niet of je me vraagt hoe deze geesten kwijt te raken of je vraagt wat ze veroorzaakt. Ook is het me niet duidelijk wat en hoeveel je daar van begrijpt. Daarom geef ik een algemeen antwoord. De zielen die dit veroorzaken hebben een zeer moeilijke tijd in hun spirituele voortgang. Ze kunnen bepaalde dingen niet loslaten.

Hoe lang dit kan duren? Oneindig lang. Of je ze kan stoppen? Nee. Maar onder bepaalde omstandigheden kan een vreedzame oplossing voor hen gezocht worden die zichzelf uitwerkt.

Wat betreft de militaire macht van het Midden-Oosten?

Vergeet de macht niet van de anderen. Dat is een probleem dat zich de laatste 40 aardse jaren voordoet en waarschijnlijk voor altijd een gevaar zal zijn.

Daarom wordt er van hieruit ook zo hard gewerkt om de aarde voor zelfvernietiging te beschermen. Ik zou je graag zeggen dat dit niet tijdens je leven gaat gebeuren, maar dan praat ik voorbarig en kan ik mezelf verkeerd bewijzen.

Kunnen we nog vissen in het hiernamaals?

Ja, maar de vissen geven er niet om.

	 Denis  

© 2003 – 2004 Aura-Oasis – Denis Dhondt