Tekens na de dood

Aura Oasis Logo

Tekens na de dood

sfhauntseancepic

Afgesproken tekens voor een leven na de dood

Soms komt het voor dat twee of meerdere mensen die de mogelijkheid bespreken dat er meer zou kunnen zijn na dit leven en spreken af om daar te proberen een teken van te geven.
Het teken moet wel vrij goed bepaald en afgesproken zijn, want anders wordt het heel moeilijk ergens een bewijs van voortbestaan te zien van degene met wie je het akkoord afsloot. Gewoon vragen een teken te geven als er nog leven is na de dood geeft twijfelachtige resultaten.
Heel precies bepaalde afspraken geven een redelijk overtuigend bewijs. Het mogen geen te oppervlakkige zaken zijn en het is het best om twee zaken af te spreken. Als ze beide voldaan worden is het veel zekerder en als er een erg moeilijk te volbrengen is, heb je nog het andere.

Persoonlijk moet je ook weten dat zo’n afspraak ook een verplichting oplevert het afgesproken teken ook voor elkaar te krijgen. Daarbij moet je rekening houden dat overgegane zielen, die aan gene zijde zijn, nog slechts zeer moeilijk een teken kunnen geven. Personen die nog niet zijn overgegaan of aardgebonden zijn kunnen dat gemakkelijker, maar toch is het een hele klus. Het is dus mogelijk dat als je zo’n afspraken maakt, je gedwongen bent nog even te blijven op het aardse dal, tot je de tekens hebt kunnen geven dat je nog voort bestaat na je aardse dood.

Ik ken GEEN afgesproken tekens die niet volbracht zijn. Blijkbaar is het na overlijden geen optie meer om het al dan niet te doen.
Ik ben wel zelf getuige geweest van enkele duidelijk gemaakte afspraken vóór de dood. Wie het eerst overlijdt, geeft de andere een teken. Ook daar ben ik getuige van geweest. Als voorbeeld van een duidelijke afspraak die dan minder twijfel nalaat is dat men het licht enkele keren te proberen de doen branden op de slaapkamer voor je deze binnengaat. Als je immers niets bepaald afgesproken hebt, is dat ook niet overtuigend.

Zelf kan ik enkele op voorhand afgesproken gevallen waarvan ik hier alvast een voorbeeld ga geven waarin ikzelf ook betrokken was:


13 okt 2004

Ik had ooit de vraag psychometrie te doen voor iemand wiens oom was overleden. Meer wist ik er niet van.

De persoon die dit vroeg was zo ingesteld dat hij niets zei, ook niet een bepaalde richting waar hij naartoe wilde. Ik zei dus enkele juiste dingen maar, het was een zeer erg kritisch persoon die dat allemaal niet wou weten. Hij wou 1 bepaald ding weten. Ik had dit ook vernoemd, namelijk dat zijn oom een boodschap zou geven aan hem na zijn dood. Kritisch als hij was, wou hij de exacte details. Die exacte boodschap kon ik niet geven. We sloten daarmee de helderziende sessie maar af.

Kort erna hadden we toevallig een andere sessie, spiritisme. Dit zonder de de persoon die bij mij was meedeed. Plots kwam daar ongevraagd een persoon tussen die zich Nonkel Louis van Piet noemde (namen zijn veranderd)
Hij beweerde dat hij beloofd had Piet iets te laten weten na zijn dood. Dit bleek een speciale boodschap te zijn die ik nooit helderziend had kunnen vinden.

“Louis, ’t is de nonkel van Piet, andere sfeer. Tegen Piet dag zeggen, uw nonkel”

Omdat Piet geen gemakkelijke persoon is, vroegen we hem of hij dat niet aan hem kon zeggen op een andere manier.

“Dat wil ik maar ik weet niet op welke manier. Zeg hem – ik ben niet trots. Wil je beloven tegen Piet te zeggen dat ik beloofd had, contact met hem te maken, maar hij had ook beloofd het ouijabord te proberen. Michel Van Belleman (fictieve naam) en Johan Van Lier (ook fictieve naam wegens de privacy)”

Plots wist ik dat dit de boodschap moest zijn, inclusief de twee namen die Piet wou horen als bewijs dat er nog iets was na de dood. Ik besloot dit dus ‘s morgens door te mailen. Zoiets had ik nooit helderziend kunnen achterhalen omdat het door de namen vrij complex was.

Ik mailde Piet dus, dat ik zo goed als zeker de specifieke boodschap van zijn oom had. Ik kreeg snel antwoord terug van, een van zijn melk zijnde Piet (niet gemakkelijk om hem emotioneel van de kaart te brengen) Hij was verslagen en meldde dat de boodschap correct was en hij daarop contact zou opnemen met enkele vrienden. Hij gaf daar geen details over, maar waarschijnlijk, mensen die ook wisten van de afspraak.

Ik kreeg ook nog snel een andere reactie van een kennis die hem beter ken en die bevestigde dat hij danig onder de indruk was.

Zijn oom had dus de belofte, die hij tijdens zijn leven had gedaan aan Piet, hiermee gedetailleerd nagekomen.

“Ik ben niet trots” slaat op iets waar ze dachten dat hij wel trots op zou zijn. Ik wil dit hier echter niet vernoemen omdat het een oorlogskwestie is die gevoelig ligt.

Een ander voorbeeld is van D. Deze deed af en toe mee aan spiritisme met ons en vertelde dat haar vriendin terminale borstkanker had en euthanasie wilde plegen.
Ik legde uit dat ze een duidelijk teken moest afspreken. Ik plaats deze opmerkelijke geschiedenis in een ander artikel. Dat verhaal is toen ook in Flair verschenen maar met bedroevend weinig details.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt