Onze Holografische Realiteit

Onze Holografische Realiteit

Aura Oasis Logo

Begrip van onze werkelijke bestaansvorm

Nog nooit waren we zo dicht bij een begrip van onze realiteit als nu. Alhoewel dit concept moeilijk voorstelbaar is en zo moeilijk past in onze bewustzijnstoestand, die zich vooral op onze zintuiglijke waarneming baseert, wordt hier een theorie naar voor gebracht die sluit met mystiek, parapsychologie, fysica, kosmologie en de filosofische vraagstukken betreffende de oorsprong en het doel van onze werkelijkheid.

De ontbrekende sleutel tot bevatting

Bij ieder nadenkend persoon duiken er vragen op zoals:

 1. Hoe is de wereld ontstaan, wat was er vóór de Big Bang?
 2. Van waar komt onze materie, hoe ontstonden de wetten der fysica?
 3. Bestaan bovenatuurlijke fenomenen?
 4. Is er een hoger bewustzijn
 5. Hoe kan leven ontstaan, hoe en wat is bewustzijn of geest?
 6. Is geest een stoffelijk produkt van onze hersenen? Of is ons lichaam een verstoffelijkte geest?
 7. Als we allen geesten zijn, hoe kunnen we dan samenleven en dezelfde ervaringen delen?
 8. Bestaat er leven na de dood, en hoe is dit dan te verklaren?
 9. Bestaat er een soort scheppend genie, een achter de schermen werkend bewustzijn, dat wij “Alles wat is” of “God” noemen?
 10. Hoe is God dan geschapen? Waar komt hij dan vandaan?

Nu onze natuurkunde vreemde begrippen hanteert, die we bijna niet meer kunnen visueel bevatten; onder andere over “tijd”, de aard van “materie” met conclusies zoals “Alles is Nu”, “The stuff of the wold is mind stuff”, “er zijn geen afzonderlijke onderdelen in de hele kosmos”, “het bewustzijn creëert zelfs terug in het verleden de oorzaak”, enz. die honderd jaar geleden een verwijzing zouden inhouden naar een gekkenhuis; hoe moeten we ons dan nog een beeld vormen van wat er werkelijk wel is?

Op al deze vragen is er één antwoord: onze werkelijkheid is holistisch. Dit wil zeggen dat we allemaal samen een collectief bewustzijn vormen, waarvan we de indruk hebben afzonderlijke delen te zijn in een fysieke wereld. Dit begrip is niet nieuw, het werd alleen door de vordering van onze wetenschap nieuw leven ingeblazen. Denk maar eens aan “archetypen, het collectief onderbewustzijn, synchroniciteit en andere Jungiaanse begrippen”. Denk ook maar eens aan al die filosofen die over het probleem van onze realiteit nadachten en waarvan de meesten tot de conclusie kwamen, dat alles “Geest” was.

Maar wat is nu holisme?

Holisme is niet zomaar een filosofische utopie. Het idee is ontsproten uit het samenvallen van spiritualiteit, realiteit, Filosofie, wetenschap, godsdienst, en onze zoekende geest.

De Holistische theorie staat nu op stevige steunpilaren. Diverse onderzoekingen waaronder vooral de fysica een vooraanstaande rol speelde, bevestigen dit begrip. De naam “Holisme” is afkomstig uit de vergelijking met een hologram. Een hologram is een kunstmatig vervaardigde driedimensionale waarneming die door laserprojectie van een vooraf met coherent licht gefotografeerde driedimensionale vorm. Dit kan van alles zijn. Als voorbeeld neem ik een doodgewoon telefoontoestel. Als ik daar een holografische foto van neem (dit gebeurt zonder een camera, maar met film, spiegels, een polarisatiefilter en 1 lazer), ontstaat een negatief waarop niets valt te onderscheiden, tenzij dan interferentiepatronen. Maar van zodra dit negatief terug met coherent laserlicht wordt doorlicht, ontstaat een RUIMTELIJK DRIEDIMENSIONAAL BEELD, dat in de ruimte geprojecteerd is en waar je rond kan lopen. Dus in het geval van de telefoon, hebben we werkelijk de indruk dat daar een telefoontoestel staat. Bij een waar gebeurde proef probeerden mensen deze zo realistisch mogelijke hologramtelefoon te gebruiken.

Wat heeft dit nu te maken met onze werkelijkheid?

Wel, vooral het negatief zelf, leert ons iets over Holisme. Als ik het negatief doorknip en ik doe dezelfde proef met het halve negatief, dan staat daar terug diezelfde telefoon. Als ik die proef doe, maar nu met een snippertje van het holografisch negatief, staat die telefoon daar nog steeds. Het enige dat veranderd is de scherpte waarmee de vorm zich aan ons vertoont.

Als je naar zo’n negatief kijkt zie je niets anders dan patronen, die over het hele negatief hetzelfde zijn. De hele beeldhologram zit echter bevat in ieder deeltje van het totaal. Dus een snippertje projecteert nog steeds een complete driedimensionele vorm.
Door de vordering van onze natuurkundige begrippen, (die eigenlijk een realiteit omschrijven die nog amper visueel voorstelbaar is), kwam men onder andere tot de bewezen conclusie dat er geen afzonderlijke delen bestaan, maar dat alles wat bestaat, ook als dit zich aan de andere kant van de kosmos bevindt, eigenlijk één geheel is. Ieder deeltje bevat tevens de informatie over al de rest en heeft tevens onafscheidelijke relaties, met gelijk wat dat ook maar waar ergens bestaat. Tevens is duidelijk dat de realiteit die wij dus waarnemen en bestaat uit lichamen, stoelen, water, planeten en zandkorrels 1 ding zijn.
Dit mag je letterlijk opvatten. Tevens is er zelfs ook geen tijd. Tijd is alleen een ervaring.

Elk deeltje heeft dus het complete geheel in zich. (het ondertussen bewezen “theorema van Bell” uit de Quantumfysica – bewezen door de proef van Aspect; de proef van Wheeler). Omdat het geniaal ontdekte Hologram hier sprekende gelijkenissen vertoont, zodat wij ons door deze fysieke manifestatie een bewust beeld kunnen vormen hoe alles in elkaar zit, noemde men dit nieuwe beeld “Holografisch”.

Dit lijkt misschien ongelooflijk; of misschien denk je dat je dit niet zo letterlijk moet opvatten. Maar dan ben je mis. Men kan daar nu wetenschappelijk gezien niet meer onderuit. Ondertussen is zelfs de paradox met de relativiteitstheorie en de quantumfysica opgelost. Momenteel is zelfs bewezen, dat de waarneming zelfs de oorzakelijke oorsprong verandert. Dit betekent dat onze geest zelfs processen verandert die reeds gebeurd zijn, dus terugwerkend naar het verleden. Dit ongelooflijk wetenschappelijk experiment, is door niemand minder dan de wereldberoemde Prof. Wheeler in 1991 proefondervindelijk bewezen. Dit bevestigt nogmaals de filosofische consequentie van de natuurkunde dat onze werkelijkheid “Geest” is. Deze “Geest” is collectief. Dit betekent dat wij allemaal samen, inclusief de niet levende dingen erin aanwezig zijn. We zijn gewoon één. Eén bewustzijn, waarvan wij een afzonderlijk deeltje lijken te zijn in onze waarneming. Men andere woorden “God”. God zit in ieder van ons. Daarbij vat ik God op als “Alles wat is”, en wat in zichzelf inhoudt dat dit die “collectieve geest is”. Vermits tijd niet bestaat, is deze God zichzelf tegelijkertijd nog aan het scheppen, terwijl hij in zijn hele perfectie reeds bestaat. Die God zit daardoor ook in ons. Wij noemen het ons bewustzijn, onze geest.

Daaruit volgt natuurlijk, vermits alles een zichzelf lerende geest is, dat hierdoor alle vragen kunnen worden beantwoord. Als je dit begrijpt dan heb je gewoon geen vragen meer. Dan heb je de oplossing. Als alles geest is, is geen ontstaan nodig. Ontstaan is dan gewoon “geestelijke ontwikkeling”. Ik geef wel toe dat sommige van deze interpretaties ons bevattingsvermogen nog wat te boven gaat, maar het onmiskenbaar feit lost zoveel vragen op, dat dit inderdaad het antwoord is. Dus als de natuurkundige proeven gelijk hebben, en dat hebben ze zeker en onmiskenbaar, dan bewijzen ze eigenlijk tegelijkertijd dat bijvoorbeeld “Leven na de dood” MOET MOGELIJK ZIJN, door het simpele feit, dat we eigenlijk gewoon niet stoffelijk zijn. Momenteel geeft de natuurkunde dit grif toe, en er is zelfs een nieuwe tak van de natuurkunde uit ontstaan; namelijk de “Parafysica”.

Hoewel het nu te ver gaat om nu te gaan denken dat alle wetenschappers zich nu gaan bekeren en religieus gaan worden, om er maar direct een schepje bij te doen, houden velen zich daarentegen zich liever op afstand door het verspreiden van deze begrippen binnen zichzelf te houden. Plots zouden ze nu moeten gaan toegeven dat er inderdaad meer bestaat. Ook is het grootste gedeelte van de wereld eigenlijk nog niet rijp genoeg om deze personen “au serieus” te gaan nemen. Velen hebben gewoon schrik niet rationeel meer te lijken.

Dit is een onmiskenbaar feit. Stel je maar eens voor dat je huisdokter van naast de deur zijn patiënten met een meditatie in plaats van een medicatie probeert te genezen. Het lijkt mij dan voor de hand te liggen dat deze zijn cliënteel zeer snel weer kwijt zal zijn, gewoon omdat de mens er nog niet rijp voor is. Ook al weten vele huisdokters alles over het even mysterieuze “placebo-effect” dat ook in onze huidige wetenschap niet verklaarbaar is, dan nog houden deze zich vanzelfsprekend liever terzijde van Geestelijke Hogere bronnen, omwille van het hier besproken gevolg dat dit op hun carrière zou kunnen hebben.

Wetenschappelijk of spiritueel

Hier zie je duidelijk het verband tussen wetenschap en de Hogere Mystieke Spirituele inhoud, die zich via deze geloofde wetenschap weet door te dringen. Daarom geloof ik ook dat de nieuwe spirituele revolutie een doorbraak zal kennen via deze wegwijzer. De nieuwe ontdekkingen worden aan jonge mensen op de Universiteiten wel onderwezen, en daardoor zullen deze stilaan de verouderde wetenschappelijke vorsers vervangen. De taak die onze vereniging speelt in een spirituele bewustwording is een verspreiden van deze feiten, die nu liever nog wat terzijde worden gelegd, ook al zijn ze niet te ontkennen. Gewoon omdat deze nieuwe wetenschap te alternatief en te paranormaal lijkt, en het grootste gedeelte van de geschoolden liever een “klassieke intelligente” dan “zweverige new age” look hebben beloopt deze ontwikkeling vertraging. Zegt de I Tjing niet dat juist een trage en gelijkmatige ontwikkeling de enige mogelijke werkelijke vaste doorbraak is? Is het niet zoals ooit eens doordenkend filosoof waarvan ik me de naam niet kan herinneren, zei:

Eerst spot men ermee;
Daarna gaat men het kritisch onderzoeken,
Daarna vindt men het vanzelfsprekend.

   Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt