Alles over een fobie. Hoe ontstaat ze, wat gebeurt er eigenlijk, hoe is ze te verhelpen

Aura Oasis Logo

Fobie

Wat is een fobie, waardoor ontstaat ze en hoe is ze op te lossen.

Een fobie en meestal meerdere tegelijk eigenlijk, zijn eigenlijk alle ernstige aanvallen van doodsangst om iets te krijgen, flauw te vallen, zonder zuurstof te geraken, … – te sterven.

Iemand die bijvoorbeeld niet in een lift durft zal men diagnose claustrofobie geven. Angst in kleine ruimtes.
Maar eigenlijk is het dat niet. Het is een angst dat indien er iets zou gebeuren en de lift bijvoorbeeld zou blijven hangen, de zuurstof zou opgebruikt geraken enz… Daarbij verergert de angst de suggestie en die weer de angst.
Vergelijk het gerust met hoogtevrees en ik neem altijd het voorbeeld van een kerktoren. Stel dat je op een kerktoren aan het klimmen bent en je begint te denken aan naar beneden vallen. Dat zou kunnen gebeuren moest je daar een flauwte krijgen, er een tegel waaraan je je vasthoudt zou loskomen, kortom je fantasie versterkt de angstaanval en die zorgt ervoor dat het gevoel onwel te worden ook waarheid wordt.

Ik weet niet welke therapieën men tegenwoordig gebruikt, maar iemand beoordelen als kerktorenvrees en die verplichten kerktorens te beklimmen is niet de juiste manier. De opvatting is verkeerd en de therapie ook. Het slachtoffer is echter zo bevangen door zijn angsten, dat hij de ware aard ook niet meer doorziet en niet meer kan omschrijven. Hij wordt onwel op een kerktoren en dat is alles wat hij weet. Hij was te bevangen om zijn angst verder te analyseren.

Een fobie kan ontstaan door ervaringen uit het leven. Stel dat men gepakt was door een geval van iemand die van een grote hoogte gevallen is. Als je jezelf al niet op je gemak voelt op grote hoogtes, heeft dat een levendige impact op je voorstelling ervan. Als je dat ziet gebeuren, leest of op een andere manier beleeft, kan dit zo aangrijpend zijn, dat je zelf angst krijgt. Naarmate dit een toestand is die je in het leven moeilijker kan ontwijken, wordt dit problematischer.
Vliegangst kan je ontwijken door te besluiten niet in een vliegtuig te stappen omdat je niet durft. Maar je kan nooit zeker zijn dat er geen spinnen in een ruimte of omgeving zitten als je een angst voor spinnen hebt. Daarbij wordt de vrees levendig doordat je er angst van hebt en in je verbeelding de spin als het ware al ziet in je neusgaten kruipen, zonder je er iets durfde aan te doen.

Tegenwoordig komt het maar zelden meer voor dat iemand vast geraakt in een lift. Maar vroeger is het zeker gebeurd en haalde dat krantenkoppen. “poetsvrouw na drie dagen dood gevonden in lift. Ze had al haar water uit haar emmer opgedronken.

Omdat een angst een fobie wordt als het gaat om zaken die je in het leven niet of zeer moeilijk kan ontwijken, en omdat het uit een ervaring komt, kan het dus inderdaad ook uit vorige levens stammen. Dit zal mogelijk zo zijn als men van jongsaf een angst voor water heeft. Als men op 30-jarige leeftijd panische angstaanvallen heeft bij wateroevers, moet de oorzaak niet in vorige levens gezocht worden, tenzij de wateroever de eerste ervaring in het leven van betrokkene is.

Maar… angsten die hallucinant zijn, komen waarschijnlijk voort uit druggebruik. Deze middels verminderen angsten en stress. Als men plots stopt gebeurt het tegenovergestelde. Dat zijn geen fobieën maar komen uiteraard voor door het wegvallen van het veilige gedrogeerde gevoel. Iemand die heroine gebruikt heeft, zal deze zo goed als nooit meer kunnen missen. De enige oplossing is bijna altijd, deze te vervangen door een legale soort die onder controle kan gehouden worden door voorschriften (methadon = bijna hetzelfde als heroïne)

Hoogtevrees is bijv. geen fobie tenzij het een niet te ontkomen toestand in het leven zou zijn waarbij dus herhaaldelijke aanvallen door de situatie optreden. In het andere geval is het dus een vrees.

Ik weet niet in hoeverre mensen met een gewone fobie (maar wel zeer ernstige vorm van aanvallen van doodsangst) geholpen kunnen zijn door regressietherapie.
Vermoedelijk kan hypnose op zich de uit de hand lopende zelfhypnoses bij fobische toestanden, wijzigen. Vaak blijkt echter dat bepaalde angsten weggenomen kunnen worden door de oorzaak terug te vinden. Eens men weet waardoor het komt, helpt dat te begrijpen. Gezien de toestand van “toen” niet aanwezig is, zal men dan waarschijnlijk ook de associatie niet meer trekken die een zichzelf versterkende suggestie doet ontaarden tot een fobie.

Ik wou nog opmerken dat niet alle angsten ook fobieën zijn. Het is pas een fobie wanneer de angst enorme onontkoombare vormen aanneemt die onvermijdelijk terugkeren. Het treedt aanvalsgewijze op als associatie met een toestand die de verbeelding van waar men bang van is, prikkelt. Claustrofobie is dus geen angst voor kleine ruimtes, maar de angst dat de zuurstof zou kunnen opgeraken of dat men er als er iets gebeurt niet uit zou kunnen.
Als de angst bijvoorbeeld zou komen door de fantasie “moest ik hier een hartaanval krijgen” – dan kan een gsm met noodtoetsinstelling en iemand die op de hoogte is van waar je je bevindt, waarschijnlijk de angst al volledig oplossen. Niet waarschijnlijk, maar 100% zeker in dat geval. Maar het slachtoffer moet wel eerst zelf weten waar de kern van de angst zit.

	 Denis  

© 2007 Aura-Oasis – Denis Dhondt