Bestaat de dood?

Aura Oasis Logo

Bestaat de dood?

seance_tafel

of is de dood het einde?

Er zijn krachtige aanwijzingen voor een leven na de dood. Er zijn immers soms communicaties mogelijk met overleden personen die bewijskrachtig genoeg zijn om er niet meer te kunnen aan twijfelen. Ik heb zo enkele zeer sterke spiritistische communicaties meegemaakt van zaken die door de overledene meegedeeld werden en die niemand van de deelnemers van de seance konden weten. Het ging onder andere om zeer precieze gegevens zoals een gsm nummer van een wereldberoemde Belg. Toen die werd opgebeld om te weten of het nummer klopte, was de eerste vraag, hoe kom je aan mijn gsm nummer. Natuurlijk gaat die dit immers niet publiek bekend maken. Hij zou niet meer moeten slapen. Bovendien waren er talrijke andere gegevens ook meegedeeld die persoonlijk waren tussen de overleden beroemde Vlaming en de opgebelde. Het waren dus 2 beroemde Vlamingen die elkaar kenden.

Ik had de seance zelf geleid en niemand wist wie door ging komen. Zelf wist ik van deze overledene alleen waarvoor hij beroemd was geworden en niets meer want het gaat over een onderwerp waar ik nooit interesse heb voor gehad. Dat dit doorgekomen GSM nummer klopte tot in detail en zonder foutje, is onmogelijk toeval en gezien het om een privénummer ging al helemaal onmogelijk. Het is ook uitgesloten dat iemand dat nummer zou kunnen gekend hebben. Zo’n nummer bestaat uit 11 cijfers zodat zoiets zo goed als nooit, als toeval kan verklaard worden.

Nog een ander geval was waarbij een vader zijn dochter op jonge leeftijd verloren had aan kanker. Toen ze doorkwam wilde ze graag dat haar vader terug contact opnam met zijn zoon waarmee hij al zeker 10 jaar in onvrede was en waarvan hij niet eens meer wist waar die woonde. Ze vertelde de naam van een dorp dat niemand kende en ook een vreemde straatnaam die waarschijnlijk uniek was. Ook het huisnummer werd meegedeeld. Niemand van ons had ooit van zo’n dorp of straatnaam gehoord.
Zijn dochter zei ook dat hij grootvader zou worden van “naam” (de naam die het meisje zou krijgen). Dit werd door ons beoordeeld als een onmogelijk juiste en lange naam. Nog nooit gehoord hier in België. Het kon wel een nooit gehoorde Oosterse naam zijn of van een ander land met ongewone taal (zoals bijv. Japans). Dat konden we niet geloven en ook het adres achtten we erg onwaarschijnlijk. Er komen immers gemakkelijk spellingfouten door of entiteiten die zich proberen uitgeven voor een bepaald geaccepteerd persoon in de kring. Deze liegen dan op zulke gegevens omdat ze niet weten wat ze zouden moeten weten als ze werkelijk deze persoon zijn.
Ook de vader/moeder wisten niet waar de zoon uithing en waar die momenteel kon wonen want het was heel lang geleden dat ze er iets van gehoord hadden.
Maar alles bleek juist, het dorp en het adres bleek te bestaan. Ook nog andere gegevens inclusief, bij de geboorte idd. een dochter en met die ongelooflijk complexe naam.
Hij reed er daarna eens naartoe en ze kregen zo weer contact.

Hier werden dus details onthuld die enkel de persoon in kwestie kon weten. De naam van de kleindochter die geboren zou worden kon niemand weten tenzij dan misschien de ouders zelf (6 maand op voorhand?)

Deze en sommige anderen, bleken dus na hun dood overtuigend te contacteren geweest te zijn. Bij de Beroemde Vlaming kwamen zelfs feiten aan het licht die door ons eerst verkeerd beoordeeld werden door het onderzoek naar de doodsoorzaak in de media omtrent zijn doodsoorzaak. Toen was die list die hem het leven had gekost nog niet bekend. Nu is het een bekende oplichtingstruc die al eens fout kan gaat. Op die manier was hij ook overleden.

Ik heb deze paranormale communicaties meegemaakt en zelf geleid, samen met deelnemende aanzitters voor de seance. Iemand anders kan ik er echter niet mee overtuigen en ik kan dit ook niet in een lab nadoen want zo’n vloed van correcte gegevens die niemand kon weten en die ook niet te raden zijn, komen slechts weinig voor. Het is onmogelijk om op voorhand te zeggen of zoiets gaat slagen of niet en dan gaat het vaak alleen nog om eenvoudige gegevens die de vergelijking met hierboven aangehaalde gevallen zeker niet kan doorstaan. Het moet immers ook een situatie zijn die niemand kan kennen en die ook nog niet bekend zijn aan anderen. Zo wist niemand van de aanzitters bijvoorbeeld al maar van de contacten die de 2 BV’s gehad hebben tijdens hun leven.
Sceptici kan je hiermee niet overtuigen en zo zagen we in het zesde zintuig en vooral “plaats delict” dat er bij sommigen dingen doorkwamen die verrassend correct waren, maar geen enkele scepticus heeft dit aanvaard. Ze veroordeelden het al voor het op tv kwam. Voor hen kan het immers niet anders dan er moet vals gespeeld worden, het paranormale bestaat immers niet.

En wat dan met de beloofde prijs om aan sceptici zoiets dan te bewijzen? Zij pronken met het feit dat nog niemand met deze prijs is gaan lopen die zij al lang aanbieden voor iedereen die iets paranormaals kan bewijzen. De proeven die ze doen zijn echter niet correct, het moet immers op hun manier gebeuren en keer op keer foutloos.
Dan doet men dit zolang tot er een fout is want men moet bij ELKE proef slagen. Eén foutje is voldoende om je als fake te beoordelen. Enkel de geruchten van het falen om het op die manier te bewijzen zal men verspreiden, maar eigenlijk is slagen op voorhand onmogelijk gemaakt. Dan pronken ze met het feit dat nog niemand geslaagd is te bewijzen wat ze dus ook nooit zullen willen aanvaarden.

Zo’n proef is bijvoorbeeld gedaan voor een documentaire over het Russische paranormaal meisje die perfect ziektes kon duiden bij personen waar dat niet aan te zien is (Natasha Deminka) . Je hoeft geen kenner te zijn om te zien hoe ze enkel 1 foutje maakte en daartoe door de sceptici was verleid omdat men haar ernstig deed twijfelen waardoor ze haar antwoord op het laatste moment had veranderd. Die ene fout was voor hen voldoende om een reden te hebben dat het niet geslaagd was terwijl men zogezegd enkel boven het gemiddelde moet scoren. Dit gemiddelde moet dan wel in elke proef en dat is op zich dan al heel ver boven het gemiddelde. Bovendien was hun gemiddelde per proef 80% ipv 50. Ik heb dit op DVD en het is gewoon schandalig hoe de hele proef een doorstoken kaart blijkt. Wees gerust, hun geld staat veilig. Geen enkele goede paragnost waagt zich hieraan omdat je op voorhand weet dat ze je gaan afkraken. Een andere mogelijkheid zit er volgens mij niet in.

En betreft leven na de dood? Voor mij en voor de deelnemers was dit zeer overtuigend. Er is ongetwijfeld nog een bestaan na dit leven, anders waren deze en andere zaken, die ik heb mogen ervaren, nooit te verklaren. Je mag natuurlijk altijd proberen om het gsm nummer van een BV te raden. Of de zeer ongewone naam die men een kind gaat geven dat nog moet geboren worden. Wie dit keer op keer kan op een gewone manier en zonder goocheltrucs of voorkennis kan, mag van mij dan beweren dat dit allemaal toeval is, al zal dit mijn overtuiging omtrent het paranormale niet meer veranderen. Dit kan immers geen toeval zijn.

      Denis

© 2014 Aura-Oasis – Denis Dhondt