Somnambulisme, slaapwandelen, automatisch schrift, bezetenheid

Somnambulisme

Aura Oasis Logo

Vreemde bewustzijnstoestanden, MPS (DIS), entiteiten, uittredingen slaapwandelen

Volgens een onderzoek aan de Cmabridge uinervstieit, makat het neit uit in wkele vdgoorle de letters zcih in een worod bnedvien, het egine brelkganije is dat de eetrse en de latsate lteetr op de jutise piotsie satan.

Maar ik ga het toch iets gemakkelijker maken…

Somnambulisme is een toestand van onbewust slapen. Daarin treden fenomenen op zoals somnambulisme ( trancemediumschap) en ook slaapwandelen. Ook iemand die “bezeten” is of MPS heeft weet niet meer wat hij tijdens zijn “blackout” allemaal deed. Typisch voor geesteszieken bij dat niveau is het dat je niet droomt. Zij slapen grotendeels een non-remslaap zonder dromen.

Daaruit zou kunnen blijken dat bij zowel somnambulisme als bij MPS/DIS als bij slaapwandelen een andere “persoonlijkheid” aan het werk is. De remslaap (dromen) is er immers niet bij, noch bij trance, noch bij een aanval van MPS (multiple persoonlijkheid syndroom of DIS) waarbij iemand totaal iemand anders lijkt en zo handelt.

Ook zijn uittredingen bekend waarbij men zichzelf in bed ziet slapen of bij bewusteloosheid uit zijn lichaam kan zijn. Sommige uittreders vinden hun lichaam bezet terug en hebben dan wat moeilijkheden om er terug in te komen. Andere uittreders worden door een geluid of iets anders plots terug in hun lichaam getrokken met hoge snelheid en ervaren dan een val. Bij het plots wakker worden tijdens een uittreding heb je dus vlak voor het ontwaken een valdroom.

Bij sommige geestesziekten, vooral de zeer ernstige zoals MPS/DIS probeert men iets schadelijk te doen. Dat is meestal zelfmoord maar soms ook andere gevaarlijke dingen.

Maar ook mensen die slaapwandelen doen zeer gevaarlijke dingen. Zo vertelde een slaapdeskundige wiens broer destijds slaapwandelde dat men de slaapwandelende broer verschillende keren heeft betrapt terwijl hij poogde de caravan waarmee ze op vakantie waren, probeerde in een afgrond te duwen. Toch komt dit voor tijdens de remslaam (geen droom).

Wie duwt dan aan de caravan?

En is de remslaap toch niet zo belangrijk dat deze behoedt dat andere persoonlijkheden het lichaam kunnen gebruiken?

Kruiscorrespondenties en trancemediumschap

Hoe kan men bij de kruiscorrespondenties bijvoorbeeld verklaren dat 6 onafhankelijke mediums de 3 stichtende onderzoekers doorkregen van de Society for psychic reseach die hun in onafhankelijke puzzelstukken complexe en correcte informatie wisten door te spelen die enkel bij het bijeenbrengen duidelijk werd door geleerden?

Entiteiten? Leven na de dood?

Bestaat er dus een vorm van leden na de dood met mogelijkheid om mensen te gebruiken? Kunnen niet overgegane zielen dan de oorzaak zijn van veel geestesziekten? Luister naar het opgenomen radioprogramma van Jongens een wetenschap

	 Denis  

© 2006 Aura-Oasis – Denis Dhondt