Veeverminking

Aura Oasis Logo

Veeverminking

cattle3

Mysterieuze verwijdering van bepaalde organen

Met het vrijgeven van de FBI files kwam eerst en vooral de kwestie Roswell weer in het nieuws. Dit was een der meest opvallende documenten.
Er was wel degelijk sprake van het bergen van 3 UFO’s en een 9-tal aliens van ong. 120 cm. Dit verstomde vooral de mensen die erg twijfelden aan het verhaal en het kwam zelfs op Radio 1 in Peters en Pichal ter sprake, want de FBI is toch niet zomaar iets.

Hierdoor werd de aandacht enorm getrokken naar het vrijgeven van de FBI files.
Nadat ik al de militaire Britse UFO files had gedownload om ze zeker te hebben, moest ik deze zelf ook zoeken en downloaden. Dit zou mijn collectie documenten alleen maar uitbreiden.

Bij het doorzoeken van de andere files stootte ik o.a. op de kwestie van de veeverminkingen. Het onderzoek begon in 1973 maar het kwam pas goed ter sprake vanaf 1975. Het ging toen vooral om vee bij welk organen verwijderd waren met chirurgische precisie.Gezien de wonden zo nauwkeurig waren gemaakt leek het of ze met een scalpel gesneden waren. Gezien het ging om vulva, baarmoeder, anus, uier, tong, oog en oor is het een vreemde zaak omdat dit niet bepaald de dingen zijn die je op je bord zou willen. Bij een stier ging het om gelijkaardige maar dan met hun mannelijk geslachtsorgaan.In 9/10 van de gevallen waren het vooral de voortplantingsorganen.
Volgens de briefwisseling van de FBI dacht men eerst aan wicca of satanische broederschappen. Toen het al in twee verschillende staten optrad werd deze verklaring al moeilijker. Later kwamen er nog meer staten voor waar het probleem gerapporteerd werd.

Van roofdieren kon het moeilijk zijn omdat het vlees niet verscheurd is. Iemand verklaarde dan voor de FBI dat het van een vos kon zijn die dan wel met zijn scherpe zijtanden zou knagen. Maar waarom dan net die zachte organen waar niet zoveel vlees aanzit? En waarom zijn er zo goed als nooit sporen van roofdieren?

In ieder geval werd in het begin de verklaring van de vos dan maar aangenomen. Het was tenslotte professioneel advies. Maar ook het bloed was vakkundig leeggezogen uit de aders? En zonder bloedvlekken?
Soms was ook via een klein gat in de borstkas het hart verwijderd. Soms zelfs keurig uit het hartzakje, terwijl dit aansluitend vlies was blijven zitten. Wie kan dat?

Enkele ranchers en getuigen hadden van in het begin lichtgevende voorwerpen gezien in de lucht, vóór of gelijktijdig met de veeverminkingen die nadien bleken plaats te hebben gevonden.

De FBI besloot eerst dat ze zich niet ging bezighouden om politie te spelen. Ze hadden ook geen opdracht om het probleem te onderzoeken. Bovendien werd het gevaarlijk zoals uit de briefwisseling blijkt. Bij veel gevallen waren immers ook zwarte kentekenloze helikopters gezien en de ranchers waren zich beginnen bewapenen. De helikopters waren niet van de politie. Zelfs de FBI wist niet van waar die opstegen en waar ze tankten.
Sommige ranchers schoten bovendien naar de kentekenloze helikopters!

Heden komt het nog voor en over de hele wereld. Het beperkt zich niet alleen tot vee. Ook kleinvee kan getroffen worden en enkele jaren geleden is zelfs een mens zo gevonden.

Er zijn ook veeboeren die tuigen in de lucht zagen die lichtstralen beaamden naar de dieren en dat brengt de hoofdverdachten naar de UFO. Omdat er zelfs vee in bomen hing en ander vee duidelijk van grote hoogte gestuiterd is, lijkt dit dit nog te bevestigen. Soms werden sporen gevonden van een driepoot (landingsgestel UFO?). De pootadrukken waren 14 inch (37 cm) Ook werden er stralingswaarden gemeten.

Het is tot op de dag van vandaag nog steeds een mysterie. Ik herinner me ook van enkele jaren geleden, een op dezelfde manier verminkt menselijk lichaam.
Maar ik neem de vele verdere documenten eens door… daaruit blijkt dat men wel degelijk wist dat ze met “aircrafts” gelift zijn en weer gedumpt.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt