Misvattingen over EMF

Aura Oasis Logo

Misvattingen over EMF

Poltergeist-Therese_Selles

EMF in ghosthunting

In veel Amerikaanse series die over ghosthunting gaan, is de zaak meteen verklaard als ze een EMF (elektromagnetisch veld) van meer dan 10 MGss meten rond de plaats waar bvb. de verwarmingsketel staat of waar toestellen staan die hoge EMF veroorzaken. 10 mGauss (0,001 Tesla) en hoger  zijn dus wel al erg hoge velden. We moeten hierbij wel verschil maken in magnetisme, wat niet mag meegerekend worden en elektromagnetische energie (wisselende velden met frequenties boven 30 Hz).

De paranormale waarnemingen worden dan volgens deze ghosthunters veroorzaakt door de te hoge EMF die hallucinaties zouden veroorzaken en een gevoel van aanwezigheid van geesten veroorzaken.

Als men echter wel goed de juiste kennis heeft, zal men zien dat de experimenten met de Godhelmet (Persinger), vlakbij de hersenen, een veld produceren dat slechts in zeer relaxte toestand na mediatief platliggen op een bed enkele erg zwakkke dromerige gedachten opwekt bij velden vanaf 300 milliGauss.

In de praktijk kan zo’n EMF veld nooit hallucinaties veroorzaken die dan nog altijd spookfenomenen blijken te zijn om de simpele reden dan een waarde van bijv. 1 Gauss (300 mGss begint een beetje invloed te krijgen die niet noemenswaard is en niet aan de relaxte toestand van het experiment kan worden toegeschreven. Dit zijn echter volstrekt onnatuurlijke waarden zijn die zelfs rond veel apparaten die met elektromagnetische velden werken niet voorkomen. Vrijwel nergens ter wereld komen zo’n waarden voor tenzij door een toestel dat puur gemaakt is om dit te produceren.
Niet naast de transformator dus van de verwarmingsketel dus en helemaal al niet als die zich meer dan 50 cm van onze slaapkwabben van onze hersenen bevindt.

Wie dus iets weet over de hallucinaties en wanen “niet alleen te zijn” veroorzaakt door EMF velden, en ook de benodigde waarden kent, kan gerust besluiten dat wat ze in die reality-series daarover beweren gewoon onzin is uit een gebrek aan juiste kennis.

En het is juist uit de kijkers dat de meeste hedendaagse “experts” hun kennis ontwikkelen, meestal erg jonge groepjes.

Verder zijn er nog enkele opmerkingen in die series die gewoon niet kunnen maar de feiten die zich voordoen op de plaatsen die daarvoor bekend zijn, zijn wel juist. Op dit gebied is daar wel iets van te leren.

Het is William G Roll (psycholoog-parapsycholoog) die de eerste keer ontdekt heeft dat er pieken verschijnen op een meettoestel voor EMF op plaatsen waar zich ZEER dichtbij iets paranormaals afspeelt. Het omgekeerde is dus in geen geval juist. Hij is dus de vader van die ontdekking, al heeft hij door zijn ervaring ook wel bepaalde opvattingen moeten herzien of verbeteren. Hij en een aantal andere werkelijke onderzoekers zijn zeker getuige geweest van onverklaarbare voorvallen.

Nog een opmerking die ik moet vermelden bij EMF-metingen is dat EMF meters, gsm’s, walkie-talkie’s en andere niet samengaan. Zo veroorzaakt bijv. een niet in gebruik zijnde GSM in de wijde omgeving een plots aantal pieken in de meting die niets met het onderzoek te maken hebben. Hierdoor wordt het meten volkomen onbetrouwbaar. Er zijn ook huishoudelijke zaken die dit veroorzaken of hoogspanningsleidingen in de buurt of op de buitenmuur van de gevel.

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt