Zwarte magie, voodoo

Categories:

Aura Oasis Logo

Zwarte magie, voodoo

black_magic_woman_santana

Soorten magie en hun effect

Zwarte magie mag dan het meest bekend zijn, toch zijn er veel vormen van magie. Denken we alleen maar aan hekserij, alchemie, voodoo, chaos magie, elementen magie (aarde, vuur, water, lucht), bezwering, vervloeking, Enochiaanse magie, natuurmagie, paganisme, witte magie (healing), kabbala, psi magie, rituele magie, sexuele magie, kruidenmagie, Afrikaanse magie, Indianen magie (zuiveren van negatieve energieën met salie en ritueel), boek der spreuken magie, aanroepen van demonen en elementalen…

Vele mensen vroegen mij al hulp tegen voornamelijk voodoo en zwarte magie. Vaak zijn deze mensen het slachtoffer van verregaande paranoia.
De twee belangrijkse vormen van magie moeten gezocht worden in voodoo of Afrikaanse magie. In het ene geval vereist dit lichaamseigen delen zoals haar, nagels of andere om dan een voodooritueel op te zetten, vaak een pop die naar de beeltenis gemaakt wordt.
Bij Afrikaanse magie worden magische componenten in een zakje gestoken en zo dicht mogelijk bij de woning begraven van het slachtoffer.
Als je het dus uitgesloten acht dat iemand lichaamseigen stoffen van je zou hebben en het uitgesloten is dat er iets tegen je woning is begraven dan ben je waarschijnlijk zo’n complexe theorieën aan het bedenken dat deze te complex worden om aan iemand uit te leggen.

Helaas wordt magie heel vaak gebruikt in de stiekeme wens om zich op iemand te wreken of om zichzelf op een of andere manier te verrijken of een partner te binden. Ook al wend men voor dat men magie alleen wit toepast, men zal ooit wel eens een seksuele of hatelijke wens hebben ook. Het gaat vaak om macht en ego.

Maar werkt het? Voodoo is onderzocht en bleek te werken, al waren de meeste mensen zeer gelovig omtrent de negatieve invloed die op hen uitgeoefend werd. Toch overkwam het ook mensen die niet op de hoogte waren.
Bij andere vormen is de wens vaak groter dan het resultaat. Vervloekingen die gedaan zijn op het sterfbed of bij de galg, uitgezonderd omdat de rusteloze geest deze invloeden dan vaak nog zelf kan uitoefenen in zijn aardgebonden uitgetreden toestand.

Ik ben overtuigd dat de invloed die deze magie kan hebben, vooral afhangt van de mentale vervoering en ervaring en niet zozeer van de gebruikte techniek. Ook zal het resultaat afhangen van de weerstand en het geloof dat optreedt bij de persoon die je wil beïnvloeden.

Ikzelf geloof niet dat de Maya’s ooit betere oogsten hadden door mensenoffers te brengen. Ditzelfde denk ik ook van andere soorten, uitgezonderd zaken waar beide partijen mee instemmen zoals healing.

Het basisprincipe dat achter al deze magie zit is een mentale invloed die men uitoefent op de werkelijkheid. Het principe is dat de gedachte de werkelijkheid schept. Of dit werkt is onmogelijk te zeggen daar het afhangt van wat men wenst en de natuurlijke mogelijkheden of onmogelijkheden om de weg naar succes te banen. Ik denk dat in onze huidige maatschappij niemand nog de mentale energie heeft om zich zo diepgaand met magie bezig te houden dat deze keer op keer succesvol zijn zijn. Het geloof erin heeft meer succes, maar de resultaten?

De theorie zegt dat deze krachten zich uiteindelijk altijd tegen de uitvoerder richten. Dit lijkt te kloppen als we enkele magiers zoals Crowley bezien op het eind van hun leven.
Ook het geloof in het feit dat iemand je kan of probeert te beïnvloeden is erg schadelijk voor de uitoefenaar. Of dat nu werd uitgeoefend of niet, vaak escaleert de bekendheid, zoals we oa zien bij hekserij.

Heden is zwarte magie en voodoo vrijwel uitgestorven op enkele oplichters na. Het bestaat wel nog als religie en als kruidenshop. Je zal vrijwel niemand meer vinden die de zwarte magische kant van magie, voodoo en gelijkaardige nog kan uitvoeren. Het geloof en de cultuur is er immers sterk mee verbonden en in deze tijd zal je geen magiërs meer vinden die het van generatie op generatie zijn overgeleverd en ermee zijn opgegroeid.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt