Psychometrie zelf leren

Aura Oasis Logo

Psychometrie zelf leren

nunci

Helderziendheid

Definitie en voorbeeld

Met helderziendheid bedoel ik geen kaartleggen, I Tjing, pendelen, astrologie, wichelroede, kabbala, numerologie…
Psychometrie is het opdoen van indrukken door pure helderziendheid bij zien of aanraken van een voorwerp, het vertoeven op een locatie of bij een persoon. Natuurlijk mogen deze indrukken geen breedspectrumbevindingen zijn (passe-partouts) of zaken die vanzelfsprekend kunnen afgeleid worden uit het voorwerp of foto. Ze moeten ook hier en daar specifiek genoeg zijn om toevalskansen bijna onmogelijk te maken. Een uitspraak zoals “sportief persoon” is gemakkelijk te gokken maar de woning en de omgeving tot in details beschrijven waar hij woont en dat hij daar problemen heeft met een buur om een bepaalde zaak, is al heel wat anders.

Lang geleden was ik onder de indruk toen een vriend die sterk helderziend is, me zei dat ik het ook in mij had. We deden meteen proeven en die slaagden. Al haalde ik er niet zoveel uitspraken uit, ze waren wel specifiek. Ik dacht echter dat het door bijzijn van mijn vriend kwam.

Jaren later bleek het vermogen voor psychometrie zoals mijn vriend dat gezegd had, geleidelijk aan meer en meer te kloppen. Eigenlijk zou ik hier een voorbeeld van een volledige reading moeten plaatsen zoals ze allemaal opgetekend zijn inclusief de foto die ik gebruikte als inductor.
Ik kan anders toch maar moeilijk over psychometrie spreken als ik het zelf niet wat zou kunnen. Af en toe deed ik openbaar eens een reading in ons forum. Je kan er een zien op http://auraoasis.123forum.be/viewtopic.php?f=6&t=492 Scroll daarvoor naar beneden tot 2 berichten onder de foto.
De gebruikte foto staat enkele berichten hoger. Ik heb er heel veel die allemaal woord voor woord bijgehouden zijn en nagetrokken. Het is echter moeilijk om daar een uit te nemen omdat ze allemaal persoonlijke informatie bevatten die niet openbaar bedoeld is.
Het kan heel stom klinken maar ik weet zelf niet goed hoe deze informatie bij me binnenkomt. De grote kwestie is echter, deze op te vangen.
De tweede kwestie, en met deze vind ik het altijd moeilijk, is het vertalen van de beelden en indrukken naar gesproken taal. Dit vraagt telkens een switchen van bewustzijnstoestand waarna de draad weer moet opgenomen worden. Intussen mogen mijn doorlopende volgende indrukken niet verstoord raken.

Ik denk echter dat iedereen het reeds min of meer in zich heeft. In het tweede deel geef ik een handleiding die je op weg helpt om zelf psychometrie te proberen.

Lessen om het aan te leren

Kan je het leren?
Waarschijnlijk wel al zullen de resultaten altijd wat afhangen van de gave en de ervaring ermee. Een overtuiging dat paranormale fenomenen zoals psychometrie bestaan is wel grotendeels vereist. Die kan je jezelf niet opleggen. Je kan dit slechts bereiken door verkenning van het paranormale studiegebied. Je bent niets met de vele would-be paranormale onderzoekers die enkel ghost-specialisten zijn en verder niets kennen van het paranormale en de geschiedenis. Noem hen maar eens een beroemd paranormaal voorval, of de naam van een wereldberoemde paranormale onderzoeker en je ziet snel hoe schandalig onkundig ze zijn. We moeten natuurlijk geen namen noemen zoals Amityville want dat kent iedereen van de fictieve horrorfilm. Er zijn zeker wel sterke paranormale zaken mee gemoeid, maar het boek en de film zijn fantasie op de waargebeurde feiten.
Voorbeelden van zo’n beroemde personen of feiten die men zou moeten kennen, zijn Maurice Grosse (persoon), Rosenheim (paranormaal zeer goed onderzocht voorval), The Scole experiments en was het voorval van de gezusters Fox nu fake zoals ze bekenden of hoe bewees het zich later toch echt te zijn? Deze zeer beroemde studies zou men als paranormaal specialist tot in detail uit het hoofd moeten kennen.

Mits minder of meer aanleg, zit de kunde van psychometrie apart in onze geest, naast bewustzijn, redenering, associering en onderbewustzijn.
Je bereikt ook geen betere resultaten door mediatieve toestanden.

Ik kan hier geen cursus geven. Dit zou ik wel gedeeltelijk kunnen aanleren in groep. Maar ik kan een voorbeeld geven die je alvast goed op weg zet. Dan rest nog wel veel durf, leren en ervaring. Het is ook noodzakelijk dat de uitgesproken zaken, controleerbaar zijn. Geen wijsheid van geestelijke hooggeëvolueerde levensvormen op een andere planeet die zich om ons bekommeren. Integendeel, zo glijd je af naar een gefantaseerde virtuele wereld.

 • U moet eerst een goede waarnemer leren worden. Bvb: Wat merk je nog op terwijl je dit leest? Hoor je een klok tikken? Hoor je geblaf op de straat? Merk je dat het mooi weer is geworden? Aan wat zit je eigenlijk nog te denken en bij weg te dromen, radio of muziek? Welke instrumenten? enz… Opgelet, het leren waarnemen is essentieel maar het is niet zo dat je de paranormale informatie haalt uit dingen die je met je zintuigen kan waarnemen. Dit zou geen helderziendheid zijn.
 • Je moet verbeelding, beelden, indrukken, bewuste redeneringen leren uit elkaar houden.
 • Hou je geest in het oog.
 • Maak onderscheid tussen wat je ooit hebt ervaren en dingen waar je enkel van droomde.
 • Wat zijn de ware motieven van je drijfveren? Bvb. welke zijn je drijfveren om op reis te gaan?
 • Let op je gevoelens, niet alles komt via beelden.
 • Evalueer de indrukken tov je emotionele gevoelens op dat moment.
 • Train je intuïtie. Leer ze kennen in werkelijke betekenis.
 • Leer vertrouwen op de eerst verkregen gevoelens.
 • Leer intuïtieve beelden, geluid, gevoelens goed vertalen tov. associatieve beelden, die je heel wat anders kunnen willen zeggen. Een kerk kan voor een centrum staan. Daar zat je misschien ooit rustig op een bank naar de drukke wereld te kijken.
 • Leer hersenruis onderdrukken en de werkelijke betekenisvolle indrukken eruit halen.
 • Leer de kenmerken van intuïtieve indrukken kennen.
 • Oefen je met onbekenden. Met bekenden is immers zo goed als onmogelijk omdat je vaste opvattingen en geschiedenis alles omver redeneren.
 • Leer de verschillende dingen als een detective uit elkaar halen en weet de ware betekenis er uit te puzzelen.
 • Als je kan tekenen, doe dit dan.
 • Luister naar je zekerheidsgevoel.
 • Vertaal dit verbaal naar woorden.
 • enz…

Deze oefentechnieken komen voort uit een parapsychologisch onderzoeksprogramma waarbij mensen getraind werden om te leren helderzien.

Mochten er voldoende mensen contact opnemen met een interesse om dit aan te leren en die in de omgeving Gent kunnen komen, kan ik je uit mijn eigen ervaring cursus geven, trainen en coachen met echt controleerbaar oefenmateriaal waarbij een onbekende derde persoon de gegevens kan evalueren. Begeleide ervaring zal hier immers gemakkelijker werken.

   Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt