Over ghosthunters

Aura Oasis Logo

Over ghosthunters

ft14

Paranormaal toerisme?

Sedert een aantal jaren, kort na het verschijnen van de tv-series over allerlei groepen ghosthunters, duiken overal groepjes “paranormale onderzoekers” op. Hun kennis is beperkt tot ghosthunting op commercieel tv-niveau. Ze geloven niet in helderziendheid, psychokinese, niet in reïncarnatie, al zijn daar duidelijke bewijzen voor geleverd. Ze geloven ook niet in een andere lichtwereld na de dood.
Ze gaan hulp bieden waar geesten zijn, maar eigenlijk is het gewoon een attractie want ze kunnen niets doen om bewoners te helpen. Ze proberen de geesten wel enkele trucjes te leren, als er al contact is, want zo gemakkelijk als in de realityseries gaat het niet.

Ze hebben geen kennis van wetenschappelijke paranormale onderzoeken en vaststellingen maar weten het beter. Ze jagen alleen op spoken en noemen zich paranormale experts. Hun kennis is simpel: als er verwondingen zijn zoals krassen zijn het demonen, als ze iets vastgesteld of gezien hebben zijn het geesten en als dit niet slaagt zijn er geen.
Waar veel EMF hangt is de oorzaak van het zien van geesten soms daaraan gelegen, alhoewel dit zeker onjuist is. EMF kan hoogstens een gevoel geven van niet alleen te zijn en het begint maar bij een waarde van 300 mGss vlak bij de slapen aangebrachte bronnen. Zo’n waardes komen gewoon nergens voor. Deze vaak gebruikte verklaring neemt nu echter steeds vaker af want ze klopt ook in geen geval en lost zeker niets op. Ze wordt vaak nog wel gebruikt om na het onderzoek te kunnen zeggen dat het allemaal geen kwaad kan.
En demonen (katholiek) of djinn’s(Moslim) zijn religieuze fenomenen.

Ondanks het feit dat onderzoek naar geesten ongetwijfeld zijn nut heeft, is het slechts een fractie van het paranormale en de achterliggende spirituele gevolgtrekkingen. De werkelijke paranormale fenomenen lijken zich echter wonderbaarlijk perfect bij elkaar aan te sluiten.

Vele ghosthunters kennen vaak niet eens bijv. The global consciousnessproject, synchroniciteiten, holistische verbondenheid, astrale spionage, telepathie bij dieren… kortom de onderzoekingen die nu al jarenlang bezig zijn en effect vertoonden.
Het strafste is dan nog dat ze ook The Scole project niet kennen. HET bewijs van deze tijd voor leven na de dood en geesten. En dat werd onder wetenschappelijk toezicht gedaan.

En die noemen zich experts. Sommige zouden bovendien nog eerder gedane wetenschappelijk onderzoekingen die door talrijke parapsychologische toppersonen gedaan zijn, afkraken…
Men weet niet dat sceptici alles uit hun mouw schudden om dingen te ontkrachten al moeten ze er zelf een frauduleus duplicaat van maken of dingen uit hun mouw schudden. Bijv. zelf geestfoto’s verspreiden die ze nadien “toevallig” kunnen weerleggen!

Er zijn evenwel wel bvb. foto’s gemaakt van overleden verwanten naast hun portret en dat waren uiteraard zeker geen echte geestfoto’s. Het was een fotografische montagetechniek die de klant zelf bestelde want hij moest immers ook zelf een foto hebben van de overleden verwant, anders kon men dit natuurlijk niet maken.

Er zijn ook postkaarten gemaakt waar Pater Pio lijkt te leviteren. Dit is namaak net als de kaart van een grot waar Maria verschijnt. Dit is echter geen bedrog, dit is zo bedoeld om het fenomeen te illustreren welk zich soms bij hem voordeed.

Maar wie zich alleen met ghosthunting bezighoudt, is meer avonturier of ramptoerist dan expert. Hun kennis van algemene paranormale fenomenen, spiritualiteit en alternatieve mogelijkheden is vaak beneden alle peil. En men lost ook niets op.

ps: ik zeg niet dat een tv-reportage van beroemde plaatsen met hun verschijnselen niet interessant zijn om ze te zien.

      Denis

© 2014 Aura-Oasis – Denis Dhondt