Van waaruit evolueren we als we reïncarneren?

Aura Oasis Logo

De eerste incarnatie voor evolutie

Als reïncarnatie bestaat – en daar ben ik van overtuigd – hoe zijn we dan begonnen?
Misschien is dit mijn 600-ste leven maar hoe zag mijn eerste leven eruit?
Zijn we begonnen als mens (Neanderthaler misschien), als dier, als plant of als een stuk rots?

De eerste incarnaties?
Het lijkt me logisch dat we ontstaan als laagst mogelijke levensvorm met bijna geen bewustzijn. Als we planten, mineralen, eencelligen, bacteriën, virussen, lagere diersoorten en de uiteindelijke mens bekijken, zou het onlogisch zijn om bij de aap te beginnen. Als we teruggaan van mens naar eerst denkbare levensvorm lijkt het gemakkelijker logisch te verklaren. De mens is wel een van de intelligentste diersoorten. Zo hebben we er al meerdere levens opzitten. Dan kunnen we ons intelligente dieren inbeelden die communiceren en heel slim lijken te zijn. Een dolfijn en walvis schijnt dat te zijn maar dat laat ik liever over aan biologen om daarover te oordelen. De chimpansee lijkt volgens de laatste experimenten sneller te kunnen rekenen en logisch redeneren dan wij (verbluffende experimenten op touchscreencomputer waar ze de antwoorden moesten aanduiden).

Onderaan de keten zullen wellicht de primitiefste diersoorten zijn, de kwal. Alhoewel die geen hersenen heeft mag je die toch niet onderschatten. Ze hebben wel ogen (nog niet zo lang geleden ontdekt). Ze lijken uitwegen te kunnen vinden dus zijn het denkende wezens. Nog lager gaan we naar diersoorten die vastzitten op de zeebodem en daar langskomend voedsel proberen te vangen. Dit zijn eigenlijk al dierlijke planten. Logisch gezien komen dan planten als lagere levensvorm. Planten zijn een meercellig zeer complex mechanisme met seksuele voortplanting. Meercelligen staan boven eencelligen die nu volgens de laatste ontdekkingen, blijkbaar ook communiceren en paren (zie discovery channel docu “communications”). Met miljarden tegelijk zorgen ze zelfs voor lichtuitstraling in de zee in paringstijd. Bij de eencelligen is alles begonnen.

Vóór de eencelligen kan er niets bestaan gezien die blijken over een bewegingsmechanisme te beschikken en wel degelijk blijken te weten wat ze doen. Ze kunnen geen product zijn van evolutie omdat ze geen enkel onderdeel kunnen missen omdat ze dan niet zouden kunnen bestaan. Als hun motor niet draait (zie het als buitenboordmotor die een zweepstaart doet draaien en er ook mee stuurt), dan vallen ze op de bodem en kunnen zich niet meer voeden. De motor bestaat uit minimaal 16 delen, geen enkel onderdeel mag gemist worden. En natuurlijk ook hun scheikundige fabriek niet die mineralen en stof samen met licht kan omzetten in energie. De eencellige zorgde er miljarden jaren geleden voor dat er een atmosfeer ontstond door giftige oceanen om te zetten. Het splitsen van moleculen is een proces dat wij zelfs nog niet kunnen nadoen en ook het maken van vele soorten moleculen krijgen we niet gedaan zodat vele soorten medicijnen een plantaardige substantie gebruiken. Men kan bijv. morfine-achtige stof maken die erop lijkt in atoomstructuur maar krijgt het niet gedaan om de morfinemolecule correct na te maken.

De eerste energiebronnen om alles te creëren van in het begin is licht. De eencelligen slagen erin om met licht voedsel en zuurstof te produceren waarmee andere levensvormen mogelijk werden. De aarde was eerst puur vulkanisch gif en gas. Dan was er intelligentie nodig, niet alleen om de eencellige gemaakt te krijgen, maar ook om van eencellige op het idee te komen te evolueren naar hogere mechanismes met meer cellen. Darwin spreekt in zijn evolutie dat andere soorten uit mutaties zouden zijn ontstaan. Maar de natuur, vernietigt mutaties door het weinig levenskansen te geven en door de voortplanting meestal te blokkeren. Tenzij het een geslaagde doordachte metamorfose is. En die doordenker is “de natuur”.

Het is een woord dat we zo gemakkelijk en als vanzelfsprekend in de mond nemen, maar het is de universele intelligentie die in alles zit. Zelfs het atoom is een natuurproduct samen met tijd en ruimte. En zo werkt alles wonderbaarlijk samen in die intelligente natuur. Weet je dat indien ook maar één constante (zoals bijv. de lichtsnelheid, de constante van Planck), maar een klein afwijkingske zou hebben, zou onze hele kosmos instorten! Zo precies loopt dit hele klokmechanisme. We zeiden daarnet dat de eencellige alles wat leeft ontsteekt. Juist en met behulp van LICHT!!! Licht is het ultieme wonder. Het foton (lichtdeeltje is het enige deeltje dat geen rustmassa heeft, geen antideeltje, geen vervaltijd en wiskundig perfect is) In het leven na de dood hebben we de sferen waar we van zeer lage sferen waar het koud is, donker is en waar men er niet in slaagt te bewegen evolueren tot hogere. Iedere sfeer heeft hier eigenlijk zijn gelijkenis. Het laagste organisme op de bodem van de oceaan leeft er zonder licht, warmte (weinig) en kan zich niet verplaatsen. Het leven is er heel moeilijk. Volgens overleveringen van gidsen van gene zijde verloopt het dus zo. De kosmos met zijn natuur zou je dus het bindende mechanisme kunnen noemen dat de scheppende vermogens heeft samen met licht. Dit = natuur. De wil te leven en te evolueren. De wil te worden en te bestaan. Een gedrevenheid tot creatie. Misschien evolueren we in een soort omgekeerde tijd terug naar dat creërend organisme en gaan we na onze evolutie dus deel uitmaken van de natuurlijke schepper.

De natuurlijke drift en creatie = GOD

	 Denis

© 2009 Aura-Oasis – Denis Dhondt