Vreemde geestverschijnselen

Aura Oasis Logo

Vreemde geestverschijnselen

a4demon

Geestverschijnsel of schizofrenie?

Ik ga hier proberen enkele aparte geestverschijnselen te beschrijven die een twijfel laten bestaan tussen psychisch en fysieke oorzaken. Hier is er alvast één.
Toen ik opgebeld werd omwille van vreemde verschijnselen thuis die volgens hen op een aanwezigheid leken, was zoals gewoonlijk de eerste vraag die ik mezelf stel, de betrouwbaarheid van de bron. Er zijn er immers die een psychotische stoornis hebben en daardoor hallucinaties doormaken die ze gaan koppelen aan eigen verklaringen. Zo’n eigen verklaring is bijv. de waan dat velen rondom hen een complot smeden en voodoo of zwarte magie toepassen waardoor hun allerlei onheil treft door stiekeme achtervolgingen.
Maar er zijn er duidelijk ook die verschijnselen waarnemen en er stemmen bij horen die niets te maken hebben met enige psychiatrische stoornis.

De belster legde uit dat er vreemde verplaatsingen waren in huis en dat veel energie uit warmte weggetrokken werd. Ze werd ook lastig gevallen doordat ze letterlijk het vuur aan de schenen gelegd werd. Dit was duidelijk het ernstigste verschijnsel.

Iemand kan nu wel stemmen horen en dat is vrij bekend, maar iemand die lastig gevallen wordt (en meestal ook stemmen hoort) is al moeilijk begrijpelijker. Het lastig vallen gaat meestal dan nog om seksuele handtastelijkheden, aanrakingen van bijvoorbeeld het been en nog andere. Dit komt vrij regelmatig voor maar wordt vaak teruggehouden om ermee naar buiten te komen.
Maar het branden van de benen had ik nog niet gehoord.

Zowel de vader als de vrouw stonden er toch op dat ik eens zou langskomen en ik zou proberen in contact te komen met een mogelijke aanwezigheid. Daarvoor moesten enkele mensen mee om dit spiritistisch contact te kunnen bewerkstelligen, indien het daar van toepassing zou zijn.

Het was niet de eerste keer dat ik mensen met “psychotisch ogende klachten” probeerde te helpen. Meestal is het mogelijk in contact te komen met de kwelgeest van de stemmen waarbij in sommige gevallen de doorgekregen informatie dezelfde was als de doorgekregen stemmen. Dit had nooit problemen opgeleverd.
Deze beschouwing verdient zeker nadere studie. Tenminste als men dat kan doen met open mind voor psychische verschijnselen.

Het eerste dat in dit geval merkwaardig was, was dat de getuigenissen van zowel de vader als de dochter consistent waren en beiden dus hetzelfde vertelden. De dochten zou mogelijk psychotische waarnemingen kunnen hebben, maar dat de vader dit ook zou hebben lijkt me al moeilijker. Ook verklaarden ze fysieke verschijnselen waargenomen te hebben zoals de gietijzeren kachel die onverklaarbaar snel afkoelt terwijl deze nog brandde. De kachel deed dit ook niet dagelijks maar soms. Iets ging dus met de energie gaan lopen.
Dan werden nog geluiden waargenomen, waren er nog voorwerpen die zich verplaatsten en werd soms ook een ijzige koude gevoeld.

Een gevoel van een ijzige koude tocht is welbekend. Minder bekend is een uitgesproken plaatselijke temperatuurstijging, maar deze komt ook wel voor, zei het veel zeldzamer. Waarschijnlijk gaat het om een uitwisseling van energie waar er eerst warmte werd onttrokken.

Maar iemand die een hevige hitte aan de schenen voelt had ik nog nooit gehoord en ik wist ook niet goed of ik dit voor werkelijkheid kon houden. Toch zijn dergelijke gebeurtenissen en gevoelens, voor wie ze meemaakt een werkelijkheid, wat ook de oorzaak of diagnose is.
Die tijd bestonden nog een thermische camera’s maar heden zijn er daarmee zeker ook al zo’n fenomenen van plaatselijke temperatuurstijging geregistreerd.
Die avond moesten we daar met een team spiritistisch contact proberen maken. Daartoe had ik speciaal anderen meegevraagd, teneinde met voldoende te zijn voor de kring ter plaatse.
Iemand kwam door die verantwoordelijk zou zijn en we probeerden te bekomen dat hij de vrouw gerust zou laten en deden een eerste poging om deze te laten overgaan.
De sessie was heel vlot gegaan via een heel goed medium die dus erg goed ontving. Met haar erbij kwam de communicatie razendsnel door, zo snel dat het moeilijk te volgen was om op te schrijven. Alhoewel de situatie daar gekalmeerd leek, bleek nadien het medium zelf lastig gevallen te zijn geweest. Dit was echter de eerste keer dat zoiets ooit gebeurde.

Nu was zij het immers die gebrand werd aan de benen en erop wees dat het geen lichte gewaarwording was geweest maar iets heel ernstigs, zoals de vrouw dus ook probeerde duidelijk te maken. Het medium was iemand die helemaal niet fantaseerde.

Ze kon er dus alles behalve mee lachen, al hadden we al zoveel mensen geholpen, al was dat vaak op eigen gebieden die persoon na persoon specifiek zijn. Elke zaak was dus een andere al kwamen contacten met plotse overledenen vaak voor.

Het had enkele weken geduurd eer ze van die folterende brandende benen, “alsof ze in brand stonden” , afgeraakte.

Hoewel de verschijnselen volledig verdwenen waren wou ze het niet meer wagen. Het was “serieus” geweest. Zij had letterlijk de kwelgeest meegekregen naar huis en haar eigen kwellingen hadden haar overtuigd dat dit feit authentiek was en geen “stoornis” van de vrouw en haar vader die er ons voor opbelden.

Ik heb nog andere gevallen gehad die psychisch gediagnosticeerd werden maar die wel degelijk een fysiek karakter hadden en externe geestverschijnselen. Maar deze zijn voor een volgende beschrijving.
Het feit dat hier drie personen wanen zouden hebben, kan op basis daarvan worden uitgesloten. Er was wel degelijk iets aan de hand.
Er bestaat geen twijfel over dat zuivere geestverschijnselen en poltergeistverschijnselen bestaan. Het is echter moeilijk te geloven als je ze niet zelf hebt meegemaakt en waargenomen.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt