Tijdsreis aan gene zijde

Aura Oasis Logo

Tijdsreis aan gene zijde

seance8

Een experiment na de dood

We achten het allen gewoon dat we allen na een lang leven onze pensioenleeftijd bereiken tot we een of andere ziekte krijgen en oud sterven. Dat dit voor de ene 60j is en voor een andere 105 nemen we voor logisch aan. Maar soms is onze aardse verschijning heel wat korter.
Zo verging het een 21 jarige in onze buurt die ik heel goed kende en waar ik bij de ouders erg regelmatig over de vloer kwam.
Op een nacht geraakte hij betrokken bij een zeer zwaar ongeval dat hij niet overleefde. Aangezien hij hier bij mij ook regelmatig over de vloer kwam, wist hij dat ik de vzw aura-oasis runde met actieve avonden met sprekers of helderzienden. Hij wist zonder meer ook dat we spiritisme deden en had al meegedaan.

Ik verwittig evenwel voor spiritisme ook via de site, want je moet zeker ervaren personen hebben. Die ervaringen leer je niet van papier, dat evenwel de theoretische kennis kan helpen. Maar kennis is zeker vereist omdat je zonder het te beseffen, gevaarlijke zaken kan doen. Het meest voorkomend is met een ongewenste gast blijven zitten. Slechter is het als iemand stemmen gaat horen of bezeten geraakt. Deze dingen zijn moeilijk om te keren en je gelooft ze maar echt als je zo’n gevallen hebt meegemaakt. Dus het is een heel verraderlijk gevaarlijk speeltje. Zolang het spiritisme maar geknoei is, kan je jezelf alleen maar bang maken, maar als er echte contacten zijn, moet je zeker spelen.

In die periode dat hij verongelukte, experimenteerde ik al vrij lang intensief met spiritisme om er uit ervaring achter te komen of het wel degelijk contact na de dood was en of dit wel de juiste verklaring is voor de verkregen informatie. Vele sessies zou je kunnen verklaren met onbewuste kennis van de deelnemers die onbewust uit onszelf naar boven komt. Soms kwam echter iets door dat geheel onverwacht juiste informatie verstrekte omtrent iets wat niemand kon weten. Maar hiermee weet je nog niet of het werkelijk contact na de dood is. Omdat er heel veel theorieën zijn die je in boeken kan lezen en er heel wat verschil in mening bestaat omtrent dit fenomeen, moest ik dit verkennen door praktische ervaring. Dit blijkt complexer dan gedacht want iets kan ook onbewust helderziend verklaard worden. Het antwoord of het al dan niet contact met een overledene is, is niet simpelweg ja of nee maar er zijn sessies die alleen met leven na de dood verklaard kunnen worden. Een en ander ligt vooral aan de sessie zelf.

Ook wilde ik toen nog graag weten wat er allemaal mogelijk is met spiritisme.

 • Weten zij meer dan wij?
 • Waar bevinden zij zich?
 • Wat kunnen ze minder of meer dan ons?

Ook hierbij is het antwoord voor ieder geval verschillend. Het ligt er bijvoorbeeld ook aan hoe ze overleden zijn en welk karakter ze hebben.
Hierdoor is de materie complexer dan gedacht als je de juiste antwoorden wil weten en wil dat de sessie vlot functioneert. Hierbij ben je bovendien erg afhankelijk van wie doorkomt en je bent het best af als de persoon een bekende is die zelf interesse had in het paranormale. Daarmee kan je dan immers mogelijkheden verkennen.

De verongelukte was al enkele keren doorgekomen en had zich bewezen aan zijn ouders die daardoor overtuigd geraakten. Dit dempte hun verdriet omdat ze nu wisten dat ze elkaar niet kwijt waren.

Naast mogelijkheden met spiritisme zijn er ook onmogelijkheden. Zo kan je een overledene niet tot deelname vragen, maar moet die zelf komen op de juiste plaats en moment, ook al ging dat 2 keer ervoor probleemloos. Ook is de kwaliteit van ontvangst niet altijd perfect.

Een overledene kan op twee manieren doorkomen. Via een helderziende die waarnemingen van de overledene voor familieleden doet, of via seances. De helderziende ontvanger werkt het best maar daarbij is het moeilijker om tot een conclusie te komen of je het helderziend opvangt of werkelijk doorkrijgt van de overledene zelf. Over de indentiteit van de overledene betreft de informatie, is hierbij wel gemakkelijker zekerheid te verkrijgen.
Methodes via automatismen, zoals ouija, tafelseances en automatisch schrift hebben dan andere voor- en nadelen in mogelijkheden. Sommige zaken kunnen zekerder doorkomen als zijnde een echte manifestatie van de overledene zelf. Ook zijn soms fysieke zaken mogelijk.

Hij had zich door persoonlijke uitspraken voor zijn ouders al bewezen, maar hij kwam niet ALTIJD bij iedere sessie door en als hij doorkwam was de vraag hoe storingsvrij dat was. Ook slaagde hij erin ons te overtuigen dat hij het was, dat het niet onze onderbewuste kennis was, en dat hij persoonlijk voortbestond.

Pas met ideale condities kun je besluiten trekken en stof leren omtrent het leven na de dood.

 • Hoe vertellen zij wat er na hun dood gebeurd is?
 • Hoe luidt hun bijna doodervaring?
 • Wat kunnen en wat mogen ze zeggen?

Ze weten ongetwijfeld veel meer dan iemand die terugkeerde van een bijna doodervaring. Ook kan je in zo’n gevallen de theoretische “waarheden” natrekken die je overal kan lezen. Zo zitten er vooral vele “kenners” op internet die alles weten maar zo goed als geen vruchtbare ervaringen hebben gehad. Laat staan, ervaringen die ook de kritische waarnemer overtuigen. Hiertoe zijn immers heel veel sessies nodig en moet je heel veel zaken proberen.

Een van de diepere spirituele consequenties die zich vermengen met leven na de dood, is alles omtrent reïncarnatie, de levensles, de aard van gene zijde en waar ze zich bevinden.

Hoe ervaren zij bijvoorbeeld tijd?
Tijd is iets typisch aards. Wij kunnen ons niet voorstellen dat tijd niet zou bestaan. Mensen met een bijna doodervaringen zeggen immers dat ze heel hun leven minutieus hebben ervaren in een levensfilm op enkele aardse seconden. Daarbij hebben ze zoveel implicaties zelf ervaren die ze bij anderen veroorzaakten door hun aardse daden dat dit hun meer dan een leven zou vragen om dit allemaal terug te zien en te voelen.

Als je een overledene of een bijna doodervaarder over zijn levensfilm bevraagt, lijkt dat echter een kwetsbaar persoonlijk iets te zijn geweest dat hun voorgoed veranderd.

Maar sommigen zien hun levensfilm niet in chronologische volgorde maar alles tegelijk. Toch ervaren ze alles zeer diepgaand en pakkend. Soms zijn de zaken die ze zien gebundeld per aard.
Men ziet de oorzaak van hun actie en de gevolgen die dit had op de betrokken personen maar ook op hun omgeving. Ze ervaren hun fouten met heel veel diepgaand inzicht en dragen die pijnlijk of bevredigend mee als levenslessen om in het vervolg niet meer te maken. Dit houdt ook in “in een volgend leven”, want anders heeft dit geen zin.

In de uitgetreden toestand, de toestand waarbij men meestal bij spiritisme aanwezig is, kan men zich dus naar de plaats van de seance begeven. Soms vanaf gene zijde, soms vanaf hun locatie uit hun aardgebonden toestand. De aardse geesten komen het gemakkelijkst door. Deze kan je ook vragen waarom ze niet zijn overgegaan en ook daar zijn verschillende persoonlijke redenen voor.

 • Maar als iemand zich door de gedachte aangetrokken zo kan verplaatsen, kan hij dat dan ook in tijd? Stel dat de seance volgende week doorgaat op locatie x. Kan men zich daar dan naartoe bewegen of is de aanwezigheid zuiver toevallig?
 • Kan men vanuit het leven na de dood, vorige incarnaties zien?
 • Kan men van gene zijde nog meeleven met de familieleden of vrienden die men hier op aarde achterlaat?
 • Op welke manier kan dat?
 • Welke zijn de beperkingen en de mogelijkheden?

Op deze en meerdere vragen probeerde ik antwoord te krijgen op een betrouwbare manier.

Na enkele contacten met hem, waarbij we eerst de ouders overtuigd hadden die nadien ook zelf hadden deelgenomen en hun eigen vragen stelden, besloot ik om enkele zaken via hem te weten te komen omtrent tijd. Hij had immers tijdens zijn leven zelf veel interesse gehad om het paranormale te verkennen.

Blijkbaar wist hij niet alles van de mogelijkheden van het leven na de dood en zo vertelde ik hem dat hij zich niet alleen kon verplaatsen door zijn gedachten, maar hij zich ook in tijd kon verplaatsen door zijn gedachten.
Hij besloot dit te proberen. Daarbij zou hij dan ook telkens weer terug moeten afstemmen naar de plaats en het tijdstip van de huidige seance om terug te keren.
Dat bleek redelijk te lukken. Het was vooral opmerkelijk dat hijzelf heel verrast was van de mogelijkheden. Hij reageerde enthousiast bij zijn ervaring. “Dit is fantastisch” zei hij nadat het bleek te lukken. Hij kon deze tijdsreizen echter niet alleen doen en had altijd iemand bij zich. Hierbij bleek dat hij niet veel mocht zeggen omtrent dingen die nog te gebeuren staan maar hij had zaken in de toekomst gezien.

Achteraf gezien blijkt deze informatie consistent met wat mensen bij een bijna doodervaring getoond is ivm hun toekomst die ze nog moesten beleven waarom ze moesten terugkeren. Zij kregen slechts herinnering mee van de toekomst die hun niet zou beïnvloeden van hun levenskeuze. De rest is hun weer uit het geheugen gewist.

Maar door dit experiment wisten we dat er meer mogelijk is dan enkel de toekomst van eigen leefomgeving verkennen. Hij bleek zowel naar het verleden als naar de toekomst te kunnen gaan.
Maar let op, ook dit is verwarrend want het is slechts een verkenning in tijd op ons aards niveau. Dit verklaart echter wat het inhoudt dat er volgens bijna doodervaarders daar “geen tijd is”.

Nog even moet ik wel vermelden dat bij spiritisme, twee soorten overledenen doorkomen. In de eerste plaats zijn het vooral geesten die hier zijn blijven ronddolen. De tweede soort zoals hier het geval, is vrij zeldzamer. Men moet immers van gene zijde naar hier afreizen. En daar moet men echt wel belang bij hebben en de mogelijkheid. Anders blijft men aan gene zijde en staat men vandaar bij.

Uit de mogelijkheid om de tijd te verkennen kunnen we ook besluiten dat het mogelijk moet zijn dat men voor zijn incarnatie de toekomst onbewust kan kennen, waarna deze herinnering weer gewist wordt. Zo verdwijnen de meeste dromen ook weer in ons onderbewustzijn zonder bewuste herinnering.

Maar is de aarde, onze droom hier? Gene zijde blijkt immers de ware thuis te zijn.

   Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt