Een ingezonden UFO-ervaring

Categories:

Aura Oasis Logo

Een ingezonden UFO-ervaring

ufo-erv1Het was winter en wij waren te gast bij mijn zuster die in de X-straat woonde te Evergem – Kluizen. (vanwege privacy is adres uitgedaan) Wij hadden, ik en mijn echtgenoot een camionette gehuurd en waren daarmee naar de X-straat gereden op bezoek. Toen wij besloten van huiswaarts te keren was het inmiddels donker geworden en hebben we onze weg naar huis aangevangen, ik denk rond 20 uur.

We starten ons camionette, een diesel, en reden langzaam de baan op (spiegelstraat) naar het dorp toe langs de smalle binnenweg aan de ene kant de bomen en aan de andere kant de gracht, goed voor een wagen of voorzichtig mochten er twee wagens van verschillende richtingen komen, om langs te kunnen rijden.

Toen we ongeveer 250 meter aan het rijden waren begon de wagen plots snelheid te minderen waarop ik tegen mijn echtgenote de opmerking gaf of er wel nog diesel in de tank was, hij antwoordde “ja ik heb juist nog getankt”, “ik weet ook niet wat er nu scheelt, wat is er nu met die camionette weer aan de hand”.

De camionette vertraagde nog meer terwijl mijn echtgenote probeerde van nog meer op het gaspedaal te duwen, maar geen baat, hij wilde niet meer vooruit.

Plots kwam vanuit ons dasbord, en wel vanuit alle metertjes die een ruitje had met cijfers of wijzers of wat dan ook een fel blauw licht,ufo-erv2 ook uit alle knopjes van de wagen van het dashbord, ook kwam het blauwe licht uit de radiodisplay, alles was blauw in de camionette.

Wij stelden ook vast dat we niet meer naar buiten konden zien, alles was plots pikkedonker. We konden normaal in die omgeving bij avond, dus als het donker is altijd de bomen zien, de huizen, en de waterkant in het voorbijrijden, zelfs in de verte het landschap. Nu zagen we niks meer buiten, het was alsof we in een tunnel reden waar het pikdonker was, niks konden we buiten zien, helemaal niks. Na enkele ogenblikken schoot de camionette plots vooruit, alles was weg, we zagen terug buiten en er was helemaal niks te zien of te horen. Wij zijn rustig met heel veel vragen naar huis gereden en vragen ons nog tot op heden af wat dat kon geweest zijn……. Ook later hebben we daar terug een ervaring opgedaan met het plotse licht boven mijn echtgenoot zijn hoofd die plots weer opging en verdween.

© 2003 – 2004 Aura-Oasis – Denis Dhondt