Het materiële en andere verworvenheden bij de bijna doodervaring

Aura Oasis Logo

Het materiële en andere verworvenheden bij de bijna doodervaring

the_beginning1

Het inzicht bij de bijna doodervaring

Toen ik stierf besefte ik hoe waardeloos iets kan zijn waar men zijn aandacht tijdens zijn leven aan besteedde, zoals bvb. de lederen zetels in een auto. Je bent niets met die parade of met dat comfort.

Wat je materieel verworven hebt kan je niet meenemen. Hoe luxueuzer men leeft , hoe harder de confrontatie als het einde nadert.

Na de dood kan je ook geen gebruik maken van het feit dat je een voorname functie hebt en het dus wel voor het zeggen hebt. Je bent ineens niets meer dan gelijk welke andere, tenzij die andere zijn leven vergooit heeft, of er een andere voor laten opdraaien heeft. Vaak heeft degene die macht, aanzien en weelde kende dat vaak gedaan door anderen uit te buiten, min of meer corrupt te zijn, zich laten gelden, altijd het eeuwige gelijk opgeëist of zich duur laten betalen heeft.
Na de dood is men dus zo gekend door andere overledenen en kan mijn zijn macht en status niet meer laten gelden.

Wie heel zijn leven verwerkt heeft voor het materieel gewin, (zoals bijv. een bakker die iedere morgen om 5 uur al brood stond te bakken en nooit vakantie heeft genomen) en die op zijn 65 daar een grote villa mee bouwt, beseft bij 75 dat hij dat niet meer kan onderhouden. Als men overgaat moet men alles loslaten. Men kan niets van dat leven meenemen.

Als we bij het licht zijn krijgen we te horen dat kennis belangrijk is en daarmee bedoelt men vooral levenswijsheid, inzicht in wie we zijn en wat we hier doen. Jezelf en anderen leren liefhebben zorgt dat je ook waarde hebt voor anderen na de dood en bij volgende incarnaties. Spirituele kennis die door inzicht via ervaring is verkregen, het vermogen met moeilijke situaties te kunnen omgaan en begrip krijgen van geestelijke kracht, intuïtie en dergelijke, die zijn waardevol.

Ook dingen die je kan meenemen in een volgend leven. Inzichten, levenslessen, zelfredzaamheid, begrip dat je verder komt door sociaal te zijn. (niet het type sociaal zijn als anderen het moeten betalen of voor werken)

Er zijn ongetwijfeld nog andere zaken en daar ben ik nu over aan het nadenken.
Creativiteit, kunde en vaardigheden, scheppende vermogens, intuïtieve ideeën en gelijkaardige kunnen we ook meenemen.

Werkelijk rechtvaardigheidsgevoel ipv. rechtskennis…

Kennis van leven na dit leven en een juist begrip van de werkelijkheid…

Met onszelf leren omgaan in deze omgevingen en bij moeilijkheden. Anderen begrijpen.

Wie sterft met geld en status, maar geëerd wordt met vals respect en die aanblik genoot vanwege zijn Jaguar…. die komt voor een voldongen feit te staan.

      Denis

© 2014 Aura-Oasis – Denis Dhondt