Collega via ouija

Aura Oasis Logo

Collega via ouija

ouijaseance

Spiritisme

Doorheen zo’n 30 jaar spiritisme heb ik bijzondere gevallen meegemaakt. Ik deed dit aanvankelijk experimenteel, uitzoekend wie of wat nu eigenlijk antwoordt. Het blijkt nog niet zo eenvoudig te zijn om uitkomst op deze vraag te krijgen.

De meeste gevallen zouden kunnen verklaard worden door automatische gezamenlijke bewegingen die onbewust woorden spellen. Het wordt bemoeilijkt om het het uit te zoeken wat de juiste verklaring is, omdat er wel meerdere sessies zijn die niet echt goed lukken. Ook moet je wel degelijk altijd naar een bewijs werken. Liefst ook naar informatie die controleerbaar is en die niemand kent.

Als de planchette beweegt, het glas schuift, de tafel danst, een hand automatisch schrijft of het kruis en bord letters aantikt die moeilijk te begrijpen woorden of zinnen spellen, heb je daarom niet automatisch ook een goed contact.
Vaak hangt het contact af van de deelnemers en de personen die rond hen aanwezig zijn. Dat zijn niet altijd hun naaste verwanten maar soms personen die je niet verwacht maar na lange tijd van spiritistische contacten toch ineens begrepen kunnen worden.

Ik heb veel gevallen meegemaakt die buiten verwachting een verrassende uitkomst hadden en een van die niet te verwachten bewijskrachtige gevallen is bijvoorbeeld het volgende:
Bij een belangrijke sessie waarbij ik contact trachtte te zoeken voor mensen die een verwant verloren hadden, kwam steeds een aantal storingen voor die de sessie in geloofwaardigheid echt afbraken.
Zo kwam er bijvoorbeeld een naam door die beweerde een collega van mij te zijn en die zelfmoord zou gepleegd hebben. De naam kwam me langs geen kanten bekend voor. “Collega” en “opgehangen” kwam pas later voor nadat ik de naam opzijgeschoven had. Maar de betrokkene bleek niet graag op te geven.

Toch drong dit telkens door tussen het gezochte contact voor de verwanten van de mensen die daarvoor afgesproken hadden. Het werkte als een stoorzender. Iemand die wilde doorkomen maar niet gevraagd was. Bovendien kende ik deze “collega” onder zijn genoemde “naam” niet.

Zoals altijd, noteerden we letter na letter van alles wat aangeduid was. Ook hielden we constant de werking in het oog omdat je daaruit vaak kan zien of er wel contact is, of er slechts een hoop pogingen tot contact gemaakt worden. Bij het laatste zullen de aangeduidde letters vooral in de war brengen en kan het bijvoorbeeld zo stuntelig traag gaan dan je naar mijn ervaring kan aannemen dat je niets hebt. Je kan net zo goed stilleggen.

De echte contacten verlopen meestal vlot en snel. Ook hoor je niet altijd wat je verwacht en zeker niet wat je wil of verwacht te horen. Toch zullen de antwoorden juist blijken te zijn. Ze kunnen zelfs verkeerd lijken. Maar vaak zijn ze onbegrepen en blijken ze pas later ineen te vallen.
Maar er zijn meer “complicaties”. Een voorbeeld ervan is dit wat ik hier vernoem, de storing van iemand die mij “collega” noemt.

Bij mijn weten kende ik geen collega met die naam. En die zou zich ook nog verhangen hebben. Ik brak mijn kop maar kon daar echt niet bij.
Ook poogden we de ouija bij de gevraagde personen te houden en werden deze andere boodschappen dus als vervelende onderbrekingen gezien.

Ik werkte al meer dan 10 jaar aan de updates van de gemeentelijke website bij het gemeentebestuur. Op die site stonden toen nog 3350 pagina’s die ik alleen bijhield inclusief de formulieren, opvraagbare documenten, nieuwe pagina’s, scripts enz… Daarna werd de website uitgegeven maar de site is ook enorm gekrompen en je vindt geen 5% meer van wat er vroeger allemaal stond en wat dus natuurlijk ook bijgewerkt moest worden. Nu hoef je geen kennis van websites bouwen meer te hebben maar vraagt het wel evenveel en zelfs nog meer handen.

Ik kende op het hele gemeentehuis niemand met die naam die zich verhangen had. Toch niet dat ik wist want er waren er veel die er slechts kort werkten. Maar deze zou er dus al lang werken. Er was een voortdurende personeelswissel die je ongezond kon noemen. Maar toch, als het iemand moest zijn die ik gekend had, dan zou ik die naam zeker nog weten.

Dit deel van de sessie werd dus onbegrepen en als onjuist gemarkeerd. Maar een tijd later begon ik mij dingen af te vragen toen er een nieuw onverwacht overlijden was, maar niet uit het gemeentehuis zelf maar wel van ander gemeentepersoneel.
Ik begon me de naam terug af te vragen en hoorde opeens van iemand die zich had verhangen en die me bekend was. Ik kende echter enkel zijn bijnaam goed zoals hij altijd door iedereen genoemd werd. Zijn echte naam werd nooit gebruikt.

Toen begon ik na te denken en ging ik op zoek naar zijn echte naam. Tot mijn verrassing bleek die naam te kloppen en was het idd een collega van me. Maar aangezien ik daar bijna nooit mee in contact kwam en ik die enkel bij de naam kende waarmee men hem aansprak en vernoemde, had ik nooit kunnen denken dat hij bij mij zou doorkomen op een sessie die bovendien niet bij mij thuis werd gehouden. Hij werkte ook nog eens in een totaal andere dienst waar ik niet op gedacht had.

De tekst die eerst als storende mysterieuze fout werd beschouwt werd herlezen en idd, dit had zin. Het was idd ook niet zo lang geleden dat die zelfmoord gebeurd was en ik had er pas nadien van gehoord.

Wat ik met dit voorbeeld tracht te zeggen is dat het wel heel gemakkelijk is om veel sessies “psychologisch en motorisch” te verklaren maar er toch af en toe speciale gevallen tussen zitten die achteraf iets onbekends bevestigen.
Ook had ik in die sessie vooral de notities genomen en dus zelf bijna niet meegedaan en hoe konden de anderen daarvan weten, inclusief zijn naam?

Af en toe zijn er dus spiritistische contacten die een meerwaarde hebben. Pas na heel veel jaren heb je zoveel meegemaakt dat je kennis verwerft die je uit niets kan leren. Veelal is het bij het begin van zo’n experimenten, soms gewoon verrassend dat er beweging is en lijkt dat overtuigend. Na een aantal sessies rijst twijfel.
Dan kan het heel veel jaren duren eer men echt vat op het systeem krijgt waarbij men alles gaat doorzien en er dus optimaal nut kan uit halen.
Dit heeft dan nog niets te maken met het vlot werken. Dat ligt aan andere factoren.
Ik kan hier wel nog een aantal nog veel merkwaardigere gevallen bovenhalen maar echte kennis en techniek kan ik niet op papier zetten. Ik kan enkel wat geschiedenis en wat merkwaardige gevallen vertellen.
In de praktijk kom je echter soms dingen tegen die alleen op het moment zelf enige waarde hebben voor wie geïnteresseerd is, met uitleg en voorbeelden die echt wat bijbrengen. Dat leer je niet uit een boek maar enkel uit eigen ervaring.

Ik wou hierbij wel waarschuwen om je toch niet te lichtzinnig aan deze dingen te wagen. Ik wordt wellicht bij problemen wel aangeschreven en ken er dus wel heel veel. Ook heb ik er veel zelf meegemaakt.
Ik heb nog lessen gegeven daarin, die gevolgd werden met een soms jarenlange praktijkkans. Reken bij problemen maar niet teveel op volksmiddeltjes. Ze helpen niet. Tenzij het om iets ingebeeld gaat en er eigenlijk niet zo veel aan de hand was.
De personen die les volgden waren bijna zonder uitzondering altijd personen die al lang met allerlei paranormale interesses vanalles bestudeerden. Die dus een langere natuurlijke interesse hadden. Jongeren zonder eerdere basiskennis zijn me zuur opgebroken MET gemelde problemen die ze bij anderen veroorzaakt hadden en aan zo’n zaken begin ik niet meer. Men meent wel dat men veel weet en wil soms nog eens eigenwijzer zijn ook.

Maar het grootste gevaar is nog psychiatrisch! Een terugkeer is zonder kennis van zaken uit dergelijke toestanden niet mogelijk! Dus vergooi je leven niet maar zorg altijd dat je het zo veel mogelijk samen met ervaren personen doet die er praktijkkennis van hebben.
En zoals met vele specialisten heb je er die ineens heel veel weten over ghosthunting, wat nu populair is, maar zich daarvoor nooit voor iets paranormaals geïnteresseerd hebben en daar ook niets van kennen. Hoe kan je dan zo snel specialist worden van zaken die er allemaal slechts deeltjes van zijn?

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis