Tips bij het opnemen van bandstemmen of EVP

Nuttige tips om succesvoller EVP op te nemen

Kies je methode

Er zijn meerdere methodes om stemmen van overledenen op te nemen.

Methodes die ik zelf nooit gebruik zijn via een ghostbox, die dingen met databank, heel veel echo en nagalm die constant het geluid heroverschrijft. Als er al iets weerklinkt dat een mogelijk antwoord zou kunnen zijn, houdt dit vaak geen steek en is het vaak niet meer dan een hersenschim. Je weet het nooit zeker of het wel een paranormaal antwoord was. De spiritbox zoals SB7 is wel bruikbaar maar het geduld en het luisteren vind ik lastig.

Je hebt ook de schaaldraaimethode. Daarbij wordt na het stellen van een vraag aan een radioknop gedraaid en opgenomen. De algemene theorie is dat EVP bandstemmen gemakkelijker gevormd worden vanuit een aangeboden brongeluid. In de opname kan dan een antwoord op de vraag te horen zijn. Deze methode lijkt meer contact te maken met overledenen die al aan gene zijde zijn.

Een andere radiomethode is de korte golf opname op een bepaalde frequentie, 7,7 mhz en waar plots een antwoord tot lange dialoog kan doorkomen van gene zijde. De korte golf methode heeft een veel lagere slaagkans maar bij bepaalde mediums komt regelmatig een verbazingwekkende dialoog door. Marcello Bacci is daarbij wel de meest bekende omwille van de verbluffende resultaten en lange dialogen. Dit lijkt alleen goed te werken met buizenradio’s maar ik vermoed dat het meer aan het radiosysteem ligt dan aan de buizen. Buizenradio’s en eerste transistorradio’s werken het het heterodyne systeem waarbij het antennesignaal als tussenstap naar middenfrequent wordt gemoduleerd en waar daaruit pas de zender wordt geselecteerd en naar geluidsfrequentie wordt getransformeerd via versterker en luidspreker.

Gezien ikzelf hiermee weinig resultaat en weinig ervaring heb, ga ik over deze methodes niet uitweiden aangezien er personen zijn die hier dagelijks mee bezig zijn en echt specialist zijn op dit terrein. Daarom ga ik meteen over op mijn eigen methode.

Mijn methode (microfoonmethode zoals van Raudive en Jürgenson)

De methode die ik gebruik is er een zonder andere hulpmiddelen op een recorder na. Er wordt geen enkel brongeluid aangeboden, er wordt net gewaakt op een zo volmaakt mogelijke stilte. Dit kan maar als er zo weinig mogelijk anderen in de buurt zijn. Ik  probeer zelfs niet te luid te ademen of te bewegen (schoenen en kledinggeluiden) en de recorder wordt neergelegd om geluiden van handbewegingen aan het toestel te vermijden. Deze stille methode werkt meestal slechts waar een geest in directe omgeving aanwezig is. Bijna altijd is dat een geest die ergens is blijven hangen maar enkele keren is het ook mogelijk geweest om stemmen door te krijgen van overledenen die vanuit het hiernamaals antwoorden. Het is deze methode die ik hier ook ga bespreken, met welk doel en waar deze ook wordt gemaakt.

Je kan een aantal van de resultaten die ik via deze stille opnamemethode bereikte horen op deze pagina

Voorbereiden van de opname

Deze stille methode werkt maar goed waar iemand van dichtbij antwoordt en dus moet je wel in een omgeving zijn waar je vermoed dat er een geest aanwezig is of waar er kans is dat er een aanwezig zou kunnen zijn. Als je niet echt in spookhuizen komt waar men meldingen maakt van geestactiviteiten, kan je wel een locatie zoeken in leegstaande instellingen zoals psychiatrie, hotel, gesticht, oude gevangenis, kerk, begraafplaats, oorlogsgebied ea waar personen hebben gewoond, gevochten, gewerkt of zich verscholen hebben en die op een dramatische manier zijn overleden. Let wel op indien je voor een begraafplaats kiest, niet iedere begraafplaats heeft zielen die naar hun graf zoeken. In de graven zelf zullen er geen zijn, dat zijn enkel verrotte resten en stenen. Je zal dus wel een locatie moeten zoeken waar je resultaten bereikt.

Waar werkelijk iemand aanwezig is en die dezelfde taal spreekt is er een redelijke kans om die te doen reageren op je vragen en zo een bandstem op te nemen. Het zal beter slagen mits aan enkele voorwaarden wordt voldaan. Zo verhoog je de kans op een reactie als je vragen goed doordacht zijn naar de omstandigheden en het karakter van de omgeving of de geest. Zo praat je bijvoorbeeld best over oorlogsdreiging in een oorlogsgebied. Stel je vragen op voorhand op en kies ze zodanig dat ze een reactie losmaken. Waak er echter op dat je vragen geen aanstoot geven en niemand belachelijk maken of kwaad maken. Stel je vragen ook zodanig op dat ze van toepassing kunnen zijn op zo veel mogelijk verschillende geesten. Zo kan je in een leegstaand bejaardentehuis vragen of het eten al is opgediend. Deze vraag zal iedereen bereiken. Als je je vragen op voorhand opstelt kan je dus vaak niet doorvragen op de gegeven antwoorden omdat je die slechts kan horen als je de opname analyseert bij het afluisteren. Als je bijvoorbeeld vraagt hoe iemand is verongelukt, zullen de kansen dat iemand anders antwoordt zeer sterk slinken als deze verongelukte geest niet aanwezig zou blijken maar er wel een andere in de buurt is waarop die vraag niet van toepassing is.

De opname optimaal maken

Ik doe slechts een opname als een redelijke stilte verzekerd is. Als dat moeilijk is, zorg dan dat je mogelijke geluiden gemakkelijk kan herkennen en niet te lang duren. Stel dat er bijv. een tram passeert op de straat. Je zal op de opname de tram herkennen en deze kunnen overslaan. Moeilijker is het als je op een begraafplaats zou opnemen en die niet geheel leeg is of grenst aan woongebied. Als je dan een stem ontdekt zou deze kunnen komen van een andere aanwezige die de recorder opgepikt heeft. Je kan dan nooit stellen dat je een EVP hebt opgenomen en dit is dus waardeloos.

Zorg ook dat tikkende klokken zo weinig mogelijk kunnen storen, dit is met een goede recorder tot veraf te horen. Neem ook niet op als er wind is die in de microfoon kan blazen of als er geluiden kunnen zijn van bijvoorbeeld een hond die normaal wel ligt te slapen maar die misschien toch geluid maakt door met zijn poten tegen de mand te tikken, met zijn kop schudt of die kan liggen snurken. Let ook op elektrische toestellen die aanslaan zoals bijv. een ijskast of op verwarmingsketels die starten.

Als er ondanks alle voorzorgen toch een geluid voorkomt is het belangrijk dat je deze tijdens het afluisteren herkent. Dit doe je door tijdens het opnemen zelf heel goed te luisteren naar geluiden die op de opname komen maar die heel verklaarbaar zijn. Hou er rekening mee dat er geluiden zijn welke we niet eens meer opmerken maar wel op de opname komen.

Als je een grommend geluid hoort is dat meestal de maag of buik van iemand die rommelt en geen vreselijke grommende demon met kwade bedoelingen.

Ik leg de recorder dan ongeveer 2 meter ver van mijzelf of een andere vraagsteller en spreek op normale manier. Dit doe ik omdat de recorder alle geluiden zo hard mogelijk zou versterke en om een egaler geluidsniveau te bereiken. Ik waak op eigen bewegingen die geluid maken. Als recorder kies ik voor een voicerecorder die geschikt is om tegelijk dichtbije stemgeluiden aan de microfoon als stille verder af komende stemgeluiden op te nemen en de stille geluiden bij de weergave toch zo sterk mogelijk weergeeft. Het is meestal in de stilste geluiden dat de stemmen zitten. Je bent dus best met een recorder die het opnamevolume zelf bijstuurt en die bij weergave een dynamische geluidsterkte geeft (versterkte stille geluiden). Let bij de aanschaf van zo’n recordertje op de aanwezigheid van USB om de opgenomen geluiden als bestanden naar je laptop te kunnen kopiëren. Kies voor een toestel dat opneemt in wav of mp3. Het toestel moet de mogelijkheid hebben om tegelijk dichtbije als verre stillere geluiden op te nemen (stand conferentie of meeting). Het toestel mag absoluut zelf geen ruis verwijderen. Je hebt de achtergrondruis van de microfoons nodig want het is meestal daarin dat de stemmen voorkomen. Ruisonderdrukking staat dus ook best af en dus moet je een recordertje hebben waar dit ook kan afgezet worden. Koop dus ook geen peperduur toestel geschikt om zo hoog mogelijke geluidskwaliteit op te nemen met een zo groot mogelijke signaal-ruisverhouding met hifi normen. Dat is niet alleen onnodig maar dit gaat ook mindere resultaten geven. Top professionele microfoons werken hier dus negatief en zijn bovendien gemaakt om zeer dichtbij in te spreken of te zingen en zo weinig mogelijk omgevingsgeluid op te nemen. Koop gewoon een gemiddeld geprijsd toestelletje met grote microfoongevoeligheid. Er zijn heel goede toestellen en toestellen met mindere geluidskwaliteit. Door veel ghosthunters wordt een oude panasonic rr gebruikt maar dit zou ik vanwege de geluidskwaliteit niet aanraden.  In zo’n serie zie je dan vaak hoe ze een vraag stellen, onmiddellijk luisteren en meteen een kanjer van een luide A stem horen langs het luidsprekertje. Zo gemakkelijk gaat dat echter niet.

Zet het recordertje pas aan als het al neerligt en je het zo weinig mogelijk manipuleert als je aan of afzet. Dit recordertje vermijdt immers oversturing die bij stille opnames gemakkelijk kan optreden bij neerzetten of manipuleren van het recordertje waardoor de automatische volumeregeling wordt teruggedrongen. EVP zijn meestal zwakke geluiden en je hebt dus de maximale versterking nodig.

Stel de vooraf opgestelde vragen en waak op de stilte. Laat zo’n 15 sec tijd tussen iedere vraag. Je neemt best zo’n 10 minuten op want uit mijn ervaring blijkt dat een aanwezige geest er soms slechts na meerdere minuten in slaagt geluid op het recordertje te krijgen.

Je kan ook opnemen via een app met een smartphone. Dit is echter meestal veel minder gevoelig en vaak is er ruisonderdrukking of worden de zwakke geluiden gewoon weggeknipt. Mits je op bovenstaande aanwijzingen let, is hier echter wel mee op te nemen.

Heb je nog ergens een mp3 spelertje liggen, dan is hier perfect mee op te nemen. De kwaliteit is vaak erg goed. Ook met een fototoestel of videocamera kan je geluid opnemen.

Analoog opnemen met banden biedt geen enkel voordeel meer, integendeel. De kwaliteit van de hedendaagse digitale opnames overstijgt de mogelijkheden van tape.

Afluisteren en onderzoek van de opname.

Je kan de opname vaak meteen afspelen op het recordertje zelf. De kans dat je zo een stem hoort is heel klein al is het mogelijk dat er wel degelijk een opgenomen is. De ingebouwde kristalluidspreker geeft immers een slecht schel geluid met veel ruis. Koptelefoon of oortjes is al beter maar ik sla deze stap meteen over en breng de opgenomen bestanden over op laptop.

Gebruik een geluidsprogramma waarmee het mogelijk is om geluid te bewerken. Versterken, knippen, equalizer, ruis verminderen en eventueel vertragen kunnen heel nuttig zijn. Het biedt ook het voordeel dat je de opname ziet en er markeringen of labels kan op aanbrengen.

Gebruik een koptelefoon of oortjes om het geluid te beluisteren. Vertrouw niet op ingebouwde luidsprekers. Sommige externe luidsprekerboxen voor pc kunnen wel bruikbaar zijn.

De stemmen zitten dus meestal in de ruimte tussen de vragen maar het kan ook voorkomen dat je doorheen een antwoord hebt gesproken. Versterk daarom de ruimtes tussen je vragen tot ze ongeveer half zo luid zijn als je vraag. Bij het afluisteren geeft dat veel ruis maar het is comfortabel luisteren als je niet steeds je weergavevolume moet aanpassen.

Ik doe ook altijd een voorzichtige ruisfiltering om stemmen gemakkelijker te kunnen ontdekken. De zuiverste EVP is echter altijd die die alleen versterkt is en niet is gefilterd. Als je niet goed weet hoe je met bepaalde functies omgaat van een goed geluidsprogramma, raadpleeg dan de hulppagina’s van het programma. Audacity is een goed open source programma dat hiervoor veel gebruikt wordt.

Luister zeer aandachtig. Je zal je gehoor echt moeten aanscherpen maar eens je een stem hebt gevonden krijg je wel zekerheid dat het wel werkelijk om een echte stem gaat en kan je die gerust aan anderen laten horen als je die weet staan. Ze zouden ze ook moeten horen. Luister meerdere keren want door de grondruis en de vaak korte stemmen zit je er zo over zonder de stem opgemerkt te hebben. Als je alleen de zeer sterke stemmen hoort zal je immers maar weinig stemmen vinden, deze komen namelijk veel minder voor.

Wees niet ontmoedigt als je niets hebt ondanks een lange opname. Je zal geduld moeten hebben en goede locaties waar wel iemand aanwezig is. Als er niemand is, antwoordt er niemand.

De opname is geslaagd als de stemmen die je hebt verkregen wel degelijk reageren of antwoorden op je vraag. Als je iets hoort wat onlogisch klinkt of waar je echt ver achter de betekenis of het verband met je vraag en situatie moet zoeken en er niets van begrijpt, dan is het geen antwoord.

Als je geen stemmen van geesten uit de omgeving kan of wil opnemen maar contact wil met een overleden vriend of familielid probeer dan ook zeker andere methodes. Methodes met aangeboden geluid geven daar wel een veel grotere kans van slagen. Het nadeel is dat je soms niet zeker weet of het geluid wel werkelijk vanuit het hiernamaals komt.

Denis