Gedachtekracht – Werkt positief denken?

Aura Oasis Logo

Gedachtekracht en magie

Je hoort zoveel over positief denken, maar werkt het ook?

Bij “magisch” denken speelt het geloof een grote rol. Positief denken is niet onfeilbaar als je onderbewustzijn intussen denkt “ja, het zal wel voor mij niet zijn” of “we kunnen dit proberen maar ik geloof er eigenlijk niet in”. Overtuiging en emotie spelen een rol en vooral het levendig visualiseren.

Het is de overtuiging en de intentie die de zaken kunnen “AANTREKKEN” die je wil. Als uiteraard, 1000 mensen om je heen waarnemen dat iets anders is, probeer die gedachte in de kosmos dan eens de andere gedachten te laten overstemmen. Uiteraard, dat gaat niet. Iets wat waargenomen wordt, door velen kan je zomaar niet veranderen.

Je kan ook niet alles veranderen. Men heeft het lot ook nog. Ook kost visualisatie veel tijd en energie. Als het om het willen van iets gaat dat men ook kan kopen, dan lijkt het me logisch dat het gemakkelijker bereikt kan worden door ervoor te werken en het te betalen.

Je kan niet veranderen waar je eigenlijk niet meer in gelooft. Dus wie kinderen wil en denkt van “we kunnen het maar eens proberen” maar in het achterhoofd eigenlijk niet gelooft, zal geen succes hebben. Er moet dan eens gezocht worden naar het lot, of naar de onderliggende gedachte. Misschien gunt men zich iets niet, of misschien is men gewoon zoveel tegenslagen te hebben dat men dit ook niet kan geloven.
Het is niet het positief denken die het doet, maar de overtuiging en de liefde die je ernaar toe stuurt. Als de vrouw graag een kind wil en ze ziet het voor ogen, en de man, liever niet en ziet het leven zo voor zijn ogen dan is het logisch dat er niets gebeurt.

Wat hier gezegd wordt, ligt aan de basis van magie, healing, zelfgenezing, visualisatie. Het heeft wel degelijk een invloed, vooral als je voor anderen visualiseert in liefde. In het laatste geval word je nog geholpen door hogere krachten. Daarom werkt gebed. Zoals alles dat paranormaal is, moet je hier ook enige kennis van hebben en geluk. Primitieve stammen communiceerden door telepathie. Zo konden ze iemand doen naar huis komen.

“Een ongeluk komt nooit alleen” is ook zo’n typisch ware uitspraak. Als je dag begint tegen te gaan, dan gaat het al mis. Dit komt door je gedachten…

Ziekte en genezing

Het is een feit dat suggestie zelfs organische ziekten kan teweegbrengen. Geloof en wil ervoor kan die ook veroorzaken maak ik uit uit uw beleving. Het omgekeerde kan ook. Ik zou zelfs zeggen dat suggestie zelfs psychische toestanden bewerkstelligt. Bijv. bang zijn in het donker en de suggestie versterkend, met als gevolg werkelijk dingen zien en horen. De inwerking van psyche op lichaam gaat heel ver en wordt autosuggestisch versterkt. Het gaat tot en met superkrachtinspanningen, tot stigmatisatie en in hypnose zijn paranormale toestanden mogelijk zoals blinden die zien en beschrijven, iemand helderziende maken (we deden dat bij een voorstelling) en dat lukte verbazingwekkend goed en raak. Denk ook aan over vuur lopen. Ik zag menig scepticus dat ook proberen maar nadien met blaren op de voeten.

Het omgekeerde, genezen gaat ook heel ver. Zij heb ik mensen gekend die bewust psychisch de strijd aanvatten tegen kanker en die levenslang overwonnen hebben zoals een destijdse populaire charmezanger. Hij verbeelde zich dat de slechte cellen aangevallen werden. Ik persoonlijk raad echter niemand aan zich alleen aan deze dingen vast te houden want alhoewel het mogelijk is, is het niet zo gemakkelijk.

Gedachtekracht en zijn vat op de realiteit

Maar als we denken aan synchroniciteiten dan strekt de psyche zich uit naar de buitenwereld. Ook bij uittredingen is het mogelijk andere gebieden te verkennen. In dromen gebeurt dat op astraal droomniveau, op aarde bij uittredingen zoals meestal slechts voorkomen bij bijna doodervaringen en ongevallen kan men waarnemingen doen die precies kloppen. Ik had zelf een uittreding bij een ongeval en ik kan je verzekeren dat men je moeilijk kan overtuigen dat je niet meer in je lichaam verkeert of bewusteloos bent. Je bent er, alles is superwerkelijk, de waargenomen feiten kloppen, men neemt je lichaam niet waar of hoort je niet (ervaring staat op www.aura-oasis.be ) Zelf neem je je lichaam wel waar en ben je overtuigd je te bevinden waar je bent. Vaak kunnen speciale instrumenten herkend en beschreven die gebruikt werden bij een uittreding tijdens bijv een heelkundige ingreep.
Gedachtekracht strekt zich dus uit naar de realiteit, alleen hebben we het niet goed onder controle. We worden meer overtuigd door wat we in de fysieke wereld waarnemen dan dat wat we zouden willen. Of zoals een quantumfysicus zei “The stuff of the world is mind stuff” (Eddington)

	 Denis  

© 2005 Aura-Oasis – Denis Dhondt