Kenmerken van een geest in huis

Categories:

Aura Oasis Logo

Kenmerken van een geest in huis

ft14

Spookt het?

Het gaat er slechts zeer zelden aan toe zoals op de foto maar deze is wel echt. Vaak zijn er slechts heel subtiele symptomen dat er iets spookt in je woning, of op een bepaalde plaats of rond een bepaald persoon.

Wat ik hier schrijf is uit eigen ervaring doordat ik jarenlang de eerste contactpersoon was van de vereniging. Deze dingen zijn echt en veel wetenschappelijke of psychologische verklaringen zijn niet juist. Dit beeld laat je zomaar niet vallen zonder zeer herhaalde, duidelijke ervaringen.
Ervaring alleen is echter ook niet genoeg. Je moet ook kennis hebben van parapsychologie en de geschiedenissen ervan om te weten of deze vroeger ook voorkwamen. Een bekend fenomeen heeft immers meer kans om een juiste beoordeling te krijgen dan een onbekend dat dan maar aan spokerij toegeschreven wordt maar nog nooit is opgetekend. Er is een enorm archief van dergelijke gevallen. Het is ook belangrijk om veel te weten over spiritualiteit, het leven na de dood, bijna doodervaringen, psychokinese en vooral hoe geesten in die toestand komen en wat hun beweegredenen zijn. Als je geesten begrijpt kan je veel meer bereiken dan als je ze als demon verklaart die recht uit de hel is gekomen. Dit is nonsens al zijn er lagere astrale wezens.

Wat zijn de objectieve tekens?
Ik overloop er enkele van subtiel, tot zeer demonstratief. De eerste tekens kunnen echter ook meteen met de deur in huis vallen en zeer duidelijk zijn.
Meestal gaat het echter lang om zaken die men lang nauwelijks merkt.

De meest voorkomende tekens zijn elektrische of elektronische fenomenen. Ze zijn vaak ook het moeilijkst om ze paranormaal te noemen omdat vele natuurlijke storingen verantwoordelijk kunnen zijn, ook al worden ze niet gevonden.
Wat ik vaak hoor zijn elektronische toestellen die vanzelf aan of uit gaan. Heb je dit zelf voor, houd dan eerst en vooral de afstandsbedieningen buiten bereik van het toestel om te zien of het nog voorkomt.
Bevreemdender is het als toestellen zoals een telefoon een ander geluid produceren dan waar ze toe in staat zijn. Als dat bij meerdere toestellen gebeurt, heb je al redelijke aanwijzingen, waarbij de kans dat het om een elektrische storing gaat, kleiner wordt.

Wel moet de leiding natuurlijk ook goed zijn wat vaak meetbaar is. Zo kunnen lampen gaan knipperen door slechte contacten. Slechte contacten kunnen er ook voor zorgen dat lampen enorm snel kapot gaan.
Op zichzelf zijn elektrische fenomenen dus meestal onvoldoende bewijs voor spokerij tenzij ze gepaard gaan met andere tekens. Vaak kunnen ze de fantasie of illusie veroorzaken dat er iets aanwezig is waar dit niet het geval is.

Geluiden zijn ontegensprekelijk ook een veelvoorkomend teken. Dit kunnen klopgeluiden zijn, krasgeluiden, geluiden van slepen zoals een stoel die versleept wordt, geluiden van iets dat valt. Houd evenwel voldoende rekening met natuurlijke verklaringen zoals geluiden van de woning, uitzetten of krimpen van verwarmingsbuizen of zoldering, muizen en gelijkaardige.
Het kunnen ook stemgeluiden zijn die slechts sporadisch gehoord worden door meerdere personen of klopgeluidjes die duidelijk een teken van een aanwezigheid zijn zoals bijvoorbeeld een reeks van drie of meerdere klopgeluidjes. Geluiden van als een gegrom, kunnen ook gehoord worden en worden vaker gemeld.

De geluiden kunnen zeer luid zijn, maar vaker zijn ze subtiel. Het kunnen opzettelijk gemaakte geluiden zijn om hun aanwezigheid kenbaar te maken of zelfs te antwoorden op vragen.

We hadden het al over onverklaarbare geluiden en veelvuldige elektrische storingen in woningen, maar er zijn vaak ook nog andere feiten.
Niet alleen kunnen elektrische storingen optreden, maar ook kan een licht in een kamer dat uit was, ineens aangeschakeld staan. Het verschil met de elektrische storing is dat het licht aangedaan is, vaak met de schakelaar. Natuurlijk kan dat ook met toestellen zoals de wasmachine of keukentoestellen.
Het meest komt het echter voor dat radio of tv vanzelf aangezet wordt en er geen elektrische storing verantwoordelijk is.
Geesten kunnen heel inventief zijn om iemand buiten te krijgen. Zo kunnen ze ook energiemeters zoals van elektriciteit of gas laten tollen. Ik ken zo’n geval waar de gasmeter elektronisch was en welke je zo kon zien doordraaien. Ondanks deze twee keer vervangen was, bleef de gasrekening enorm hoog tegenover dat de temperatuur in de woning heel sober was.

Net zoals je kan ontdekken dat ergens blijkbaar een licht brandt terwijl je dat uitgedaan had, kunnen ook deuren open of dicht zijn waar je bijna zeker van was dat je ze zo niet hebt achtergelaten. Bij één enkel voorval besluit je natuurlijk niet dat het spookt, want er kan een natuurlijke verklaring zijn of je kan het zelf gedaan hebben zonder dat je het nog weet. Dit zijn zaken die moeten opgevolgd worden. Soms kan het sluiten van deuren met een harde klap gebeuren en zonder dat tocht een verklaring kan zijn.
Het komt ook voor dat buitendeuren nooit meer in het slot te houden zijn en dus regelmatig weer open staan, terwijl de deur perfect sluit en niet vanzelf uit het slot kan.
Net zoals dat met deuren gebeurt kan dat ook met kastdeuren of laden. Vaker komt het echter voor dat bepaalde kaders erg schuin gaan hangen. Ik maakte het ook ooit mee dat terwijl ik erbij was, 3 kaders van de muur vielen zonder dat daar een zinnige verklaring voor gevonden kan worden zoals bijv. trillingen of slechte bevestigingen.

Bij huisdieren of bij kinderen kan je soms opmerken dat ze met hun ogen iets volgen of dat ze zich zelfs bang gaan verbergen. Het is uiteraard niet gemakkelijk om uit te maken wat ze zien en of er wel iets spookachtigs verantwoordelijk is. Soms wil een huisdier een bepaalde kamer niet in of grommen of blaffen ze naar iets.

Zoals bij alles is slechts het aantal voorvallen en de combinatie met andere vreemde feiten enigszins overtuigend al hebben we nog meer signalen die erop kunnen wijzen dat er iets in je huis is.

Soms kan je een heel duidelijk gevoel krijgen alsof iemand naar je kijkt en je niet alleen bent. Dit gevoel alleen kan je je natuurlijk ook inbeelden. Duidelijker wordt het als je ook aangeraakt wordt. Deze aanrakingen kunnen heel subtiel zijn, alsof je tegen een spinnenweb aanloopt, tot heel duidelijk, alsof er je iemand bij de schouder grijpt, je ergens knijpt, aan het haar trekt of gelijkaardige.

Sommigen zien soms zwarte schaduwen. Deze kunnen variëren van grijze vlaktes tot ondoorzichtige pikzwarte blobs die alle licht erachter blokkeren, tot schaduwpersonen. Deze kunnen ook op foto’s te zien zijn en ze vormen een der sterkste bewijzen. Schaduwpersonen kunnen eruit zien als een kleine gedaante, een persoon die een hoed lijkt op te hebben en sommige spreken van schaduwfiguren met rode ogen.
Als de zwarte schaduwpersonen voorkomen op een woonplaats, kan deze heel veel energie gaan stelen van je. Je voelt je dan doodmoe, uitgeput of krachteloos. Ook wordt er vaak veel migraine-achtige hoofdpijn ervaren. Dit komt omdat de figuren energie van u gebruiken. Persoonlijk noem ik dit energievampieren.

Er zijn niet alleen zwarte schaduwen maar er kunnen ook witte misten te zien zijn. Dit wit of zwart heeft niets te maken met goed of slecht. De witte misten verschijnen echter ook eerder op foto en bij flits.

Denk niet meteen dat je een geest in huis hebt als je ergens “orbs” op je foto ziet. Bijna alle orbs zijn stoforbs, pollen of motregen, regen of sneeuw in combinatie met flits. Een klein compacttoestel weerkaartst het zeer dicht bij de lens zijnde flitslicht direct terug in de lens en gezien deze meestal met een hele kleine beeldchip uitgerust zijn is de brandpuntsafstand van de lens ook heel klein. Hierdoor is iets dat dichtbij de lens is, niet diffuus maar nog scherp genoeg om een halo terug te kaatsen en toont het zich als een bolvormige figuur die meestal bestaat uit concentrische ringen. Als je dat ziet is het stof. Geloof je dit niet, trappel dan maar eens op een mat en neem een flitsfoto met ingebouwde flits.

Er bestaan echter ook kleine lichtpunten die geestelijk van oorsprong zijn. Meestal komen die voor nadat er net iets is gebeurd, zoals een kader die gaat schuinhangen. Deze hebben geen concentrische cirkels maar zien er vol uit en zijn altijd helder of lichtgevend.

Een verschijnsel dat minder bekend is, zijn voorwerpen die opeens niet meer liggen waar ze zouden moeten gelegd zijn. Je kan deze voorwerpen dagen, weken tot maanden kwijt zijn tot ze opeens ergens op een zeer opvallende plaats liggen. Ze kunnen ook op de plaats liggen waar ze zijn verdwenen.
Leuker is het als een zeer oud voorwerp zomaar uit het niets verschijnt en je dat ergens vindt zonder dat iemand het daar kan gelegd hebben. We noemen dit verschijnsel “apports”

Ik vervolg met erg veel duidelijkere verschijnselen en ook met meer ongelooflijke manifestaties.

Als het niet bij de subtielere fenomenen blijft zoals ik die reeds omschreef bij vorige delen kunnen de tekens of gevolgen gevoeliger en duidelijker zijn.
Een heel duidelijk teken is een plotse temperatuurschommeling. In 95% van de gevallen is dat een ijskoud gevoel in een normale omgeving. Dit ijskoud gevoel gaat dan ook weer snel voorbij en voelt zoals als je een koelafdeling binnenstapt. Het is dus geen schommeling van enkele graden maar vaak veel meer.
Er bestaan toestellen die deze temperatuursveranderingen in beeld brengen zoals een warmtecamera of infraroodthermometer maar deze zal je daarmee niet vast kunnen stellen. Lucht heeft immers geen weerkaatsend oppervlak en straalt geen warmtebeeld uit.
Ook een zogenaamde hotspot bestaat maar deze is dan heel lokaal en op een zeer klein oppervlak zoals op een steentje of iets anders dat zonet paranormaal geworpen is. Dat kan je ook maar meten als je het snel vindt.

Tegelijk belanden we bij voorwerpen die van plaats veranderen of gegooid worden. Zo hoorde ik vandaag van een wasmachine die regelmatig enkele meters verplaatst staat in een woning waar nog voldoende tekens zijn van spokerij. Maar ook worden uiteraard voorwerpen op de grond gegooid en sommige klieven zelfs door de lucht.

Een bepaalde geur kan ook een teken zijn dat er iemand in de omgeving is. Vooral als die geur bij de overleden persoonlijkheid hoort. Er moet evenwel opgelet worden voor suggestie die geur te ruiken. Hij moet dus sterk genoeg zijn en door meerderen genoteerd zijn.

Zeer duidelijke tekens zijn mistige wolken die zich verplaatsen en die je dus ook goed kan fotograferen met flitslicht. Er zijn wel enkele natuurlijke verklaringen mogelijk voor lichte mistfenomenen, zoals adem in een koude omgeving maar de mist is over het algemeen zo overaanwezig dat je dit kan uitsluiten. We noemen dit ectoplasma.

Er zijn heel wat mensen die met de tot hiertoe opgesomde tekens geen last hebben van hun gastheer maar soms is de situatie dwingender.
Zo kunnen mensen die in zo’n woning wonen, extreem vermoeid geraken waardoor er met die situatie echt niet veel meer te bereiken is.
Ook kan de energie die de entiteit verbruikt zodanig oplopen dat de dure energierekening de pan uit rijst.

Er zijn echter ook meer persoonlijke kenmerken. Zo kan je plots een brandende sensatie voelen (zoals ik die daarnet beschreef bij het hete steentje of voorwerp) maar constateren dat er zeer duidelijke krassen op je lichaam getrokken zijn. Velen trekken vanaf hier het besluit dat er demonen mee gemoeid zijn maar dit is puur religie. Deze monsters die uit de hel komen bestaan niet. Er bestaan wel agressieve entiteiten.

Andere zaken die kunnen voorkomen zijn het trekken aan kleren, het gegrepen worden, dekens die af bed schuiven.
Ook het “Old Hag fenomeen” die je hier apart besproken vindt op deze blog, is een ongewenst geestfenomeen die zelfs meestal een verkrachtende aard heeft met aanrakingen. Dit fenomeen laat soms wel inzinkingen zien in de matras door een lichaamsgewicht.

Het kan nog akeliger en daar pakt de horrorindustrie natuurlijk mee uit en dat is dat je belaagd wordt doordat er stenen en andere voorwerpen naar je gegooid worden, inclusief vlijmscherpe messen. Dit fenomeen is echter gelukkig zo zeldzaam dat ik hier niet verder op inga. Het is bij enkele kwesties voorgekomen zoals oa. met een zwaard dat door de deur heen stak.

Soms is er heel wat meer activiteit als er iemand aanwezig is die de zaken komt evalueren. De geest kan hem dan immers willen laten opmerken.
Daar bestaat ook een gevaar in. Veel verbannende uitdrijvers maken de entiteiten kwaad of provoceren ze. Het gevolg is dat hun techniek net het omgekeerde veroorzaakt dan gevraagd werd door de mensen die hier vanaf wilden.

Ikzelf heb een techniek die zeer goed blijkt te werken en meestal niet veel vereist op een grondige kennis van de studies van de SPR na samen met de kennis die bekomen is via communicatie tussen geesten doorheen de eeuwen.
Om onjuist gebruik te voorkomen gooi ik deze techniek niet te grabbel maar het werkt meestal.

Op plaatsen waar vele geesten gehuisvest zijn zit er soms niet veel meer op dan te verhuizen. Zo kan je bijvoorbeeld best niet in een gevangenis gaan wonen waar vroeger veel dodelijk geweld en ter doodveroordelingen waren.

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt