Bezetenheid en de succesvolle therapie van Dr. Wickland

Bezeten

Aura Oasis Logo

De methode van Dr. Wickland

Dertig jaar succesvolle behandeling van geesteszieken

mps

Krankzinnig of bezeten?

Sommige mensen kunnen plots een onbegrijpelijk gedrag gaan vertonen. Ze kunnen zich de kleren van het lijf rukken, de haren afknippen of plots zeer agressief worden. De persoon die dit beleeft weet echter nooit van deze voorvallen en begrijpt niet dat hij of zij, dit of dat heeft gedaan. Het is blijkbaar uit zijn/haar geheugen verdwenen. Ik hoef hier niet op te sommen welke gedragingen er vreemd kunnen zijn. Maar soms gaat dit in die mate verder dat er niets anders opzit dan deze persoon onder psychiatrische “opsluiting” ter beschikking te stellen. De nog steeds gebruikte techniek, de “elektroshocktherapie” blijkt soms te helpen. Niemand begrijpt dit eigenlijk, behalve wanneer je het volgende leest.

Psychologie van de aardgebondenen

James Hyslop is een van de pioniers van een ongebruik geraakte behandeling om via spiritisme; manisch depressieven, multiple persoonlijkheden, psychopaten, schizofrenen en dergelijke met een nieuwe spirituele visie te benaderen. Hij boekte, samen met een andere collega die hetzelfde deed terwijl ze van elkaar niets af wisten, fenomenale resultaten. Hij wist honderden patiënten in enkele weken tijd van iets ongeneeslijk te bevrijden. Een collega psychiater die hetzelfde deed: Dr. Wickland schreef een biografisch boek “Dertig jaar onder de doden” en geeft daar een letterlijke kijk op, door de behandelingen en de gesprekken letterlijk in dit boek weer te geven. Dit is een adembenemend boek. Het is te verkrijgen op aanvraag in onze biblioteek (de antieke boeken zijn enkel nog op aanvraag verkrijgbaar).

Niet direct bezeten, maar wel beïnvloedt door een geest

De psychiater Dr Wickland werkte samen met zijn vrouw die als medium dienst deed. Hij bracht de patiënt binnen en zijn vrouw ging onder trance en nam wel de heel gevaarlijke taak op haar, zich open te stellen voor entiteiten die haar lichaam konden gebruiken. De gesprekken met die entiteiten die de lastig gevallen persoon beïnvloeden wijzen meestal op een entiteit die niet is overgegaan, en dus zonder lichaam rondzwerft op de aarde. Omdat zij in die toestand niets kunnen en een lichaam nodig hebben, terwijl ze zelf niet weten wat hun is overkomen, klampen deze zich soms vast bij vatbare personen, waarvoor de aura normaal de preventie moet geven om dit te vermijden.

Een verklaring van het onbegrijpelijke

Een vrouw scheurt zich woest de kleren van het lijk, knipt het haar kort, en gedraagt zich totaal anders. Dit is een voorbeeld dat ik aanhaal uit de verslagen die letterlijk in steno zijn bijgehouden. De Dokter begint de patiënte te benaderen door de entiteit in het lichaam van zijn mediamieke vrouw te importeren. Zijn visie is er een van begrip voor een mogelijke vastzittende geest van een overleden persoon. Niet zelden weten deze personen dat ze zijn overleden, maar moeten wel toegeven dat er vreemde dingen met hen gebeuren. Dit geval dat ik hier als voorbeeld aanhaal, getuigt over een man die niet wist dat hij was overleden. Hij wist wel dat hem iets was overkomen dat hij overleefd heeft. Plots wordt hij wakker in een vrouwenlichaam, en begrijpt daar niets van. Hij begrijpt niet waarom men hem in vrouwenkleren heeft gestoken. Omdat dit telkens weer gebeurt (onder psychiatrische opsluiting), en hij een man is en bovendien vrij wil zijn, scheurt hij op de duur die banale vrouwenkleren kapot omdat men hem opnieuw niet meer als vrouw zou kleden, wat de onbegrijpende psychiaters natuurlijk terug doen. Ook constateerde hij plots lang haar te hebben, wat hem als man niet past. Ondertussen weet hij al dat niemand hem zal willen geloven en begrijpen. Anderzijds is hij naar zijn inzien springlevend en een man. Omdat hij niet begrijpt hoe hij nu plots een vrouw is geworden, of waarom men hem in vrouwenkleren steekt, denkt de entiteit niet zelden zelf gek te zijn geworden. Hij bevindt zich in de aura van deze vrouw en af en toe in het lichaamsveld, van haar bewustzijn. Dus een kapper dient hij niet te vragen, wie gaat hem immers geloven, dus neemt men maar zelf de schaar.

Dit is een van de vele voorbeelden van een vreemd gedrag dat door een onwetende entiteit veroorzaakt wordt. Daarom dien je natuurlijk de entiteiten-hypothese te kunnen geloven, waar de meeste psychiaters nog niet aan toe zijn.

Dr. Hyslop en Dr. Wickland die onafhankelijk werkten, benaderden die entiteiten en probeerde hen hun situatie uit te leggen. Dr. Wickland bijvoorbeeld wees erop naar de handen te kijken en vroeg de entiteit of dit zijn handen waren. Ook vroeg hij nadat de entiteit inderdaad begint te geloven dat hier iets niet klopt en de dokter wel eens gelijk zou kunnen hebben, dat hij om zich heen keek en beschreef wie hij rond hem zag. Meestal zagen ze dan verwanten, waarvan ze moesten toegeven dat die eigenlijk overleden waren. Daarop nodigde hij de patiënt-entiteit uit toch eens naar het verhaal van die verwanten te luisteren (die hem willen meenemen naar de overkant). Meestal lukte het daardoor al de entiteit weg te krijgen, en was de patiënte onmiddellijk genezen. Dit mirakel deed hij succesvol gedurende dertig jaar. Hier en daar zit een zeer zeldzame entiteit die te halsstarrig bleek om te geloven, en minimaal één geval kon men niet helpen. Als je vergelijkt met de normale psychiatrische techniek die nog geen enkel geval heeft kunnen bevrijden, is dit een waar mirakel. Deze theorie past natuurlijk niet in de door de Universiteit aangeleerde technieken van psychologische behandelingen.

Waarom elektroshocks tijdelijk helpen

De entiteit die in het lichaam van de gekwelde persoon verblijft krijgt plots prikken, naalden, brandende pijnen die hem onverdraaglijk lijken (de elektroshocks) men gaat tot 400 volt-stroomstoten door de hersenen). Dat dwingt die entiteit natuurlijk uit het lichaam. Waarna de patiënt daardoor weer natuurlijk een normaal gedrag begint te vertonen. Vermits dit heeft geholpen, houdt de behandeling op en neemt de entiteit na een tijdje weer bezit of begint invloed uit te oefenen. Dan dient de behandeling herhaald te worden. Telkens is de patiënt mogelijk een tijdje beter.

Dit is in regelrechte tegenstelling met de techniek van Hyslop die de entiteiten hielp hun verwanten te benaderen en met hen mee te gaan, waardoor zij net zoals zijn patiënt bevrijd worden. De situatie herhaalt zich in dit geval nooit meer. De zieke is levenslang genezen.

Uitdrijven van entiteiten is verkeerd

Ondanks de opvattingen van de kerk die dus uitdrijvingsrituelen uitvoert op bezetenen en op bezeten huizen (nu nog steeds, de kerk heeft zijn exorcisten) kan ik niet akkoord gaan met die opvatting. Dit heeft drie redenen:

 • Ten eerste lukt dit bijna nooit, en als het dan als eens lukt keert de entiteit terug, zoals bij de elektroshocks.
 • Ten tweede heeft het geen zin een entiteit te verjagen, deze moet dan immers elders naar toe.
 • De entiteit wordt gewoon verstoten en gaat niet naar zijn bestemming.

De techniek van het spiritisme heeft dus hier duidelijk zijn voordelen:

 • Zij helpt de gekwelde personen
 • Zij bevrijdt de vastzittende entiteiten door hen over te brengen
 • Spiritisme is dus positief als men begrijpt wat er aan de hand is. Veel van de mensen die spiritisme verloochenen of als duivels gevaarlijk aanmerken hebben in die mate gelijk, omdat ze meestal spreken over onervaren personen, die een spiritistische seance als een attractie zien. Zij weten niets af van wat er werkelijk aan de hand is en denken vaak dat overledenen de toekomst kunnen voorspellen. Daardoor gaan de entiteiten vaak liegen, om contact te kunnen blijven houden. Daarbij moet je goed weten welke de redenen zijn die een geest aardgebonden houden. (Daarover een ander artikel).
 • Ikzelf zie spiritisme meer als een hulp bieden aan vastzittende entiteiten. De taak van de spiritist die dit verantwoord doet is de entiteit zijn situatie duidelijk maken, erop wijzen dat hij/zij veel beter kan zijn als zij bevrijd zijn; en hun uiteindelijk naar het licht leiden, met behulp van de entiteiten die reeds rond deze vastzittende entiteit hangen, maar genegeerd worden. Daarom zijn ook vaak deze hogere entiteiten die deze vastzittende persoon willen meevoeren, geholpen door toedoen van een verantwoorde spiritistische seance die dit tot doel heeft. (Zelfmoordenaars moeten wachten eer zij kunnen overgaan)
 • Mijn eigen ervaring heeft mij geleerd dat de laatste uitgewisselde woorden dan ook meestal woorden van “Hartelijke dank” zijn. Eenmaal maakten we mee, dat iemand in beslag werd genomen doordat deze de entiteit daartoe plots uitnodigde. Deze deelneemster beging hier een fout, die we niet voorzien hadden. Plots begon deze automatisch te schrijven, hoorde stemmen enz. Dit is het gevaar. We leidden de entiteit naar het licht, maar toch bleek nog iets te blijven hangen. Dit is een van de gevaren.

Een begeleidend verschijnsel: de stemmen die men hoort

Dit is normaal. De entiteit die vaak niet alleen is, komt deels of helemaal in het bewustzijn van de gekwelde terecht. Daardoor kan deze de stem mentaal duidelijk horen, als ware het een normale stem. In veel gevallen wenst de entiteit zijn normale levensstijl te houden en is dit niet zelden in tegenspraak met de stijl van de gekwelde. Daardoor dwingt de entiteit de patiënt soms tot bepaalde dwanghandelingen.
Denk nu niet dat zij dat niet kunnen, omdat je niet verplicht bent naar die stem te luisteren. Indien je immers niet doet wat de stem je opdraagt kan een lastige entiteit het de persoon zo lastig maken, dat deze inderdaad gedwongen wordt te werken voor de entiteit.
Wat deze entiteit bijvoorbeeld als dwangmiddel kan gebruiken is, de hele nacht in de oren schreeuwen en zo iemand beletten van te slapen of de persoon regelmatig te doen schrikken. Meestal zijn zij ook niet alleen, vandaar de verschillende stemmen en de multiple persoonlijkheden.

Plotse zelfmoordneigingen

Mensen die door entiteiten geplaagd worden die wel weten dat ze zijn overleden, voelen zich vaak eenzaam, ja; niet zeldzaam soms verliefd en willen de fysieke persoon bij zich. Daartoe proberen ze de “zieke”, over te halen bij hen te komen. Begint dit iets te verklaren? Lees anders zelf het boek eens.

   Denis

© 2001 Aura-Oasis – Denis Dhondt