De entiteit

Aura Oasis Logo

De entiteit

12.000 graven WO1

Vreemde onverklaarbare voorvallen

Ik werd gecontacteerd door iemand wiens dochter een plotse andere persoonlijkheid kon krijgen. Ze kreeg daardoor een soort agressieve toevallen met andere stem. Ook hoorde ze stemmen. Ze schreef ook automatisch zonder dat ze zelf iets deed met haar hand.

Zoals ik al meermaals kon ervaren kan een gebrek aan aanvaarding van het paranormale tot flinke problemen leiden. Ondanks dat er in en rond het huis fenomenen waren die niet psychologisch konden verklaard worden, raakte ze in de psychiatrie.

Een bijkomend probleem was dat de ouders in het geheel niet geloofden in geesten. Anderzijds ben ik geen dokter. Al wat ik dus kon doen was eens gaan kijken of er een entiteit kon gespeurd worden en indien wel, deze proberen over te helpen en het meisje proberen een beschermingstactiek aan te leren.

Er was wel een reden om aan te nemen dat er toch iets met een entiteit was, toen de was die buiten te drogen hing, plots in de modder gerold werd. (hij was er niet afgewaaid). Door dergelijke fenomenen begon de moeder te geloven dat er meer is en zo zocht ze dus hulp. De echtgenoot vond dit allemaal onzin en stond vijandig tegenover “paranormalen”. Anderzijds zag de toekomst na die opname in de psychiatrie er niet goed uit omdat het alleen maar slechter werd.

Toen ik daar aankwam bleek er een onverklaarbaar temperatuurverschil te zijn op een bepaalde plaats in haar slaapkamer. Toen ik dat enkele keren controleerde weigerde de thermometer nogmaals in die richting te meten. Daarna gingen de batterijen van de laserthermometer ineens plat en ik verving die. Toen begaf de meter het opnieuw en ik heb een nieuwe moeten aanschaffen.

Toen we terug op de benedenverdieping waren om de ervaringen te aanhoren, begon de wc op de badkamer ineens te sassen. We gingen allen naar boven kijken en de wc drupte nog na van het water omdat er kletsnatte badhanddoeken bovenop de spoelknop lagen en die door hun gewicht de knop ingedrukt hielden.
Bovendien waren de badhanddoeken duidelijk in het water van de wc-pot gedrenkt en daarna bovenop de knop gelegd. De hele wc-bril was ook nat, waardoor je kon besluiten dat de badhanddoeken er druipend doorheen gehaald waren. Door wie? Ik nam er een foto van maar ik kan wegens privacy hier helaas geen foto’s of andere details publiceren.

Terwijl we daar stonden en de moeder me uitlegde waar de handdoeken normaal lagen, vloog er een stenen kruisje in de slaapkamer op de grond. Er konden onmogelijk natuurlijke verklaringen zijn. Iets of iemand had die handdoeken gedrenkt in de wc pot en bovenop de knop gelegd. De handdoeken waren besmeurd en dat leek al wat op de was die in de modder gerold was.

Nadien overliepen we de andere zaken toen het meisje plots een “schot in de borstkas voelde”. Ik vroeg de moeder om toch eens na te kijken of er geen sporen of plekken zichtbaar waren. Dat bleek zo te zijn en ook daarvan kon ik een foto nemen. De plaats waar ze de pijn had gevoeld stond als een rode plek aangeduid op haar huid.

Dit vervolgt met een verklaring die via een automatisch schrift beweerde een soldaat te zijn van de éérste wereldoorlog die op bevel uit de loopgraven had gemoeten waarop ze zijn neergemaaid. Dit was wel typisch voor de streek waar de woning gevestigd was. Ook “was en modder” leken nu ineens een betekenis te krijgen. Het “schot in de borstkas” had meteen ook een betekenis.

Dit is nu intussen meerdere jaren geleden en hoe het intussen is weet ik niet. Wel weet ik dat er na dit slechts éénmalige tussenkomst, een verbetering leek van de situatie tot maanden nadien. Ook zou de stem van X, de soldaat, zijn achtergebleven. Gezien het meningsverschil tussen man en vrouw is het delicaat te informeren.

Deze ervaring geeft echter veel stof tot nadenken.

      Denis

© 2012 Aura-Oasis – Denis Dhondt