De sferen uit het hiernamaals

Sferen na de dood

Aura Oasis Logo

De boodschappen van Myers

sferesOmdat er mediums bestaan die met de doden kunnen communiceren komt er via hen het bewijs van leven na de dood. Maar ook lichten sommige geesten toe hoe het er uit ziet.

Frederik Myers die de oprichter was van de Society for Physical Research, zocht al heel zijn leven naar de zin van het bestaan. Zo kwam hij er tijdens zijn leven achter dat er meer moest zijn. Deze ernstige wetenschapper die vele gevallen van spiritisme onderzocht kon echter tijdens zijn leven het onwankelbare bewijs voor een voortbestaan na de dood niet vinden, alhoewel hij geloofde dat het zo was. Dit bewijs leverde hij echter na zijn dood.

Verschillende mediums begonnen boodschappen door te krijgen die ondertekend werden met “Myers”. De boodschappen leken ingewikkeld en in andere talen te zijn. Ook konden de boodschappen niet worden begrepen. Tot de boodschappen van deze mediums werden samengevoegd. Toen bleken het samenhangende berichten te zijn. “Schrijf de fragmenten op” dicteerde Myers “als ze aan elkaar gepast worden, is de boodschap compleet”. Dit bleken ze inderdaad te zijn.

De teksten in vreemde taal en uit filosofische en klassieke werken maar die ook van dichtbundels afkomstig waren, bleken allen te gaan over het voortbestaan na de dood. Hiermee bewees hij in feite dat hij nog leefde. Myers was immers de enige die zulke ingewikkelde werken gestudeerd had. De boodschappen waren zo ongekend, dat alleen gespecialiseerde geleerden de oorsprong van de teksten en de literatuur kenden. Zo ging Myers nog jaren door en de zogenaamde kruiscorrespondenties waren zo geniaal gevonden en zo overvloedig dat hij daarmee een bewijs leverde voor een voortbestaan na de dood. Meestal begrepen de mediums zelf niets van wat ze doorkregen, Bv. “Thanatos”, het Griekse woord voor dood. De boodschappen kwamen alle door met automatisch schrift. Er werden in totaal meer dan 3000 boodschappen ontvangen. Dit spreidde zich over een periode van 30 jaar na zijn dood.

Nadat hij eerst het bewijs geleverd had van zijn voortbestaan liet hij 72 jaar na zijn dood opnieuw van zich horen, maar nu over de aard van het leven na de dood. Hij spreekt over verschillende werkelijkheden.

De Hades

graves

De Hades, is de wereld waarin zich de laagst mogelijke vorm van bewustzijn voordoet. Hier houden zich voornamelijk de dolende geesten op. Ook zij die andere lichamen bezetten.

Het bewustzijnsniveau

Geesten op dit niveau klagen erover dat ze in een duistere of mistige omgeving leven. Deze geesten zijn het die contacten zoeken met mediums, omdat ze tussen het aardse en het geestelijke niveau leven. De geesten bevinden zich noch in het aardse niveau noch in het geestelijke. Het bewustzijn is laag.

Het fysieke

Hier leven de doden die zich niet van fysieke en materiële zaken konden losmaken. Dit zijn meestal hen die nog te veel door haat, egoïsme, of verslaving aan materiële behoeften op het fysieke vlak blijven dolen. Zij bevinden zich tussen de fysiek belichaamden.

Het Lotusbloemparadijs

Myers noemde dit zo omdat dit het niveau is van de illusies. Alles wat men bedenkt wordt hier meteen werkelijkheid. Het is er prachtig en dit is wat we hemel noemen. Het is de hemel voor wat de fysieke behoeften betreft. Myers ontdekte echter dat er nog een hoger niveau van bestaan bestond: De wereld van de geïdealiseerde vorm.

Elk verlangen naar een bestaan met aardse verlangens is hier verdwenen, Het valt Myers moeilijk hier nog een beschrijving voor te geven. Het is een wereld van onbegrensde schoonheid waarin de geest de hoogste beheersing van vorm leert kennen. De geest die nu een Goddelijke macht bezit, maakt gebruik van substanties, licht en kleuren die we op aarde niet kennen en leert een eindeloze hoeveelheid vormen te scheppen die een niet te overtreffen kwaliteit en schoonheid bezitten. (Merkwaardig is dat de entiteit die zichzelf “Seth” noemt en door Jane Roberts spreekt, beweert zich in dit stadium te bevinden; alhoewel een van zijn taken is te onderwijzen. Ik vind dit een zeer merkwaardige overeenkomst)

Het stadium van de vlam

In dit stadium onderzoekt de ziel het fysieke universum om zijn kennis van materie te vervolmaken.

Het stadium van het licht

Hier komt men slechts als men in alle vormen van materieel bestaan geleefd heeft, en elke door de geest geschapen vorm heeft beheerst. Men is dus rijp om zich voorbij materie en vorm te begeven. Myers zegt hierover: “Zielen die dit laatste weelderige rijk van ervaring binnentreden…dragen de wijsheid van de vorm, de oneindige geheime wijsheid, slechts door beperkingen verkregen, opgeslagen in talloze jaren, vergaard in levens die in myriaden vormen zijn geleefd…bij zich…Ze zijn nu in staat zonder vorm te leven, te bestaan als wit licht…puur als gedachte.”

Opname in God

Myers schrijft hierover via automatisch schrift: “Het zevende stadium tart alle beschrijving. Het is hartverscheurend zelfs maar te proberen het te beschrijven. Het overgaan naar het zevende stadium betekent de vlucht uit het materiële universum. Je bevind je niet alleen buiten de tijd, maar ook buiten het universum in dit laatste bestaansstadium. Het zou beschreven kunnen worden als het overgaan van vorm naar vormeloosheid. Maar begrijp in hemelsnaam het woord vormeloosheid niet verkeerd. Ik wil daar alleen maar een bestaansvorm mee aangeven die zich niet in een vorm hoeft uit te drukken, hoe mooi dan ook. De ziel die het zevende stadium binnengaat, komt in het hiernamaals en wordt een met God.

      Denis

© 2002 Aura-Oasis – Denis Dhondt