Onderbewust of paranormaal?

Aura Oasis Logo

Onderbewust of paranormaal?

geesttekening

Onderbewustzijn, helderziendheid of spiritistische verklaring?

Een medium speurt een geestelijke aanwezigheid en krijgt informatie door over een overledene.
De overledene komt door via tafelseances, tekent, praat of schrijft automatisch of men krijgt het gewoon door. Hoe betrouwbaar is dit en aan welke verklaring moeten we denken? Uit het onderbewustzijn opgevangen herinneringen? Helderziend? Spiritistisch?

Via spiritisme kan je dingen gaan zeggen over iemand die overleden is. We moeten hier al een groot onderscheid maken. Is de informatie juist? Of is ze abstract?
Met abstracte verklaringen kunnen we weinig doen. We moeten oncontroleerbare gegevens, of gegevens die fout zijn uitsluiten.
Zo kunnen filosofische channelings wel mooi lijken maar ze zijn zelden controleerbaar. Uit deze informatie kunnen we geen degelijk besluit trekken. Deze abstracte informatie sluiten we hier uit bij de vraagstelling. Voorstanders van channeling zullen natuurlijk hierop zeggen dat bewijs niet noodzakelijk is. Maar waarom worden in channelings bewijskrachtige informatie net vermeden?

Hoe moet bij overige communicatie, de controleerbare juiste informatie verklaard worden?

Onderbewustzijnshypothese
Men weet rake dingen te zeggen over de overledene maar het komt uit het onderbewustzijn. Onbewust opgevangen informatie komt naar buiten als zijnde van de overledene zelf.

Helderziendheidshypothese
Men krijgt rake dingen door maar dit is helderziend te verklaren.

Spiritistische hypothese
Wat doorkomt is noch helderziend, noch door onderbewustzijn te verklaren maar alleen door rechtstreeks contact met de overledene zelf.

Maar welke verklaring is nu de juiste? Iemand die spiritistisch doorkomt, is dat ook spiritistisch te verklaren als zijnde van hemzelf?

We kunnen ons de vraag stellen in hoeverre deze informatie aan ons bekend was of ooit geweest was van een der directe deelnemers die ook effectief meedeed. Deze informatie kan wel interessant zijn, ze is niet bewijskrachtig.

Het is een feit dat er informatie kan doorkomen die door niemand gekend is. Daar zijn onderzoekingen genoeg van genoteerd en dat heb ik zelf ook al ervaren. Je moet in dit geval echt gaan opzoeken of de informatie klopt, niemand weet het. Dit komt voor. BIJ DEZE feiten kunnen we dus de onderbewustzijnshypothese uitsluiten. Maar nu is het mogelijk dat iemand helderziend informatie ontvangt en dat niet wijst op een voortbestaan EN doorkomen van de betrokken gecontacteerde overlevende. Je kan immers ook informatie opvangen van personen die nog leven maar waarvan gedacht was dat men dood was.

Daarom duurde het wetenschappelijk gevoerd onderzoek door de SPR zo lang. Wetenschappelijk gezien moet men zich immers steeds van de eenvoudigste verklaring bedienen en telepathie en helderziendheid bleken al te bestaan volgens onderzoek. Het duurde dus lang eer onderzoek kon besluiten dat de spiritistische communicatie van overledenen is. Meerdere onderzoekers zochten heel hun leven naar een spiritistisch bewijs van leven na de dood al waren er veel seances waarin ongekende juiste informatie onthuld werd.

De krantentests kwamen in de buurt van bewijs van informatie van overledenen maar de kruiscorrespondenties gaven absoluut de doorslag. Via helderzien kunnen immers nooit cijfers of teksten in ongekende talen doorkomen die niet bij de aanzitters bekend zijn en die zelfs nog vertaald, betekenisloos zijn. De volledige tekst werd slecht duidelijk door door meerdere mediums van over de hele wereld opgevangen informatie bij elkaar te leggen.

Naast dit feit zijn er nog vele gevallen die enkel spiritistisch te verklaren zijn. De tekening boven is een voorbeeld van helderziend tekenen van een persoon verbonden met een bepaalde locatie of persoon. Toch is ze juist.

De gevallen die enkel spiritistisch te verklaren zijn zijn daarom moeilijk te vinden, maar ze bestaan. Daardoor wil het nu geenszins zeggen dat alle spiritisme, zoals ouija, bewezen is om altijd van de overleden persoon zijn. Ze kunnen slechts echt als bewezen gelden als er informatie doorkomt die door niemand is gekend en nadien alleen van de persoon kan zijn die deze doorgeeft. Dit is niet gemakkelijk te bereiken. Maar het komt af en toe voor.

Volgens wetenschappelijke regels mag informatie die spiritistisch doorkomt niet ook te verklaren zijn door een onbewuste eigen kennis en helderziend opgevangen informatie en moet de overledene zich ook zelf bewijzen. Nu dit bewijs geleverd is, kan men volstaan met correcte informatie die aan geen van de aanzitters bekend was en die gecontroleerd kan worden en juist was.

Als voorbeeld heb ik zelf nog personen gehad die doorkwamen waarvan ik echt bijna zeker was dat ze leefden omdat ik ze kort hier voren nog ontmoet had en ze in jonge, blakende gezondheid verkeerde. Maar op een dag kwam die door en zei dat ze zelfmoord gepleegd had. Dat bleek bij voorzichtig natrekken te kloppen. Een helderziende vriend zag haar bij mij en zei dat ze hem zei dat ze dierenartse was. Verder beschreef hij haar ook en vertelde me dingen die ze had gezegd via ouija maar die ik niet bewezen beschouwde. “Ze zegt dat je niet moet blijven achter bewijs zoeken, zij is het”.
Samen met nog vele andere zaken waarvan ik er hier nog wel zal publiceren, zijn soms heel sterke straffe situaties gebeurd die niet anders dan spiritistisch kunnen worden verklaard. Net zoals in de studie van de SPR vereist en beschreven en bevestigd door het bijkomend onderzoek van Prof. Tenhaeff.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt