Stemmen horen, paranormaal?

Aura Oasis Logo

Stemmen horen, paranormaal?

stemmen_klein

Er is iemand tegen mij aan het praten!

Ik heb vaak mensen gehad die stemmen hoorden, net zoals ik mensen met multiple persoonlijkheden (MPS/DIS). Ik ga hier eerst een voorbeeld geven van een op waarheid gebaseerde ervaring.

X zei tegen haar man “Hoor jij dat ook? Er zit hier nu iemand tegen mij te praten”. Die bekeek haar onbegrijpend. Van de ene moment op de andere was er plots zonder reden een persoon die tegen haar praatte.

Na korte tijd begon deze extern lijkende stem haar commentaren te geven. Het werd hinderlijk en dit zou een zaak voor de psychiater worden.
Ik heb echter ervaren dat niet altijd als “storing” kan weg geklasseerd worden, want op een dag toen we spiritisme deden, om te zien of we ook langs deze weg contact konden krijgen met haar stem, kwam op het ouijabord hetzelfde tot stand als hij tegen haar zeide. Nu zou je dat heel gemakkelijk kunnen verklaren als zijnde onderbewustzijn die de planchette naar de aangewezen letters op het bord stuurde, ware het niet dat zij niet meedeed en met de rug naar het bord zat. Als wij een vraag stelden aan hem, antwoordde hij hetzelfde op het bord als hij auditief tegen haar zei. Natuurlijk zei ze maar wat ze hoorde, als de planchette zo goed als gedaan had met schrijven. Dat bleek hetzelfde. Het was niet altijd voor de hand liggend want vaak werd er een tegenopmerking gemaakt.
Als je je toevlucht tot helderziendheid + motorische automatismes bij ANDERE personen moet nemen om dit te verklaren kan je gerust zeggen dat dit paranormaal is. Dat kan dan niet meer verklaard worden als stoornis.Voor alle duidelijkheid moet ik hier nog bij vermelden dat stemmenhoordster nooit aan een paranormaal experiment had meegedaan noch daar kennis van had. De stemmen ervoer ze als van “iemand, een man”

Aangezien er mensen zijn die een gevoeligheid hebben voor het waarnemen van aanwezigheden die een ander niet opmerkt en aangezien die bij grondig onderzoek kunnen kloppen met bijv. een overleden persoon, zie ik de stemmen ook vaak als een externe persoonlijkheid.
Voor de persoon die deze stemmen hoort is dit vaak zo, tot het inpraten van de psychiater hen mogelijk toch doet geloven dat er een hersenstoornis is. De behandeling is altijd zware medicatie. Deze heeft zo’n zware bijwerkingen dat velen verzwijgen dat ze nog stemmen horen en maar zeggen dat het zo goed als of volledig genezen is.

Na de eerste stemmen komen er vaak andere stemmen bij. Vaak is er bij degene die meerdere stemmen horen een persoonlijkheid bij die ze echt graag hebben en waarvan ze geloven dat deze hen helpt. Men wil graag de stemmen weg maar wil graag die ene houden.

Bij bepaalde personen gaat het een stapje verder en veranderen de slachtoffers zelf in een andere persoonlijkheid. Als je met enige kennis van het paranormale praat met deze, kan je zelfs soms zelfs uitzoeken wie dat was. Zo bleek het soms een bestaand persoon te zijn waarvan de geschiedenis blijkt te kloppen. Dan blijken soms andere onbegrepen zaken ook ineens begrepen te kunnen worden.

Zo had een meisje met MPS-aanvallen waarvan ze zich zelf niets herinnerde, soms een plotse ernstige pijn in de borst. Ik vroeg via haar moeder of ze mogelijk wilden kijken of er soms iets te zien was op de plaats. En inderdaad, de plek stond nog rood en ze kwamen me die tonen. Ze hoorde ook stemmen en het bleek dat het om een loopgravensoldaat ging die geschoten was bij het verlaten van de loopgraven op het bevel van zijn commandant. De rode vlek was op de plaats waar die beweerde geschoten te zijn.

Het meisje had daarvoor ook automatisch schrift geproduceerd en dat verhaal sloot perfect aan bij het geschrevene. Dit werd me slechts aan het einde van het gesprek getoond. Anderzijds is het echter zo dat ouija of automatisch schrift soms deze stemmen of andere persoonlijkheden ineens kan veroorzaken. Ook dit heb ik nog gezien.

In een kring begon een van de aanzitters ineens automatisch te kunnen schrijven. Deze reageerde verwonderd “ik doe dat niet, mijn hand schrijft vanzelf”. Toen deze het schrijven liet, hoorde deze de stemmen constant en moest de dingen doen die de stem wilde.

Ook na zware drugervaringen kan het voorkomen dat men ineens stemmen gaat horen omdat men astraal niet geheel vast meer klikt in zijn lichaam. Ook al is de drug uitgewerkt en stopt men men drugs, de stemmen kunnen blijven. Volgens mij komt dit door de gedeeltelijke uittreding die men kan beleven bij sommige drugs.

Wat ook vaak blijkt voor te komen zijn handtastelijkheden. In plaats van stemmen voelt men dus aanrakingen. Bij meer dan één geval waren er onverklaarbare vreemde poltergeistfenomenen in het huis.

Iets anders dat vergelijkbaar is en verklaard wordt als “slaapverlamming” is de ervaring dat er ‘s nachts iemand bij je komt en op je zit en al dan niet seks met je probeert te hebben. Er is echter een probleem om dit psychologisch te verklaren waar er ook fysieke waarnemingen geregistreerd zijn die niet psychologisch kunnen verklaard worden. Zo onthulde een nachtopname ook tegelijk een kandelaar die verschoof en op ruime afstand stond. De kandelaar verschoof zeker 20 cm zonder dat er aanraking mogelijk was.

Helaas kom ik in psychiatrisch vaarwater en ik zou zeker in botsing komen waardoor ik me moet beperken tot het verhalen van deze waarnemingen en ervaringen. Psychose, zoals het meest voorkomende “stemmen horen”, meestal genoemd wordt, is zeer moeilijk te behandelen.

De slachtoffers geven het meestal op om hun beleving te proberen delen omdat ze in de logica moet passen van de fysieke wereld.

      Denis

© 2011 Aura-Oasis – Denis Dhondt