De onhoudbare levensstandaard

Aura Oasis Logo

De onhoudbare levensstandaard

cugnot2

De kop in het zand voor de toekomst

Op dit moment werken miljoenen krachten aan productie. Het zijn geen werklieden die men nodig heeft vermits alles automatisch geproduceerd wordt met techniek en vooral veel energie.

Onze hele economie is gebaseerd op expansie. De economie is slechts gezond als men steeds meer kan produceren en steeds meer kan verkopen.
Als de economie die jaarlijkse stijging niet haalt, spreekt men van recessie. Als de groei 5% per jaar was en ineens is dat slechts 1,5% moet de burger inleveren.

In de jaren na de oorlog ontgonnen de mijnen allerlei soorten grondstoffen en dit was een industrie op zichzelf. Nu sluiten er steeds meer mijnen en worden steeds minder grondstoffen gevonden.
Elektrische auto’s zijn misschien een futuristisch idee, maar het is onmogelijk om iedere auto daarmee te vervangen omdat er gewoon nu al te weinig lithium is om de batterijen te maken. Er is ook steeds meer energie nodig om grondstoffen te vinden.

Toen men olie uit de grond haalde, spoot die er eigenlijk vanzelf uit. Men ging leven alsof deze bronnen onuitputtelijk waren. Zie maar de grote auto’s van de Amerikaan die een eigen olie-industrie had. In de jaren 70 luidde echter plots de alarmbel. Hun olie was op. Van dan af moest men voorzien dat alle olie met schepen naar Amerika moest kunnen vervoerd worden.

Het verbruik van energie stijgt per persoon, de bronnen verminderen, we verbruiken steeds meer energie om er olie uit te winnen en de wereldbevolking blijft toenemen.

Nu neemt de spanning in de wereld toe want er is GEEN olie of gas tot 2030 en de laatste olie zullen we zeker ook niet krijgen omdat ze moet dienen voor medicijnen en plastic te maken en dus niet om te verbranden. We zullen ze ook niet meer kunnen betalen.

We zijn echter tegelijk ook steeds meer comfort gewoon geworden en het proces wordt gedwongen om te keren om bovenstaande redenen. Het is bijvoorbeeld ondenkbaar en economisch niet winstgevend om de tarwe voor ons brood zonder machines te verkrijgen of om ons drinkwater te zuiveren zonder energie. Ook is er steeds meer nodig wegens de stijgende bevolking.

Zie ook: There’s no tomorrow.

      Denis